Handelingen

,s-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 157 - O.L. Vrouw van Goede Raad

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: O.L. Vrouw van Goede Raad
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Bezuidenhoutseweg 157
Postcode: 2594AB
Sonneveld-Index: 02162
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Laan, J. van der
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Buitengewoon belangrijke wederopbouwkerk, gebouwd ter vervanging van de bij het bombardement in 1945 verwoeste, neogotische voorganger. Centraalbouw op vierkante plattegrond met hoge vrijstaande klokkentoren aan de achterzijde. Grote middenpartij met flauw hellend tentdak; daar omheen bevindt zich een omgang. Belangrijk werk uit het oeuvre van J.A. van der Laan (1896-1966) (i.s.m. J.H.M. Kirch) gebouwd onder invloed van de Bossche School van zijn broer Dom. H. van der Laan. Stilistische verwijzingen naar de vroegchristelijke en vroegromaanse bouwkunst in Italië. Het interieur is onder andere voorzien van smeedwerk van N. Witteman, schilderingen van J.B. Lambert Simon, glas-in-lood door A. Troost, alle daterende uit 1955. Boven de hoofdingang een mozaïek van J. Collette uit hetzelfde jaar (zie afbeelding onder). Sinds december 2003 was dit kerkgebouw in medegebruik door de Engelstalige R.K. parochie in Den Haag met de naam "Our Saviour" = "Onze Verlosser". In december 2007 is dit kerkgebouw officieel eigendom geworden van deze Engelstalige parochie. Gedurende enkele jaren vonden hier ook nog aparte vieringen plaats van de oorspronkelijke R.K. parochie O.L. Vrouw van Goede Raad. In het kerkelijk jaar 2017-2018 is feestelijke aandacht besteed aan het 10-jarig bestaan van deze kerk, als kerkgebouw van Our Saviour.

Orgel

In de Tweede Wereldoorlog werd de eerste kerk van [[,s-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg - O.L. Vrouw van Goede Raad (1897 - 1945)|Onze Lieve Vrouwe van Goede Raad|| aan de Bezuidenhoutseweg verwoest bij het bombardement op 3 maart 1945. In november 1947 nam men een noodkerk in gebruik. Een geheel nieuw kerkgebouw werd in 1955 in gebruik genomen, en hierin plaatste Pels in 1955 opus 364. Adviseur bij de bouw was dr. P.J. de Bruyn. Het werd in gebruik genomen op 20 november 1955 met een bespeling door Kees Stolwijk en Hans Peters. Marius Monnikendam maakte deel uit van de parochie, en schreef speciaal voor de ingebruikname van kerk en orgel een Missa Festiva, die is uitgevoerd tijdens de ochtendmis. De klank van het orgel had niet genoeg uitstraling, mede door de open opstelling en de plek in een nis achter het altaar. Daartoe werd het in 1968 verplaatst naar de huidige locatie door een groep vrijwilligers, begeleid door Vermeulen uit Alkmaar. In 1991 werd de speeltafel vernieuwd. Parochianen maakte een hardhouten betimmering achter het orgel, waardoor de klank beter reflecteerde. Pels & Van Leeuwen voerden daarna een restauratie uit, welke in december 1993 was afgerond. Op 23 januari 1994 is het orgel weer in gebruik genomen.

Omschrijving Monumentenzorg Den Haag

RK kerk OLV van Goede Raad uit 1953-1955 naar ontwerp van J. van der Laan in een traditionele op de byzantijnse kerkenbouw geïnspireerde vormgeving.

Deze kerk is gebouwd op de plek van een neogotische kerk, die tijdens het bombardement van Bezuidenhout werd verwoest. Al in 1945 benaderde de architect Nicolaas Molenaar jr. het kerkbestuur met een schetsplan voor een nieuwe kerk. Op aandringen van de nieuwe pastoor en op advies van M.J. Granpré Molière wordt de Leidse architect Jan van der Laan benaderd, die in 1950 een officiële opdracht krijgt. De kerk is opgetrokken in schoon metselwerk met in de voorgevel een mozaïek van Joan Collette. De gevels zijn voorzien van horizontale banden decoratief metselwerk. De vrijstaande toren is 46 meter hoog en is in baksteen gebouwd, voorzien van betonnen elementen bij de galmgaten De kerkzaal is een centraalbouw, afgedekt met een tentdak. Het hoog opgaande middengedeelte is omgeven door een lagere galerij, gescheiden door een colonnade van natuurstenen kolommen. De galerij is afgedekt met een lager schuin dak. Aan de Bezuidenhoutseweg bevindt zich een hoge voorbouw met asymmetrisch zadeldak, dat de hoofdentree bevat. Aan weerszijden zijn twee neveningangen door aparte voorbouwen met zadeldak gemarkeerd.. Aan de achterzijde bevindt zich nog een vierde uitbouw met het orgel, eveneens voorzien van een asymmetrisch zadeldak. Aan de zuidhoek is een lagere pastorie onder een hoek tegen de kerkruimte aangebouwd. De pastorie heeft een vierkante plattegrond; de ruimtes zijn rond een binnenhof gegroepeerd. Het inwendige van de kerk is uitgevoerd in schoon metselwerk. De natuurstenen ronde kolommen zijn voorzien van gemetselde rondbogen. In de vier hoeken zijn gemetselde hoekpijlers geplaatst. Boven de rondbogen vlak onder het plafond bevindt zich een doorgaande strook langwerpige ramen. Het plafond bestaat uit blankhouten cassettes. De daken worden door middel van stalen spanten gevormd. In de voorbouw van de kerk bevindt zich naast de hoofdingang een devotiekapel. Op de verdieping van de voorbouw zijn een repetitiezaal voor het zangkoor en een bibliotheek gesitueerd. De kerkzaal bevat bijna 1000 zitplaatsen. De banken staan in drie zijden rond het verhoogde altaar, dat aan de achterzijde in de hoge kerkruimte is gesitueerd. Achter het altaar is de plaats van het zangkoor in de galerij nabij de uitbouw voor het orgel. Rechts naast het altaar is het doopvont in de galerij geplaatst. De religieuze elementen in het interieur zijn door verschillende beeldende kunstenaars vormgegeven:. J.B. Simon (altaarkruis, schilderingen); N.A.F. Witteman (tabernakel); A.J.P.F. Teeuwisse (St Jan de Doper-beeldje) en A.A.J. Troost (glas-in-lood).

De RK kerk OLV van Goede Raad is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de traditionele kerkenbouwkunst in de wederopbouw met byzantijnse invloeden. Cultuurhistorische waarde bezit de kerk vanwege de vele toegepaste kunstuitingen van in die tijd bekende beeldende kunstenaars.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur