Handelingen

Hoofdpagina: verschil tussen versies

Uit Reliwiki

k (Nieuws)
(beleidsplan en jaarrekening geupdatet)
(31 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven)
Regel 4: Regel 4:
 
     <td width="60%" align="left" valign="top">
 
     <td width="60%" align="left" valign="top">
  
== Welkom bij Reliwiki ==  
+
== Welkom bij Reliwiki ==
 +
Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!
  
 
== UPDATE ==
 
== UPDATE ==
  
Begin februari 2018 is de site bijgewerkt. Dit is nogal een grote ondernemening geweest; met alle bezoekers samen hebben we in de afgelopen 10 jaar ontzettend veel informatie verzameld en dat maakt het overzetten en aanpassen van de techniek achter de site soms best ingewikkeld. Maar tegelijk mogen we als gemeenschap best trots zijn op wat we bereikt hebben.
+
Begin november 2018 is de site bijgewerkt. Op de achtergrond is veel gebeurd, maar dat ziet u niet direkt. Wat u wel ziet is dat de kaartjes bij de objecten weer werken.<br />
 +
Soms duurt het even voor ze zichtbaar worden. De oplossing is dan even REFRESH  (F5)  indrukken.
  
 
Als er storingen zijn op de site dan kunnen deze vanaf nu op [[Storingen|deze pagina]] gemeld worden.
 
Als er storingen zijn op de site dan kunnen deze vanaf nu op [[Storingen|deze pagina]] gemeld worden.
 +
{{Groen}}
 +
'''Er zijn wat miswijzingen op de kaart die op een objectpagina staat. De kaart is dan blauw of verwijst naar de verkeerde plek. Dat probleem is eenvoudig te verhelpen. Hoe dat moet ? Kijk even op [[Kaart bewerken|Kaart bewerken]]. Of even een mailtje naar [mailto:reliwiki@xs4all.nl kaartherstel] '''
 +
{{Einde}}
  
 
== Check of de informatie van kerken - die u kent - er goed op staat en deel uw kennis met anderen. ==
 
== Check of de informatie van kerken - die u kent - er goed op staat en deel uw kennis met anderen. ==
Regel 18: Regel 23:
 
== Nieuws==
 
== Nieuws==
 
===Promovendus Wesselink: Sloop kerkgebouw niet, maar zoek nieuwe bestemming===
 
===Promovendus Wesselink: Sloop kerkgebouw niet, maar zoek nieuwe bestemming===
 +
* [http://dare.ubvu.vu.nl/handle/1871/55690 Hier staat de complete dissertatie in pdf formaat]
 
De ontkerkelijking heeft ingrijpende gevolgen voor het kerkelijke vastgoed. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle nog bestaande gebouwen te behouden is een toegespitste aanpak noodzakelijk. Promovendus Herman Wesselink: „We kunnen beter kerken herbestemmen dan slopen, al is dat laatste niet uit te sluiten.”
 
De ontkerkelijking heeft ingrijpende gevolgen voor het kerkelijke vastgoed. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle nog bestaande gebouwen te behouden is een toegespitste aanpak noodzakelijk. Promovendus Herman Wesselink: „We kunnen beter kerken herbestemmen dan slopen, al is dat laatste niet uit te sluiten.”
  
Wesselink verdedigde donderdag 21 juni 2018 aan de Vrije Universiteit Amsterdam het proefschrift ”Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen”. Hij richt zich vooral op de periode van 1800 tot 1970, het tijdvak waarin de meeste kerken in Nederland zijn gebouwd, maar ook de periode waarin er meer kerken dan ooit zijn gesloopt.
+
===Kerkenkaart en religieus erfgoed===
====Grootste kerkdichtheid====
+
Amsterdam, 24 April 2019
Nederland kent heel veel verschillende soorten kerkgebouwen, zegt Wesselink. Dat is een gevolg van de lange en roerige godsdienstige geschiedenis van Nederland. Daardoor heeft ons land volgens de promovendus misschien wel de grootste kerkdichtheid ter wereld. Zo telt de provincie Friesland alleen al zo’n 700 kerkgebouwen. Schattingen van het totale aantal kerkgebouwen in Nederland lopen uiteen van 5000 tot 17.000, omdat de betekenis van het begrip ”kerkgebouw” verschillend gebruikt wordt.
+
[[Bestand:Kerkenkaart 1800 - 1970.JPG|left|300px]]
 +
In 2018 promoveerde Herman Wesselink op het proefschrift 'Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen'. Onderdeel vormde de totstandkoming van een database van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek werd tevens een interactieve Kerkenkaart gemaakt als visualisatie van de door Wesselink verzamelde gegevens.  
  
In heel Nederland zijn inmiddels talrijke kerkgebouwen door de slopershamer geveld. Dit proces is volgens Wesselink vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw aan de gang. Aan het begin van de huidige eeuw belandde het slopen van kerkgebouwen in een stroomversnelling. Wesselink schrijft dat toe aan veranderingen in de bevolkingssamenstelling, zoals vergrijzing onder kerkgangers en de opkomst van niet-christelijke migrantengroepen.
+
ACRH & UBVU organiseren een symposium waarin deze kaart wordt gepresenteerd aan het publiek. Tot de sprekers behoren beleidsmakers op het gebied van religieus erfgoed van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.
  
Verschillende bladzijden van Wesselinks proefschrift tonen foto’s van indrukwekkende kerkgebouwen die met de grond gelijk zijn gemaakt. Van de ongeveer 6000 Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970 zijn er ruim 1000 alweer afgebroken. De slopershamer trof in de afgelopen vijftig jaar menige rooms-katholieke kerk die gebouwd was in neogotische stijl. Ook sneuvelden er veel protestantse kerkgebouwen.
+
* [https://www.acrh.eu/events/kerkenkaart-en-religieus-erfgoed?fbclid=IwAR2xcbsTyD-VcD2a_Ps-lpHDpqajb1Pg_D4qBURVORQeK3XHfYzwWZAsRlQ Meer info]
 +
* [http://geoplaza.vu.nl/cms/maps/291-kerkenkaart Klik hier voor de interactieve kerkenkaart]
  
„Het zijn vooral de wederopbouwkerken van na de Tweede Wereldoorlog die nu bedreigd worden”, zegt Wesselink. „In een periode van 25 jaar zijn er zo’n 1500 kerken gebouwd. Dat zijn vooral hervormde, gereformeerde en roomse kerkgebouwen. Ze zijn een afspiegeling van de toenmalige verzuiling. De gebouwen hebben vaak een bescheiden, maar zelfbewuste architectuur.”
+
==Actie [[Reliwiki:Financieel bijdragen|Donaties voor Reliwiki]]'''==
 
 
Door de komst van immigranten zijn er nieuwe geloofsgemeenschappen ontstaan. Zij bouwden nieuwe godshuizen of kochten bestaande kerken die wegens leegloop moesten worden afgestoten. Ook hebben vooral binnen protestantse gemeenschappen afsplitsingen plaatsgevonden. Daardoor is de behoefte aan kerkruimten bij hen juist is toegenomen. „De na 1970 gebouwde kerken zijn vaak nog volop in gebruik en worden dus niet bedreigd. De meeste van deze gebouwen zijn in het bezit van orthodoxe gereformeerde stromingen, die bloeien en soms zelfs groeien”, zo verwijst de promovendus naar onder meer kerken in Barneveld en Rijssen.
 
 
 
Kerksluiting, leegstand en de dreigende sloop van kerkgebouwen zorgen altijd in diverse geledingen voor ophef, stelt de promovendus vast. Tegelijkertijd is er sprake van een schijnbare tegenstrijdigheid. „Enerzijds neemt gaandeweg de betrokkenheid van de samenleving bij traditionele kerkgenootschappen af, anderzijds is steevast sprake van een pleidooi voor behoud van diezelfde kerkgebouwen, ook door mensen zonder christelijke achtergrond. De samenleving wil zo veel mogelijk van de Nederlandse cultuurhistorie in stand houden, maar hoeveel hebben we daar voor over? En wie is daarvoor verantwoordelijk?”
 
 
 
Ds. P. L. de Jong uit Rotterdam stelde onlangs dat er in steden te veel kerken zijn gesloopt. Het is juist belangrijk dat de kerk zichtbaar present blijft in de wijken.
 
 
 
„Veel afgebroken gebouwen waren te groot en te duur voor de betrokken kerkgemeenschappen. Het valt dus wel te verklaren dat er gekozen werd voor sloop. Daar komt bij dat in de jaren zestig en zeventig Nederland welvarender werd. De interesse in het verleden nam af. Door stadsvernieuwing en sanering moesten oude kerken domweg wijken. Maar dat er zo veel gesloopt werd is achteraf gezien spijtig. Tegenwoordig is er meer aandacht voor duurzaam gebruik van gebouwen. De herbestemming van kerkgebouwen heeft een hoge vlucht genomen.”
 
====Waarderingssysteem====
 
Wesselink presenteert in zijn onderzoek een beoordelingssysteem om vast te stellen of een kerkgebouw het waard is om het te behouden te blijven voor de toekomst. Er wordt gekeken naar architectuur, stedenbouw, kerkelijk interieur en kerkhistorie.
 
 
 
Wesselink: „Mijn systeem sluit aan bij de criteria van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, maar is verfijnder. Ook is het gericht op de behoeften van plaatselijke kerken en de kerken in de regio. Voor de rijksdienst is iets monument of niet. In het eerste geval mag er geen spijker in geslagen worden, in het tweede geval zijn er nauwelijks beperkingen. Er zijn ook tussenvarianten mogelijk. Puur statistisch gezien zal het aantal kerkengebouwen dat de deuren moet sluiten, toenemen. Daarom moet er ingezet worden op herbestemming en duurzaamheid. Geloof zal niet verdwijnen in de samenleving; wel verandert de vorm. Dat heeft gevolgen voor het in standhouden van de kerken, die kleiner en functioneler worden.”
 
Meest gelezen
 
 
 
* (Bron:[https://www.rd.nl/kerk-religie/promovendus-wesselink-sloop-kerkgebouw-niet-maar-zoek-nieuwe-bestemming-1.1495730 Reformatorisch Dagblad])
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
====Actie [[Reliwiki:Financieel bijdragen|Donaties voor Reliwiki]]'''====
 
  
 
Vanaf 1 juli 2011 ontvangt Reliwiki geen subsidie meer. Veel gebruikers helpen met hun giften Reliwiki in de lucht te houden. Doet u ook mee? Alle bijdragen zijn welkom. Voor meer informatie zie gele bloktekst boven aan deze pagina. Wij danken u alvast hartelijke voor uw bijdrage.
 
Vanaf 1 juli 2011 ontvangt Reliwiki geen subsidie meer. Veel gebruikers helpen met hun giften Reliwiki in de lucht te houden. Doet u ook mee? Alle bijdragen zijn welkom. Voor meer informatie zie gele bloktekst boven aan deze pagina. Wij danken u alvast hartelijke voor uw bijdrage.
  
Het beleidsplan 2017 vindt u hier [[http://reliwiki.nl/images/3/3b/Reliwiki_beleids_en_werkplan_2017_webversie.pdf]] Het financiële jaarverslag 2016 vindt u hier [[http://www.reliwiki.nl/images/d/df/Reliwiki_jaarrekening_2016_web.pdf]]
+
Het beleidsplan 2017-2019 vindt u hier [[https://reliwiki.nl/images/9/93/Bijlage_4.1%2C_Reliwiki_Beleidsplan_2017_-_2019_def.pdf]] Het financiële jaarverslag 2018 vindt u hier [[https://reliwiki.nl/images/9/9a/St_Reliwiki_jrrk_2018.pdf]]
  
 
== Nieuw op Reliwiki? Aan de slag ==
 
== Nieuw op Reliwiki? Aan de slag ==
Regel 70: Regel 57:
 
Wij danken de volgende sponsoren van harte voor hun financiële bijdrage aan het in stand houden van deze website:
 
Wij danken de volgende sponsoren van harte voor hun financiële bijdrage aan het in stand houden van deze website:
  
[[Afbeelding:Logoboei.jpg|link=http://www.boei.nl]]
+
[[Afbeelding:BOEilogonieuw.jpg|link=http://www.boei.nl]]
[[Afbeelding:Donatus, de kerken- en monumentenverzekeraar.jpg|250 px|http://www.donatus.nl]]
+
[[Afbeelding:Donatus, de kerken- en monumentenverzekeraar.jpg|250 px|link=http://www.donatus.nl]]
 +
[[Afbeelding:Vrienden_Van_BOEi_logo.jpg|link=http://www.vriendenvanboei.nl]]
  
 +
[[Afbeelding:Bankgiro_logo-nieuw-bgl.png|link=https://www.bankgiroloterij.nl/culturele-partners/boei.htm]]
  
 
</td>
 
</td>
Regel 81: Regel 70:
  
 
         <td align="left" valign="top" bgcolor="#00BFFF">
 
         <td align="left" valign="top" bgcolor="#00BFFF">
 +
 
== Agenda==  
 
== Agenda==  
 
</td>
 
</td>
Regel 134: Regel 124:
  
 
{|  
 
{|  
| style="text-align:top; background-color:lightcyan; width:400px;" | [http://www.boei.nl/ Boei]
+
| style="text-align:top; background-color:lightcyan; width:400px;" | [http://www.boei.nl/ BOEi]
 
| style="text-align:top; background-color:lightcyan; width:400px;" | [http://www.bhre.nl/ Stichting BHRE ]
 
| style="text-align:top; background-color:lightcyan; width:400px;" | [http://www.bhre.nl/ Stichting BHRE ]
 
|-valign="top"
 
|-valign="top"
Regel 153: Regel 143:
 
