Handelingen

's-Gravenhage, Kaapseplein - Gereformeerde Kerk (Hulpkerk)\

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Kerk (Hulpkerk)
Genootschap: Gereformeerde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Kaapseplein?Langnekstraat
Postcode: 2565GR
Sonneveld-index:
Jaar ingebruikname: 1923
Architect:
Huidige bestemming: afgevoerd
Monument status: geen

Geschiedenis

De Gereformeerde Kerk te ’s-Gravenhage was ontstaan op 1 maart 1904, door de samensmelting van twee Christelijke Gereformeerde Gemeenten (namelijk die van de Nobelstraat en die van de Wagenstraat), met de Nederduitsche Gereformeerde Kerk (doleerende). Twaalf jaar later, op 1 januari 1925, werd de sterk groeiende Gereformeerde Kerk te Den Haag opgesplitst in twee zelfstandige Gereformeerde Kerken, namelijk die van ’s-Gravenhage-Oost (met de Westerkerk, de Noorderkerk en de Oosterkerk) en ‘s-Gravenhage-West. De Nieuwe Zuiderkerk behoorde sindsdien tot de Gereformeerde Kerk te ‘s-Gravenhage-West. Daar waren op dat moment ook de Westduinkerk en gedurende enige tijd een hulpkerk aan het Kaapscheplein (bij de Langnekstraat) in gebruik.

Afbeeldingen