Handelingen

's-Gravenhage, Hengelolaan 225 - Adventkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Adventkerk
Genootschap: Nederlands Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage
Adres: Hengelolaan 225
Postcode: 2545JJ
Sonneveld-index: 00133 14821
Jaar ingebruikname: 1954
Architect: Sijmons, K.L. Dzn.
Huidige bestemming: kerk Christengemeente
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Uiterst belangrijke wederopbouwkerk met toren.

Nieuwe Nederlands Hervormde kerk in de naoorlogse wijk Morgenstond. Zaalkerk, gedekt door een betonschaaldak, met nevenruimten en vrijstaande, opengewerkte betonnen klokkentoren aan de voorzijde. Ontworpen door K.L. Sijmons Dzn. in functionalistische stijl, was dit, in liturgisch opzicht, een doorbraak in de protestantse kerkbouw van vlak na de Tweede Wereldoorlog. De avondmaalsruimte kon door middel van een uitschuifbare wand al dan niet bij de kerkzaal aangesloten worden. Als zodanig creëerde Sijmons een ontwerp dat de weg naar meervoudig gebruik opende. Stilistisch gezien is het ontwerp door de sculpturaal vormgegeven klokkentoren enigszins door het werk van Le Corbusier beïnvloed.

Buiten gebruik als Hervormde kerk 1998. In de jaren daaraan voorafgaand werd deze belangrijke moderne kerk met sloop bedreigd. Tegen die dreiging is actie gevoerd. Uiteindelijk is een passende herbestemming gevonden door verkoop aan de Christengemeente. Ongeveer in deze tijd is de Adventkerk op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Na een opknapbeurt, waarbij enkele details van de oorspronkelijke inrichting verloren gingen, is de Adventkerk in 2000 in gebruik genomen door de Christengemeente. Het orgel (Van Leeuwen, 1954) is in 2006 in het "Orgelpark" te Amsterdam geplaatst.

Doorsnede Bron: Hervormde kerkbouw na 1945, uitgeverij Boekencentrum 's Gravenhage

Materialen en kleuren

Bron: Hervormde kerkbouw na 1945, uitgeverij Boekencentrum 's Gravenhage

 • Vloer (excl. zaal): sierbeton in grote tegels
 • Wanden: wit geschuurd
 • Ramen: glas-in-lood
 • Kap kerkruimte: betonnen schaaldak
 • Plafond avondmaalsruimte:gewitte houten planken
 • Plafond zaal: teak met board-vlakken
 • Banken: teak
 • Kansel en avondmaalstafel: teak
 • Doopvont: bewerkt beton
 • Aantal plaatsen: kerk 432, samen met zaal 676
 • Verwarming: luchtstralers
 • Verlichting: breedstralers
 • Bijzonderheden: tegeltableaus van Dirk Hubers; gebrandschilderd raam van Friso ten Holt, mede-ontwerper voor de meubels J. Prent

Omschrijving Monumentenzorg Den Haag

Adventkerk gebouwd in 1955 in opdracht van de Hervormde Gemeente naar ontwerp uit 1953 van de architect K.L. Sijmons.

K.L. Sijmons hield zich na de oorlog bezig met de aanpassing van de protestantse kerkarchitectuur aan de vernieuwingen in de liturgie. De Adventkerk werd zijn eerste kerk waarin deze nieuwe inzichten konden worden verwerkt. De kerk is in grondvom rechthoekig, waarbij de kerkruimte bekroond wordt met een betonnen schaaldak Aan de zuidwestzijde bevindt zich een lage vleugel met garderobe, keuken en enkele zaaltjes. Een hier gepositioneerde fietsenstalling is later dichtgezet en als zaaltje gaan fungeren. Het gebouw was bedoeld als multifunctioneel centrum: zowel kerk als ontmoetingsruimte. De kerkruimte is door vrijstaande ronde betonkolommen en een niveauverschil van de gemeentezaal en de avondmaalsruimte gescheiden. Door gemeentezaal en kerkruimte naast elkaar te leggen is de kerkzaal indien nodig uitbreidbaar van 430 naar 670 plaatsen.

De architectuur sluit aan bij de moderne, zakelijke vormgeving van de omliggende na-oorlogse uitbreidingswijken van Zuid-West Den Haag. De gevels vormen een samenspel van betonnen dragende elementen en een bakstenen invulling. Een markant element is de vrijstaande klokkentoren, vormgegeven in een abstracte vormentaal geïnspireerd op het naoorlogse werk van Le Corbusier. Het materiaalgebruik van de toren is onbehandeld beton, waarin het bekistinghout voor de decoratieve tekening zorgt. De functionele hoofdopzet is ook in het interieur afleesbaar. De hal, avondmaalsruimte en dienstvleugel zijn laag terwijl de gemeenschapsruimte en de kerkzaal samen een hoger rechthoekig bouwdeel vormen. Het interieur van de kerkruimte wordt gedomineerd door het betonnen schaaldak. Vanuit de zijvlakken van dit schaaldak komt daglicht in de kerkmimte. De noordwand is voorzien van een glas-in-loodraam met een voorstelling van de verdrijving van Adam en Eva uit het paradijs door Friso ten Holt. De avondmaalsruimte wordt van de kerkruimte gescheiden door een trap van drie treden. In deze ruimte bevinden zich drie tegeltableaus van geëmailleerd aardewerk van de hand van Dirk Hubers; uitgebeeld zijn de vier evangelisten, de pelgrimage der gelovigen en de wederkomst van Christus. In 2000 heeft het gebouw enkele wijzigingen ondergaan, met name in het interieur. Toen zijn doopvont en orgel verwijderd, is de vloer van parket voorziening en zijn er in het plafond van de kerkzaal akoestische voorzieningen aangebracht. Aan de achterzijde is uitgebreid met eenlaagsbebouwing.

De Adventkerk is van architectuurhistorische waarde als representatief voorbeeld van de moderne kerkenbouwkunst in de wederopbouw. Belangrijke typologisch waarde bezit de kerk vanwege haar grote invloed op de landelijke na-oorlogse kerkelijke bouwkunst met name in de ontwikkeling van het kerkinterieur aan de moderne protestantse liturgie die hier voor het eerst in Nederland werd toegepast.

NB. De latere uitbreiding aan de achterzijde is van bescherming uitgesloten.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur