Handelingen

,s-Gravenhage, Breedstraat 102 - Bethlehemskerk (Armenkerk)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethlehemskerk (Armenkerk)
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Breedstraat 102
Postcode: 2513TT
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1857
Architect: Saraber, E.
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: Geen

Geschiedenis

Als Hervormde Kerk buiten gebruik in 1928. In 1933 kerk van de Gereformeerde Gemeente. Ingang aan de Breedstraat. Gesloopt in 1985. Het orgel (W.H. Kam, 1860) kreeg uiteindelijk in 1977 een nieuwe bestemming in de Hervormde Kerk te Poortugaal.

Zie ook de Gereformeerde gemeente in de Oude Boomgaardstraat

In de media

Uit Het Vaderland, 25 Juli 1928.

DE BETHLEHEMSKERK WORDT VERKOCHT

De stemgerechtigde leden der Ned. Herv. gemeente hebben met groote meerderheid besloten, de Bethlehemskerk te verkoopen. Ruim 400 leden hebben aan de stemming deelgenomen. Zooals men weet, wordt nu de Amsterdamsche firma Corvey, eigenares voor f 35.000. Zij gaat er een papierbergplaats vestigen.

Kerkvoogdij en kerkeraad adviseerden tot verkoop. Het geld zal worden besteed voor den bouw van een nieuwe kerk in een der buitenwijken. Het orgel en de preekstoel zijn niet in den koop begrepen.

Afbeeldingen