Handelingen

Wâlterswâld, Kerklaan 12 - Geref. Kerk Vrijgemaakt

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Geref. kerken in Ned. Vrijgemaakt

Hersteld Hervormde Kerk

Gemeente : Dantumadiel
Plaats : Wouterswoude
Adres : Kerklaan 12
Provincie : Friesland
Jaar ingebruikname : 1952
Huidige bestemming : kerk
Naam kerk :
Architect : Kooi, T. v.d.
Monument-status :
Inventarisatienummers: 09775 - 19282


Geschiedenis

In Geref. Kerk Vrijgemaakt gebouw. Uitbreiding 1998, hierin ook in 2004 Hersteld Hervormde Kerk.

Persbericht PKN 26 juni 2009:

Voorziening Commissie voor Bijzondere Zorg in Wouterswoude.

In Wouterswoude zijn 136 van de 499 leden overgegaan naar de Hersteld Hervormde gemeente. Omdat de middelen van de hervormde gemeente zeer beperkt zijn wordt geen kerkrentmeesterlijk vermogen overgedragen; aan de diaconie van de Hersteld Hervormde gemeente wordt wel vermogen overgedragen.


Afbeeldingen

Exterieur


Interieur