Handelingen

,s-Gravenhage, Rhijnvis Feithlaan 114 - Nebokerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Nebokerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Rhijnvis Feithlaan 114
Postcode: 2533GE
Inventarisatienummer: 02042 02038
Jaar ingebruikname: 1960
Architect: Geels, H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Nieuwe Christelijke Gereformeerde kerk (CGK) met toren in Den Haag-Moerwijk.

Ook enige tijd in gebruik geweest voor aparte diensten van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK). Sinds ongeveer 2010 houden CGK en NGK gezamenlijke vieringen in de Nebokerk.

Sinds ongeveer 2015 vormen de Nebokerk (Den Haag-Zuid), de Jeruzalemkerk (Den Haag-West) en de Moriakerk (Den Haag-Rijswijk) één regionale kerkelijke gemeente van de CGK, met ruim 500 leden.

De Moriakerk in Rijswijk is begin 2017 buiten gebruik gesteld als CGK. Eind 2016 - begin 2017 ingrijpende verbouwing en asbestsanering van de Nebokerk, die hierdoor tijdelijk niet in gebruik is. De Jeruzalemkerk, die op termijn ook buiten gebruik zal worden gesteld, wordt intussen benut voor de kerkdiensten.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 21 juli 2017

De Jeruzalemkerk in Den Haag sloot eind vorige maand voorgoed haar deuren. Daarmee ging de christelijke gereformeerde kerk van Den Haag in enkele tientallen jaren tijd van vier kerkgebouwen terug naar één. Het is een plaatje, de Jeruzalemkerk. Het gebouw is aan drie zijden omringd door water, waarin rustig een paar meerkoeten zwemmen. De kerk heeft een sierlijk torentje, rode dakpannen, afdakjes, steunberen en hoge ramen. Een sieraad voor de wijk, vindt de ChristenUnie. De partij vroeg de gemeenteraad om van dit deel van Den Haag een beschermd stadsgezicht te maken en van de kerk een gemeentelijk monument. De Haagse christelijke gereformeerden zullen daar niet veel meer aan hebben. Zij hielden op 25 juni de laatste dienst.

Inmiddels wordt er volop verhuisd. Collectezakken liggen bij elkaar, liedboeken zijn ingepakt in dozen, een gereedschapskist staat op het podium.

Een ingemetselde steen, waarop staat dat de gemeente op 17 juni 1936 werd geïnstitueerd, zal als getuige van het verleden achterblijven. „Deze steen hoort bij het gebouw”, zegt ds. M. Groen, de christelijke gereformeerde predikant van Den Haag, met enige spijt in zijn stem. Hij is aan zijn kerk gehecht.

De teruggang was al langer zichtbaar, zegt hij. De predikant wijst naar de hal die vroeger bij de kerkzaal hoorde, en naar de galerij die lang geleden gesloten werd. „Hierdoor ging het aantal zitplaatsen terug van 600 naar 430. En nog kwam de kerk niet vol.”

Tijdens de afscheidsdienst preekte hij over Psalm 122, over de vrede van Jeruzalem. De predikant leidde vorig jaar op 27 november ook de laatste dienst in de Moriakerk in Rijswijk. Toen preekte hij over Genesis 22:8. God zou Zelf voor een offerlam zorgen. „Dat was ook een indrukwekkende dienst.”

De komende twee maanden kerkt de gemeente in de vrijgemaakt gereformeerde Morgensterkerk. Vanaf 3 september is de Nebokerk, die nu een renovatie ondergaat, het onderkomen van de gemeente. Hierin zullen het avondmaalstel, de doopvont, de paaskaars en de kanselbijbel uit de Jeruzalemkerk een plaats krijgen, evenals een oude oorkonde uit de begintijd van de kerk. Er zullen ook elementen uit de Moriakerk te zien zijn: een schilderij van de gebrandschilderde ramen in de kerk en een houten paneel met houtsnijwerk.

Bloeitijd

Haar bloeitijd beleefde de christelijke gereformeerde kerk (cgk) van Den Haag in de jaren vijftig. West telde ongeveer 900 leden, Centrum 650, Rijswijk 300 en Nebo ruim 300 – samen meer dan 2000. Op dit moment telt de gemeente circa 450 leden.

De huidige cgk Den Haag ontstond in 2013 door een fusie van Den Haag-West (Jeruzalemkerk), -Zuid (Nebokerk) en Rijswijk (Moriakerk). Centrum was al in 2000 opgeheven. Door de fusie werden twee van de drie tot dan nog bestaande gebouwen overbodig. De Moriakerk is verkocht aan de Glow Church, een protestantse gemeente met een internationaal karakter. De Jeruzalemkerk blijft ook behouden, maar niet voor de eredienst. Per 1 juli is dit gebouw verkocht. Er komt een centrum met een culturele en maatschappelijke functie in.

Ds. Groen noemt drie oorzaken voor de teruggang. Dat is in de eerste plaats de secularisatie, die zich overal doet voelen en zeker in het westen van het land. Verder wijst hij op de komst van veel allochtonen naar de hofstad. De christelijke gereformeerde kerk van Den Haag heeft er niet van kunnen profiteren. „We zijn een blanke kerk gebleven.” Als laatste noemt hij de trek van vooral jonge gezinnen naar de dorpen en groeikernen rond Den Haag, met name naar Zoetermeer.

Toch is de predikant hoopvol. „Het lijkt dat er niets overblijft van Gods Koninkrijk in de stad, maar de statistieken hebben niet het laatste woord. God kan nieuwe dingen doen. Daarvan zijn tekenen te zien. De laatste paar maanden hebben drie jongeren gevraagd om belijdenis van het geloof te mogen afleggen en een jongere wilde gedoopt worden.

Een andere mooie ontwikkeling is het positieve contact met diverse protestantse kerken. We hebben een goede verstandhouding met de Nederlands gereformeerden, de vrijgemaakt gereformeerden en met de hervormde gemeente. Er zijn diverse vormen van kanselruil.”

Ds. Groen noemt ook de gezamenlijke missionaire initiatieven. „Onze gemeente doet samen met andere protestantse kerken mee aan het missionair project ”Leven in Zuidwest” in de wijk Bouwlust. De gemeente heeft Dick Groenendijk aangesteld als kerkelijk werker om het missionair bewustzijn van de gemeente te versterken. Wie weet wat er nog gebeurt. En we krijgen een prachtig vernieuwde Nebokerk.”

Afbeeldingen