Handelingen

,s-Gravenhage, Vlielandsestraat 1 - Prinses Julianakerk

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf ,s-Gravenhage, Tesselssestraat 6 - Prinses Julianakerk)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Prinses Julianakerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente 's-Gravenhage
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Vlielandsestraat 1
Postcode: 2583JC
Sonneveld-index: 01964
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Kuijper Jr., W.Ch.
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Gebouwd als Ned. Hervormde kerk in de wijk Duindorp in Scheveningen. Mooie, architectonisch belangrijke, interbellumkerk met forse zadeldaktoren. Vanaf 1 juli 2009 samen met de (buiten gebruik gestelde en gesloopte) Gereformeerde Pniëlkerk één PKN-gemeente.

  • Opmerkelijk dat deze prachtige kerk kennelijk (nog) geen monumentstatus heeft.

Orgel

Het orgel is in 1973 gebouwd door de firma Gebr. Reil (Heerde). Bij het ontwerpen ervan stond het Schnitger-orgel (1700) van de Jacobikerk in Uithuizen model. In 2000 intoneert de firma Hendriksen & Reitsma (Nunspeet) het opnieuw en brengt een evenredig zwevende temperatuur aan i.p.v. de oorspronkelijke Werckmeister-temperatuur.

In de media

Uit Het Vaderland, 26 Juni 1927.

Onder vele blijken van belangstelling van Scheveningsche zijde en in tegenwoordigheid van Kerkeraad, Kerkvoogdij, predikanten en vele anderen is gistermiddag op den Nieboerweg (Kanaalzijde) de eerste steen gelegd voor de Prinses Julianakerk.

Ds. de Zwart, als voorzitter van den Kerkeraad, opende de bijeenkomst met een korte toespraak, waarin hij zei, dat deze plechtigheid zijn laatste daad als voorzitter was. Hij zette de behoefte uiteen, welke aan deze kerk in Scheveningen, speciaal in de nieuwe wijken in de Westduinen bestond en verzocht ds. Tichelman, voorzitter der Bouwcommissie, den eersten steen te leggen, aan welk verzoek deze volgaarne voldeed. Ds. Tichelman dankte allen, die medegeholpen hadden aan de totstandkoming der plannen, in het bijzonder alle leden van de commissie, speciaal den secretaris M. v.d. Plas en den penningmeester P. v.d. Toorn, en voorts alle leden van de subcommissies tot bouw van een vierde Kerk in Scheveningen. Ook de architect, de heer Kuijper, werd in de hulde betrokken.

Spr. wees op de beteekenis van het leggen van den eersten steen. Deze steen is niet de allereerste steen, neen, hij vertegenwoordigt alle steenen. Daarom is de plechtigheid van het leggen van den eersten steen zoo symboliek.

Men had gedacht dat deze kerk de eerste zou zijn, welke den naam van onze Prinses zou krijgen, maar doordat de uitwerking van de plannen wat lang duurde, is dit mislukt. In de Transvaalbuurt staat nu de eerste Julianakerk. Wanneer de nieuwe kerk klaar is en pronkt in de Westduinen, dan nog is men er niet en met een opwekking om vooral toch het werk der Gemeente te blijven steunen, besloot hij.

Uit Het Vaderland, 6 Maart 1933.

Het orgel in de Prinses Julianakerk van de Ned. Herv. Gem. te Scheveningen aan den Nieboerweg heeft een groote verandering ondergaan. Het kerkorgel is bijna tweemaal zoo groot geworden. Telde het voorheen 14 registers thans is zulks uitgebreid tot 26. Deze 14 registers welke vroeger verdeeld waren over 2 klavieren, zijn thans op 1 klavier geplaatst en op het tweede klavier zijn nu, in zwelkast, zes nieuwe registers aangebracht. Vervolgens zijn in het voetklavier twee stemmen toegevoegd, en twee mechanische registers, waardoor het geheel thans geworden is een keurig en volledig instrument, dat zeker niet behoeft achter te staan bij andere kerkorgels te dezer stede. Het bestuur van de Commissie van de Prinses julianakerk en de Orgelbouwers, de heeren de Koff, kunnen met dankbare blijdschap op deze verbouwing terugzien, de Hervormde Gemeente is een pracht orgel rijker geworden. De inwijding van het orgel zal a.s. Woensdagavond, 8 dezer, in de Prinses Julianakerk aan den Nieboerweg plaats hebben. Sprekers zijn de predikanten B. Tichelman en H. Stolk, terwijl voorts nog medewerking zal verleend worden door de Christelijke Gemengde Zangvereeniging „Volharding leidt tot het doel".

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur