Handelingen

,s-Gravenhage, Groote Halstraat / Groenmarkt - St. Nicolaaskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: St. Nicolaaskapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Groote Halstraat / Groenmarkt
Postcode:
Inventarisatienummer: 14688
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt

Geschiedenis

Voormalige Kapel van het Sint Nicolaas Gasthuis. Na de Hervorming in gebruik geweest voor diverse doeleinden, o.a. Vleeshal. Buiten gebruik als vleeshal 1860, gesloopt 1861.

Geplaatst op 26 april 2013 door Michiel Coolen: De Halstraat is een straat gelegen in het centrum in de buurt Voorhout. De straat loopt van de Dagelijkse Groenmarkt richting het Buitenhof.

St. Nicolaaskapel

Den Haag kende al in de veertiende eeuw markten. Zo waren er markten voor vis, koren, paarden en beesten, groente, turf, bier etc. Ten behoeve van het vlees schonk Graaf Albrecht van Beieren rond 1400 een vleeshal. De markten en ook de vleeshal stonden nabij het Sint Nicolaas Gasthuis, waarvan al in de veertiende eeuw vermelding is.

Het gasthuis stond op een terrein dat omsloten was door de tegenwoordige Hoogstraat, Annastraat, Driehoekjes en Grote Halstraat. Het gasthuis diende voor de op de opvang van de armen en behoeftigen. Het kwam vaker voor dat een graaf waagrecht schonk aan een gasthuis ten behoeve van de armenzorg.

Van korenhal naar vleeshal

Nabij het Sint Nicolaas Gasthuis lag de Sint Nicolaas Kapel. Na de hervorming werd deze kapel als korenhal ingericht. Na 1615 werd voornoemde vleeshal verplaatst naar deze kapel. Tot 1860 heeft de kapel als vleeshal gediend. Toen is zij afgebroken. Het straatje dat voorheen Gasthuissteeg heette kreeg nu de naam Halstraat.

Na een verbreding van de straat in 1882 is het brede gedeelte omgedoopt tot Grote Halstraat en het smallere gedeelte heet nog steeds Halstraat. De ronding van de Hal is nog zichtbaar in het stratenpatroon. De uitbouw van het voormalig stadhuis en tegenwoordig de Snoeptrommel hebben nog duidelijk zichtbaar die ronding.

Afbeeldingen