Handelingen

Meliskerke, Torenstraat 8 - Odulphuskerk

Uit Reliwiki

Versie door Waterman (Overleg | bijdragen) op 2 aug 2017 om 18:17 (Interieur)


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Odulphuskerk
Genootschap: PKN Ned. Hervormd
Provincie: Zeeland
Gemeente: Veere
Plaats: Meliskerke
Adres: Torenstraat 8
Postcode: 4365AE
Inventarisatienummer: 06593
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 28118(K)
28117(T)


Geschiedenis

Historische dorpskerk met toren. Moderne aanbouw uit 2011 aan de koorzijde.

De Oldulphuskerk te Meliskerke werd gebouwd omstreeks 1400. Odulphus leefde in de 9e eeuw. Hij was eerst pastoor te Oirschot. Later werd hij missionaris onder de Friezen en stichtte hij een kloosterorde in Staverden.

Oorspronkelijk was er ook een koor aan de oostzijde van de kerk gebouwd. Tijdens een ingrijpende verbouwing na de reformatie werd het koor verwijderd, in plaats waarvan een consistorie werd aangebouwd. De toren is 28 meter hoog. Toen de torenbouw ongeveer halverwege was, ontdekte men dat er scheef was gebouwd. Zo ontstond de kromme toren. Bij algehele restauratie in 1958 werd de fundering grondig geïnspecteerd. Er bleek geen gevaar voor omvallen te zijn . De bronzen torenklok werd in 1636 gegoten door de Middelburgse klokkengieter Johannes Burgerhuis. De omlijsting van de galmgaten is wit geschilderd. Dit stamt uit de periode dat de toren dienst deed als baken voor de scheepvaart op de Schelde. De preekstoel dateert uit de eerste helft van de 17e eeuw: een eikenhouten met snijwerk versierde 'houten broek'. Het zilveren doopvont werd in 1801 geschonken door mr. Leydekker de Bruyn, ambachtsheer van Meliskerke en Mariakerke. Hij liet het in 1849 een statige ambachtsherenbank in de kerk plaatsen. Tijdens de kerkdienst werd deze bank gebruikt door de ambachtsheer en zijn familie. In later jaren deed de bank dienst als kerkenraadsbank. Het orgel werd in 1744 gebouwd door de Duitse orgelbouwers Thomas en Peter Weidtman. Het was oorspronkelijk een kabinetsorgel voor de huiskamer. In 1906 werd het orgel gekocht door een zekere heer Oddink uit Amermuiden en in de Oldulphuskerk opgebouwd. Het front van het orgel is uitgevoerd met fraai houtsnijwerk. Het orgel is nog steeds in gebruik.

Plan uitbreiding 2008. Dit plan is uitgevoerd in 2011. Het interieur van de kerk is toen ook gemoderniseerd.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

De Ned. Herv. Kerk. Het schip van de kerk dateert uit omstreeks 1400. De plaatsing van de toren en de nog zichtbare moet van de triomfboog van het afgebroken koor maken het waarschijnlijk, dat het schip oorspronkelijk een zuidbeuk had, die bij een verbouwing in de 17e eeuw onder een tongewelf met het schip gebracht werd. In 1959 werd de kerk bij de restauratie ontpleisterd en een nieuwe consistoriekamer aangebouwd, Portaal aan de zuidzijde met jaartal op deurkalf (1769). Eikehouten preekstoel met boogpanelen (XVII A). Eenklaviers orgel, ca 1740 gebouwd door Peter Weidtman, grote kroon en Lodewijk XV herenbank. Klokkenstoel met klok van Michiel Burgerhuys, 1636, diam. 68 cm.

Toren

De TOREN van de Ned.Herv.Kerk dateert uit omstreeks 1400 en staat niet meer in de lengteas van het schip. Hij heeft een geleding met hoekberen en aan de westzijde een spitsboognis, waarin lage doorgang met korfboog. Vierkante lange spits.

Links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur