Handelingen

,s-Gravenhage, Kruisbessenstraat 12 - Kapel Eykenburg

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Kapel Eykenburg
Genootschap: RK kapel in verzorgingstehuis
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Kruisbessenstraat 12
Postcode: 2564VC
Inventarisatienummer: 15056
Jaar ingebruikname: 1930
Architect: Stuyt, J.
Huidige bestemming: kerk
Monument status:

Geschiedenis

Kapel verzorgingstehuis Eykenburg. Neoromaanse kapel binnen imposant complex.

Gebouwomschrijving SKKN

Pension Eykenburg is opgericht op initiatief van pastoor Annegarn van de H. Familieparochie. Architect van het complex was Jan Stuyt, dezelfde die de kerk, pastorie en andere tot de parochie behorende gebouwen heeft ontworpen. Het gebouw heeft een bijna paleisachtige allure maar bezit desondanks (nog) niet de monumentenstatus. De stijl, die Italiaanse renaissancistische trekken vertoont, is getypeerd als een 'laat voorbeeld van Nieuw Historiserende stijl' (Monumenten in Nederland: Zuid-Holland, p. 219). Het terrein voor de bouw van Eykenburg werd op 30-8-1927 door de parochie gekocht. Uit hetzelfde jaar dateren de ontwerp- en bestektekeningen van Stuyt. De aanbesteding vond plaats op 28-3-1928, het begin van de bouw op 23-4-1928. Op 25-11-1929 deden de zusters Ursulinen van Bergen hun intrede in Eykenburg. Op 27-5-1930 was de plechtige inzegening van het gebouw.

Het gebouw met de kapel ressorteerde oorspronkelijk onder de H. Familieparochie. In 1973 werd het gebouw overgedragen aan de Stichting Eykenburg, maar de inventaris van de kapel bleef eigendom van de parochie. Eykenburg is in de loop der jaren getransformeerd van pension voor welgestelden tot bejaardenhuis en afficheert zich thans als 'woonzorg- en dienstencentrum met een buurtfunctie'. De Ursulinen zijn reeds lang (in de jaren '70) vertrokken en de aanbouw van het zusterklooster is afgebroken ten behoeve van de uitbreiding van het verzorgingshuis. De laatste ingrijpende verbouwing vond plaats rond 1997, waarbij de binnentuin overdekt werd en ingericht tot recreatiezaal. De gevel van de kapel aan de binnentuin werd hierdoor grotendeels aan het zicht onttrokken. Het interieur van de kapel is nog grotendeels intact, alleen is er een scheidingsmuur aangebracht tussen het priesterkoor en de voormalige zusterkapel die werd ingericht tot mortuarium; ook werd er links achterin een ruimte uitgebouwd en ingericht tot devotiehoek.

Een aantal inventarisstukken is overgebracht naar de H. Familiekerk, m.n. het zijaltaar van de zusterkapel, een tabernakelbekroning?, twee communiebank- of altaarreliëfs en twee kandelaars (zie rapport H. Familiekerk inv.nr. 2, 6, 40 en 192). Een viertal grote beelden, zichtbaar op oude interieurfoto's, is spoorloos verdwenen.

Afbeeldingen