Handelingen

,s-Gravenhage, Deimanstraat 7 - Laakkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Laakkapel / Andreaskerk
Genootschap: PKN Nederlands Hervormd
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Deimanstraat 7
Postcode: 2522BB
Jaar ingebruikname: 1924
Architect: Hoogevest, G. van
Huidige bestemming: Marokkaanse moskee
Monument status: geen

Geschiedenis

Bescheiden kerk met lage toren.

Oorspronkelijk gebouwd als Ned. Hervormde Laakkapel. Naam bij een interne modernisering in 1966 veranderd in Andreaskerk. Sinds 2000 opnieuw Laakkapel genoemd, toen de Geref. Kerk zich in kader van "Samen op Weg" aansloot bij de Ned. Herv. locale kerkgemeente, na het buiten gebruik stellen van de Geref. Laakkerk aan de Isingstraat. Later kerk van de PKN. Buiten gebruik als kerk 25 november 2012, op die dag afscheidsdienst. Enkele religieuze voorwerpen zijn overgebracht naar diaconaal centrum "De Oase" aan de Van Meursstraat in de Spoorwijk. De Laakkapel is overgenomen door de Stichting El Mouahidin en ingericht als moskee.

Architectonisch is deze, qua omvang bescheiden, Laakkapel in vele opzichten/details interessant wegens de vergelijkbaarheid met de veel grotere Julianakerk van dezelfde architect in Den Haag.

In de media

Uit Het Vaderland, 5 Juli 1932.

Dr. G.P. van Itterson, de jongste predikant bij de Haagsche Hervormde Gemeente, heeft Zondag voor het eerst in zijn eigen wijk de godsdienstoefening geleid. In dit samenzijn, in „de Laakkapel" aan de Deimanstraat, heeft toen het gerestaureerde kerkorgel voor het eerst weer dienst gedaan en het voldeed uitnemend. De verandering blijkt een goede verbetering te zijn.

Orgel

Na een grondige verbouwing van het interieur werd de Hervormde Laakkapel aan de Deimanstraat in Den Haag omgedoopt tot Andreaskerk. Adviseurs Willem Hülsmann en Adriaan Engels werden in de arm genomen om een nieuw orgel te laten bouwen. Het werd gebouwd door de firma Van den Berg & Wendt. Op 5 oktober 1966 kon het nieuwe instrument in gebruik worden genomen. Adriaan Engels zou het orgel bespelen, maar was wegens ziekte verhinderd, zodat zijn plaats werd ingenomen door René Rakier, organist van de Duinzichtkerk in Den Haag. In de loop van de tijd is de Cimbel I-III sterk (1/3') vervangen door een Sesquialter. Op 10 december 2000 kreeg het gebouw weer de naam Laakkapel. De Laakkapel is in 2012 gesloten, en werd in 2013 verbouwd tot een islamitisch ontmoetingscentrum. Het orgel is verkocht aan de protestantse gemeente te IJsselstein.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur