Handelingen

's-Gravenhage, Heemraadslag - Bethelkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bethelkerk
Genootschap: Gereformeerde Kerken in Nederland
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: 's-Gravenhage
Plaats: 's-Gravenhage (Scheveningen)
Adres: Heemraadslag
Postcode:
ID nummer: 02012
Jaar ingebruikname: 1876
Architect: ?
Huidige bestemming: gesloopt 1905


Geschiedenis

De kerk was gesitueerd in een hofje, halverwege de Heemraad- en Keizerstraat, ter hoogte van het post- en telegraafkantoor.

Op 10 september 1877 werd de Christelijke Gereformeerde gemeente Scheveningen officieel geïnstitueerd o.l.v. dominee W.G. Smitt uit Den Haag. De eerste dienst werd gehouden in de chr. School en geleid door deze ds. Smitt, waarachter kort daarna de kerk kwam. Hij preekte over Genesis 28 vers 19: “En hij (dat is Jacob) noemde de naam dier plaats Bethel" (huis van de god). Jozef kreeg op die plaats een droom, waarin hij een ladder tot in de hemel zag, waarlangs engelen op- en af gingen en hij kreeg daar Gods belofte, dat hij een groot volk zou worden. Dat werd dus de naam van deze kerk, maar er zouden nog twee kerken volgen –nieuwer/groter- aan de Jurriaan Kokstraat, die de gereformeerden van Scheveningen ook Bethelkerk noemden. De eerste predikant van deze oudste Bethelkerk was ds. Schotel, die in 1880 ging werken in deze gemeente. In 1887 ging deze Chr. Gereformeerde gemeente mee met de Doleantie, de afscheidingsbeweging, ingezet door dr. Abraham Kuyper en werd het de Gereformeerde kerk van Scheveningen. (bron:Anderhalve eeuw Gereformeerden in Stad en Land, Kok-Kampen,1984)

Zie verder: Scheveningen, Jurriaan Kokstraat 175 - Bethelkerk

Afbeeldingen

  • Op zoek naar afbeeldingen.