Handelingen

,s-Gravenhage, Binnenhof - Hofkapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hofkapel
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Binnenhof
Postcode:
Sonneveld-index: 19446
Jaar ingebruikname: 1289
Architect:
Huidige bestemming: rigoureus verbouwd
Monument status:

Geschiedenis

De kapel werd in de 1289 gesticht door graaf Floris V als een hofkapel bij de Grafelijke zalen. De kapel was gewijd aan de heilige Maria en werd daardoor ook wel de kapel van Maria ten Hove genoemd. Het gebouw was 7,5 meter breed en 22 meter lang. In de veertiende eeuw schonk koning Karel V van Frankrijk een stuk van het heilig kruis en de doornenkroon aan Albrecht van Beieren, graaf van Holland, als relikwieën voor zijn hofkapel. In 1367 zou graaf Albrecht er een kapittel stichten, waarop hij twee jaar later een kapittelhuis liet bouwen naast de kapel.

  • (Bron:Wikipedia)

Kerk van 1580 tot 1879. In laatstgenoemd jaar rigoureus verbouwd, slechts de buitenmuren bleven - hoewel geheel opnieuw gemetseld - staan, evenals de twee daken van het schip. Het huidige gebouw van het Ministerie van Algemene Zaken rust deels op de 13e eeuwse fundamenten van de voormalige Hofkapel.

In de media

Uit Het Nieuws van den Dag, 23 September 1879

Uit de Staatsbegroting voor 1880

Met de restauratie van het Binnenhof te s-Gravenhage is een aanvang gemaakt. Met de verbouwing der voormalige Hofkapel hoopt men in den aanvang van 't volgend jaar gereed te komen.

Externe links

Afbeeldingen