Handelingen

,s-Hertogenbosch, Choorstraat 7 - Kloosterkapel Zusters van de Choorstraat

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kloosterkapel Zusters van de Choorstraat
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: 's-Hertogenbosch
Plaats: 's-Hertogenbosch
Adres: Choorstraat 7
Postcode: 5211KZ
Sonneveld-index: 07714
Jaar ingebruikname: 1910
Architect: W.Th. van Aalst
Huidige bestemming: kapel
Monument status: Rijksmonument 522395

Geschiedenis

Zusters van de Choorstraat, dochters van Maria en Joseph. Neogotische kapel met dakruiter, binnen een neogotisch complex, vlak ten zuiden van het koor van de Kathedrale Basiliek Sint Jan Evangelist.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De bij het voormalige klooster van de "Zusters van de Choorstraat" behorende KAPEL is gesitueerd op het binnenhof van het voormalige klooster. De georiënteerde kapel is via een dwars op de hoofdvleugel gesitueerd bouwdeel verbonden met het voormalige klooster. De kapel werd gebouwd in 1910-1911, naar ontwerp van architect W. Th. van Aalst en vertoont de vormentaal van de Neo-Gotiek. In 1962 werden de beschildering en de glas-in-loodramen van de kapel gewijzigd.

Omschrijving

De kapel is opgezet als een driebeukige, vier traveeën tellende kruisbasiliek met galerijen en een vijf achtste koorsluiting. Tegen de oostelijke zijde van de transeptarmen twee traptorentjes onder kegeldak. Aan weerszijden van het koor een tweelaags aanbouw voor de sakristie en bergruimte onder schilddak. De kapel heeft een samengesteld zadeldak, gedekt met leien. Octogonale dakruiter. Dakkapellen boven de zijgevels. De zijbeuken hebben een plat dak, afgezet door een bakstenen balustrade. De gevels van de kapel zijn opgetrokken in baksteen. De westelijke gevel wordt afgesloten door een topgevel met op de noordelijke hoek een octogonaal torentje onder spits, gedekt met leien. De westgevel gaat grotendeels schuil achter een in 1911 gebouwde en later verhoogde achtervleugel van het klooster. De topgevel heeft een geleding in de vorm van klimmende boognissen en is voorzien van een groot spitsboogvenster, waarin lancetten met driepastracering, waarboven twee driepassen en een vijflobbige oculus. De transeptarmen worden eveneens afgesloten door topgevels, waarin een identieke geleding en vensterindeling. In de transeptgevels uitgebouwde biechtstoelen. Tegen de zijgevels van de kapel steunberen, afgedekt door ezelsruggen. Het schip is in de zijgevels voorzien van spitsboogvensters, ingevuld met maaswerk in natuursteen. Op de begane grond in de zijbeuken brede vensters, ter hoogte van de galerijen per twee gekoppelde, smallere spitsboogvensters. In de lichtbeuk en in de transeptarmen raamtripletten. Inwendig heeft de kapel zesdelige kruisribgewelven, in de viering en het koor stergewelven. Zijbeuken met galerijen. Marmeren zuilen met koolbladkapitelen. In de orgeltribune een Neo-Barok orgelfront van beeldhouwer P.J. van der Mark. In het zuidelijke transeptvenster een glas-in-loodraam van Marius Leeuw.

Waardering

De kapel, behorend bij het voormalige klooster van het Liefdesgesticht "In Omnibus Charitas" is van algemeen belang. De kapel bezit cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van de geschiedenis van de katholieke congregaties in 's-Hertogenbosch. Het grootschalige gebouw, behorend bij het voormalige klooster aan de Choorstraat, is voorts van belang als illustratie van de typologische ontwikkeling van de kloosterkapel. De kapel heeft architectuurhistorische waarde als voorbeeld van de neo-gotische stijl, karakteristiek voor de gebouwen van katholieke kloosters, scholen en instituten rondom de eeuwwisseling van de 19e naar de 20ste eeuw. Voorts heeft de kloosterkapel architectuurhistorische waarde vanwege de plaats die het inneemt binnen het oeuvre van de architect W. Th. van Aalst. Het object heeft ensemblewaarde als essentieel onderdeel van het voormalige kloostercomplex van het Liefdesgesticht "In Omnibus Charitas". De kapel is tot slot van belang vanwege de gaafheid.

MIP omschrijving

  • Naam monument: Zusters van de Choorstraat
  • Bouwstijl: Neo-Gotiek
  • Bouwperiode: 1910
  • Gevels en materialen: Handvorm bakstenen gevel, hardsteen plint, lijsten en dorpels.
  • Vensters en deuren: Paneeldeur met gedeeld bovenlicht. Acht- en zesruits schuifvensters. Bovenste verdieping met tweeruits vensters.
  • Dak en bedekking: Schilddak, verbeterde Hollandse pannen.
  • Bijgebouwen: Rococo ijzeren hekwerk bij hardstenen stoep.
  • Bijzonderheden: Lijstgevel met mezzanino. Deur bij nr. 7 dicht gemetseld.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur