Handelingen

,s-Gravenhage, Eisenhowerlaan 120 - St. Jozefkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Jozefkapel
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Eisenhowerlaan 120
Postcode: 2517KL
Jaar ingebruikname: 2009
Architect:
Huidige bestemming: kapel
Monument status: geen

Geschiedenis. Bron: gemeenschapvandegedaanteverandering.nl

Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer

Geschiedenis

Het ontstaan van de Gemeenschap van de Gedaanteverandering van de Heer in Den Haag is terug te voeren tot de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. In de werkkampen in Duitsland, waar Nederlandse mannen te werk gesteld werden, werkten ook veel Russische en Oekraïense vrouwen. Velen daarvan kregen een relatie met Nederlandse mannen en kwamen na de bevrijding met hun Nederlandse vriend, verloofde of man mee naar Nederland.

De orde van de Kapucijnen had (evenals enkele andere Nederlandse kloosterorden) in de twintiger jaren van de vorige eeuw, op verzoek van paus Pius 11e, priesters opgeleid om na de val van het communisme naar Rusland te gaan. Deze priesters werden nu ingezet om deze vrouwen, voor zover zij via hun katholieke mannen te vinden waren, maatschappelijk en geestelijk te ondersteunen. De eerste plaats waar dat gebeurde was Den Haag waar in 1948 al sprake was van een levendige Gemeenschap.

In 1949 werd door een weldoenster een pand aan de Raamweg aangekocht, waarvan de benedenverdieping als Russische kerk werd ingericht. De vrouwen konden zich daar, anders dan in de voor hun zo onbekende westerse kerk, thuis voelen. Hun kinderen werden er gedoopt en grote feesten zoals Pasen en Kerstmis werden er volgens hun traditie gevierd.

Er waren belangstellende Nederlanders, die als koster, koorzanger of acoliet, mede de verzorging van de erediensten mogelijk maakten. Uiteindelijk is juist deze groep mensen de vaste kern van de Haagse Byzantijnse Gemeenschap geworden. Ook nu, nu er bijna geen Russische vrouwen meer zijn, is deze kerk een plaats, waar katholieke gelovigen samenkomen, die voor hun geloofsbeleving kiezen voor de rijke oosterse spiritualiteit en traditie.

De paters kapucijnen hebben lange jaren op verschillende plaatsen in het land de Byzantijnse diensten gecelebreerd. Nu is echter die groep van priesters uitgestorven. Tegenwoordig is er één priester die specifiek voor de Slavisch-Byzantijnse liturgie is opgeleid. Voorts zijn er enkele westerse priesters die, na een aanvullende studie, toestemming hebben verkregen om ook in de oosterse liturgie te celebreren. Zo kunnen de diensten in de gemeenschappen van de Slavisch-Byzantijnse ritus voortgang vinden. Sinds november 2009 is de kerk van de Gedaanteverandering van de Heer gehuisvest in een kapel aan de Eisenhowerlaan. De oude iconenwand uit 1949 is volledig gerenoveerd en maakt ook deze nieuwe ruimte tot een plaats, de Byzantijnse eredienst waardig.

Afbeeldingen