Handelingen

,s-Gravenhage, Louise de Colignyplein - Wilhelminakerk (1908 - 1945)

Uit Reliwiki

Kerken bezuidenhout.jpg
Algemene gegevens
Naam kerk: Wilhelminakerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Louise de Colignyplein
Postcode:
Inventarisatienummer: 01989
Jaar ingebruikname: 1908
Architect: J. Verheul Dzn.
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen

Geschiedenis

Dit was een kerk met toren, in neoromaanse vormen, architectonisch in diverse opzichten vergelijkbaar met de Regentessekerk, van dezelfde architect. De kerk werd verwoest tijdens het bombardement op de wijk Bezuidenhout op 3 maart 1945. De vervangende noodkerk was in gebruik van 1945 tot 1954. Daarna is die noodkerk vervangen door een "definitieve" Wilhelminakerk, die inmiddels is gesloopt. Voor deze kerk stond ten tijde van het bombardement het monument van Juliana van Stolberg en haar vijf zoons. Dit bleef onbeschadigd. In 1954 is dat monument verplaatst naar de Koningin Marialaan.

Oorlogsschade

Op 10 mei 1940 kwam een Duitse parachutist op de toren van de kerk terecht. Zijn valscherm scheurde en hij gleed langzaam het dak af. De sporen van de met ijzer belegen hakken bleven duidelijk zichtbaar.

In de ochtend van 3 maart 1945 wierpen Engelse bommenwerpers duizenden kilo's bommen af op Bezuidenhout. Door slecht weer en menselijke fouten misten ze het het eigenlijke doel, de Duitse V2 lanceerinrichtingen in het Haagse Bos. Bij het bombardement verloren 500 mensen het leven. Meer dan 3000 huizen en andere gebouwen werden verwoest. Tijdens het bombardement werd het schip van de kerk verwoest en raakte de toren zwaar beschadigd. De predikant van de kerk ds. dr. M.M. den Hertog zorgde na het bombardement voor opvang van mensen die hun huis hadden verloren en ontfermde zich over de kinderen die wees waren geworden.

In de media

Uit Het Vaderland, 1 Mei 1933.

Woensdag 3 dezer is het 25 jaren geleden, dat de Wilhelminakerk geopend werd en de Nederlands Hervormde Gemeente te dezer stede een nieuw kerkgebouw in gebruik kon nemen. Deze Wilhelminakerk, op den hoek van de Schenkstraat en het Louise de Colignyplein, lag een kwart eeuw geleden op een open stuk land, doch is thans geheel ingebouwd. Wijlen dr F. van Gheel Gildemeester heeft indertijd den stoot gegeven tot den bouw van deze kerk.

Op Zondagavond 3 Mei 1908 werd de Wilbelminakerk voor den predikdienst geopend. Dr G.J. van der Flier was als vertegenwoordiger van H.M. de Koningin aanwezig, terwijl de Koningin-Moeder zelf tegenwoordig was. In deze eerste godsdienstoefening, nu 25 jaren geleden, spraken dr F. van Gheel Gildemeester, dr H.Th. Obbink, ds. H. Zeydner en ds. A.J.A. Vermeer.

Sedert het bestaan der Wilhelminakerk was de heer L. Kruyt kerkbewaarder, die echter op 3 Maart 1929 plotseling overleed. De heer G. J. van Leeuwen is reeds 24 jaren organist der Wilhelminakerk en de getrouwe bezoekers dezer kerk kunnen medespreken van bet gevoelvol orgelspel van den heer Van Leeuwen.

Bij de opening der Wilhelminakerk kwam speciaal als wijkpredikant daar arbeiden dr H.Th. Obbink, die voorheen in een der vertrekken van de Kloosterkerk zijn catechisaties gehouden had. Na het vertrek van dr Obbink als predikant der Haagsche Hervormde Gemeente werd dr Obbink in 1910 als wijkpredikant der Wilhelminakerk opgevolgd door dr M.M. den Hertog.

Op dit oogenblik is de Wilhelminakerk nog niet aan de kerkvoogdij der Haagsche Hervormde Gemeente overgedragen. De geheele bouwsom, meubilair en orgel inbegrepen, bedroeg f 200.000, welke som thans tot ongeveer f 33.000 afgelost is. De Vereeniging Wilhelminakerk hoopt echter, na schuldvrijmaking, de Wilhelminakerk geheel ïn beheer aan de Kerkvoogdij te kunnen overdragen. In de godsdienstoefening, gistermorgen in de Wilhelminakerk door ds. K.H.E. Gravemeyer geleid, werd door dezen predikant het 25-jarig bestaan der Wilhelminakerk met de gemeente herdacht

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur