Handelingen

,s-Gravenhage, Malakkastraat 1 - Malakkakapel

Uit Reliwiki

(Doorverwezen vanaf ,s-Gravenhage, Malakkastraat 1 - Vredeskapel)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Malakkakapel
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Malakkastraat 1
Postcode: 2585SG
Inventarisatienummer: 01970
Jaar ingebruikname: 1879
Architect: Camp, H.F.G.N.
Huidige bestemming: inbouw appartementen
Monument status: Rijksmonument 476045

Geschiedenis

Als kerkgebouw herkenbaar gebouw zonder toren. Gebouwd als Malakkakapel. Heet sinds 1957 Vredeskapel.

In 1930 en 1957 kreeg de 19e eeuwse Malakkakapel grote opknapbeurten; dit Rijksmonument was tot de buitengebruikstelling in gebruik bij een wijkgemeente van de Protestantse gemeente te 's-Gravenhage. Jonkheer P.O.H. Gevaerts was heer van Simonshaven, Biert en Sint Maartenrecht, was hofmaarschalk van Koningin Sophie (eerste vrouw van koning Willem III), was kamerheer in buitengewone dienst van Koning Willem III , was lid van de gemeenteraad van 's-Gravenhage en was de schenker van de grond waarop de Vredeskapel is gebouwd. Het bouwen vond plaats tussen 1879 en 1880. In 1880 ontstond de Malakkastraat. De kapel heette toen de Malakkakapel (de naam Vredeskapel dateert uit 1957). De jonkheer liet de kapel op eigen kosten bouwen, o.a. voor de vele militairen in de wijk. Dezen konden daar godsdienstlessen en kerkdiensten bijwonen. Ook vonden er andere activiteiten plaats, zoals naai- en breilessen en jeugdwerk. De jonkheer schonk de kapel in 1882 aan de Haagse Hervormde Gemeente.

  • 2016 Voornemen tot het inbouwen van 4 appartementen. In 2018 4 koopwoningen ingebouwd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Vrijstaand kerkgebouw met kosterswoning uit 1879-1880, gebouwd voor de Nederlands Hervormde gemeente naar ontwerp van H.F.G.N. Camp, bouwmeester van koning Willem III, in eclectische stijl met overwegend neo-classicistische kenmerken; in oorsprong genaamd Malakkakapel en in 1957 herdoopt in Vredeskapel.

Omschrijving

Zaalkerk op rechthoekige plattegrond onder een plat dak, drie vensterassen breed (nr. 3). De voorgevel is van baksteen en bezit een hoge hardstenen plint. De gevel wordt geleed door gecanneleerde pilasters op hoge sokkels, die op de plint rusten. De ingang is in de middenas gesitueerd en bestaat uit een dubbele rondboogpaneeldeur, voorzien van diamantkopjes. Aan weerszijden bevinden zich smeedijzeren lantaarns. Boven de deur is een roosvenster. In de beide zij-assen bevinden zich hoge in roeden onderverdeelde rondboogvensters; de hardstenen vensterbanken rusten op voluutconsoles waartussen een rechthoekig paneel. Deur en vensters bezitten een geprofileerde gestucte omlijsting. Het hoofdgestel bestaat uit een breed gepleisterd fries en tandlijst, in het midden opgetrokken tot een driehoekig fronton. De kroonlijst en het fronton worden gedragen door gekoppelde voluutconsoles die in het verlengde van de pilasters zijn geplaatst. Boven de kroonlijst is een gepleisterde balustrade met balusterversiering en geprofileerd lijstwerk.

De bakstenen zijgevels worden geleed door gemetselde lisenen en schoorstenen, waartussen in roeden onderverdeelde rondboogvensters.

Tegen het achterste deel van de rechterzijgevel bevindt zich een rechthoekige uitbouw, waarin zich de ingang van de kosterswoning (nr. 1) bevindt. In het geveldeel achter de uitbouw zijn de vensters van de kosterswoning geplaatst.

Tot de inventaris behoren: het avondmaalszilver en het zilveren doopbekken in rijke neogotische stijl, vervaardigd in 1856 door de zilversmid J.M. van Kempen te Utrecht, naar ontwerp van H.F.G.N. Camp. Deze voorwerpen waren een geschenk van koning Willem III aan de Willemskerk; vandaar werd het in 1962 overgebracht naar de Vredeskapel. Het avondmaalszilver bestaat uit een schotel, doorsnede 35,5 cm, een kan, hoogte 47 cm, en een beker, hoogte 29 cm. Merken: Utrecht, W (1856); mt: VK boven 74 in vierkant. Merken doopbekken: Utrecht, W (1856); mt: VK boven 74 in vierkant.

Het interieur is in recente tijd gemoderniseerd.

Waardering

Kerkgebouw met bijbehorende kosterswoning van architectuurhistorisch, cultuurhistorisch en typologisch belang als voorbeeld van protestantse kerkelijke architectuur in eclectische stijl met overwegend neo-classicistische kenmerken. Hoofdvorm, detaillering en materiaal zijn gaaf bewaard. De inventarisstukken hebben kunsthistorische waarde als zeldzaam voorbeelden van Nederlands neo-gotisch zilver.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 22 november 2005.

Koningin Beatrix heeft vorige week zondagochtend in de Vredeskapel in Den Haag een kerkdienst bijgewoond ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van de kerk. De Koningin nam een jubileumboek in ontvangst. In de dienst gingen de beide predikanten voor, ds. J.C. van Dongen en ds. J. Korf. De Vredeskapel, die staat aan de Malakkastraat in de wijk Archipel/Willemspark, behoort tot de PKN en vormt samen met de Duinzichtkerk in Benoordenhout één gemeente. In het wijkgebouw van de Vredeskapel is tot en met vrijdag ’s middags een tentoonstelling te zien over de geschiedenis van de gemeente.

  • Uit maandblad Kerk in Den Haag mei 2013:

In Den Haag sluiten acht kerken de komende tijd hun deuren, te weten:

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

  • Op zoek naar meer afbeeldingen.