Handelingen

,s-Gravenhage, 1e De Riemerstraat 1 - Katholiek Apostolische Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Katholiek Apostolische Kerk
Genootschap: Katholiek Apostolische Gemeente
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: 1e de Riemersstraat 1
Postcode: 2511CB
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1868
Architect: Capellen, C.W. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 452781

Geschiedenis

Belangrijke kleine neokerk met dakruiter.

Dit kerkgenootschap heeft nu (in 2022) nog maar heel weinig leden, en houdt enkele keren per jaar eigen kerkdiensten. In enkele andere plaatsen in Nederland bestaat ook een gebouw van de Katholiek Apostolische Kerk, o.a. in Utrecht.

De "leer" van dit kerkgenootschap is in vele andere (al dan niet kerkelijke) kringen omstreden.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Vrijgelegen kerk uit 1868 in eclectische/ neo-romaanse stijl naar ontwerp van C.W. van Capellen, uitgevoerd door de aannemer G. Klomp voor de Katholiek Apostolische Gemeente. De kerk ligt achter de rooilijn en wordt door een smeedijzeren hek met gietijzeren staanders van de straat gescheiden. Achter het hek is een voorerf.

Omschrijving

Bakstenen zaalkerk in eclectische, overwegend op neo-romaans geinspireerde stijl, drie vensterassen breed en vier traveeën diep. Aan de achterzijde is een vijfzijdige koorpartij. De voorgevel, met daarvoor een erf en een eclectisch hekwerk dat uit het derde kwart van de 20e eeuw stamt, is een door gepleisterde hoeklisenen geflankeerde puntgevel met klimmend boogfries en rondboogvensters. In het midden van de gevel op de begane grond de hoofdingang met dubbele paneeldeur waarboven resp. een rondboogvenster met drie- en vierpassen, bepleisterde zwikken, een blindnis opgevuld met bakstenen en tenslotte in een tondo, een klok. Zijdelings van de ingang ter hoogte van het kalf van de deur, twee rondboogvensters; bij de aanzet van de boog zijn resp. drie - en vierpassen. Als gevelbeeindiging een houten achthoekig klokketorentje met spits. De zijgevel aan de oostzijde heeft vier traveeen en een uitgebouwde sacristievleugel. Deze worden door steunberen gescheiden. De eerste travee heeft geen venster; de overige wel. De onderdorpels van de vensters rusten op een zinken roevendak van de acolyten-, priester- en bisschopsacristie die evenwijdig aan de oostgevel loopt. In de gevels zijn hoge rondboogvensters met gietijzeren tracering en ruitvormige glazen met blauw en wit als hoofdkleur.

Het interieur waarvan de huidige kleurstelling dateert uit de jaren veertig van deze eeuw, wordt overdekt door vlakke, achtdelige ribgewelven van gestucadoord hout.

De vijfzijdige koorpartij heeft een straalgewelf. De open balustraden van de orgelgalerij met convex beloop tegen de westzijde zijn het resultaat van een verbouwing uit de jaren twintig van deze eeuw. De kerkinventaris, deels authentiek, is overwegend in neo-romaanse stijl uitgevoerd en omvat ondermeer altaar, kniel-, priester- en zitbanken, kandelaar, lessenaar, preekstoel, offerblok, doop- en wijwatervont. Het orgel is vervaardigd door de firma Van Leeuwen, afkomstig uit Leiderdorp en is niet van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg. De orgelkas, gemaakt door J. van Gelder in 1891, is van waarde uit het oogpunt van monumentenzorg.

Waardering

Architectuurhistorisch is dit eclectisch/neo-romaanse kerkgebouw met inventaris, voorerf en hekwerk van belang als gaaf voorbeeld van een zeldzaam kerktype uit het derde kwart van de negentiende eeuw.

Externe links

Afbeeldingen