Handelingen

Numansdorp, Torenstraat 18 - Dorpskerk

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : PKN Ned Hervormd
Gemeente : Cromstrijen
Plaats : Numansdorp
Adres : Torenstraat 18
Provincie : Zuid-Holland
Jaar ingebruikname : 1648
Huidige bestemming: kerk
Naam kerk :
Architect :
Monument-status: Rijksmonument
Geschiedenis
Ned.Herv.Kerk. Zaalkerk uit 1653 met driezijdige sluiting en houten tongewelf met trekbalken; uitwendig geleed door pilasters tussen de rondboogvensters. Aan de noordzijde een uitbouw (1781 en 1839) verbonden met de kerkruimte door een architraaf op Dorische zuilen. Eenvoudige toren met korte naaldspits uit 1781. Tot de inventaris behoren
een preekstoel met toogpanelen, 17e eeuw en koperen lezenaar. Doophek met doopboog, 17e eeuw. Rijk gesnede orgelkas, 1705, door Reyer Boeckestyn afkomstig uit de Waalse Kerk te Rotterdam. Eenvoudige herenbank in Lodewijk XIV-trant met voluutconsoles onder de overhuiving. Vijf kaarsenkronen uit de 17e en 18e eeuw.

<gallery> Afbeelding:Numansdorp N.H.Kerk 1648.jpg <gallery>