       <tr>
 
       <tr>
 
         <td align="left" valign="top" bgcolor="#00BFFF">
 
         <td align="left" valign="top" bgcolor="#00BFFF">
 +
 
== Interessante links ==
 
== Interessante links ==
 
  </td>
 
  </td>

Versie van 1 apr 2020 om 13:37

Welkom bij Reliwiki

Steun Reliwiki! Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

UPDATE

Begin november 2018 is de site bijgewerkt. Op de achtergrond is veel gebeurd, maar dat ziet u niet direkt. Wat u wel ziet is dat de kaartjes bij de objecten weer werken.
Soms duurt het even voor ze zichtbaar worden. De oplossing is dan even REFRESH (F5) indrukken.

Als er storingen zijn op de site dan kunnen deze vanaf nu op deze pagina gemeld worden.

Er zijn wat miswijzingen op de kaart die op een objectpagina staat. De kaart is dan blauw of verwijst naar de verkeerde plek. Dat probleem is eenvoudig te verhelpen. Hoe dat moet ? Kijk even op Kaart bewerken. Of even een mailtje naar kaartherstel

Check of de informatie van kerken - die u kent - er goed op staat en deel uw kennis met anderen.

Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, is gemaakt en wordt steeds verder aangevuld en verbeterd door gebruikers zoals u. Ruim 2.050 gebruikers hebben zich al aangemeld en samen hebben ze meer dan 118.000 foto's geüpload! En toch zijn er nog gebouwen met weinig informatie. Voeg uw informatie en foto’s dus toe (het is makkelijk) en draag zo bij aan de kennis van en waardering voor religieuze gebouwen.

Nieuws

Promovendus Wesselink: Sloop kerkgebouw niet, maar zoek nieuwe bestemming

De ontkerkelijking heeft ingrijpende gevolgen voor het kerkelijke vastgoed. Omdat het praktisch onmogelijk is om alle nog bestaande gebouwen te behouden is een toegespitste aanpak noodzakelijk. Promovendus Herman Wesselink: „We kunnen beter kerken herbestemmen dan slopen, al is dat laatste niet uit te sluiten.”

Kerkenkaart en religieus erfgoed

Amsterdam, 24 April 2019

Kerkenkaart 1800 - 1970.JPG

In 2018 promoveerde Herman Wesselink op het proefschrift 'Een sterke toren in het midden der stad. Verleden, heden en toekomst van bedreigde Nederlandse kerkgebouwen'. Onderdeel vormde de totstandkoming van een database van Nederlandse kerkgebouwen uit de periode 1800-1970. In samenwerking met de Universiteitsbibliotheek werd tevens een interactieve Kerkenkaart gemaakt als visualisatie van de door Wesselink verzamelde gegevens.

ACRH & UBVU organiseren een symposium waarin deze kaart wordt gepresenteerd aan het publiek. Tot de sprekers behoren beleidsmakers op het gebied van religieus erfgoed van de gemeenten Amsterdam en Amstelveen.

Actie Donaties voor Reliwiki

Vanaf 1 juli 2011 ontvangt Reliwiki geen subsidie meer. Veel gebruikers helpen met hun giften Reliwiki in de lucht te houden. Doet u ook mee? Alle bijdragen zijn welkom. Voor meer informatie zie gele bloktekst boven aan deze pagina. Wij danken u alvast hartelijke voor uw bijdrage.

Het beleidsplan 2017-2019 vindt u hier [[1]] Het financiële jaarverslag 2018 vindt u hier [[2]]

Nieuw op Reliwiki? Aan de slag

Start uw avontuur met Reliwiki - het is makkelijk en leuk:

Sponsoren

Wij danken de volgende sponsoren van harte voor hun financiële bijdrage aan het in stand houden van deze website:

BOEilogonieuw.jpg Donatus, de kerken- en monumentenverzekeraar.jpg Vrienden Van BOEi logo.jpg

Bankgiro logo-nieuw-bgl.png

Agenda

  • Heeft u activiteiten die een plekje verdienen op Reliwiki? Laat het weten!
  • Open kerken is een pagina waar informatie is te vinden over kerken die hun deuren openstellen voor publiek.

Leegstandsmeldingen

Heeft U meldingen over leegstand en/of {aankomende) sluiting van religieuze gebouwen ? Wij zien ze graag tegemoet via e-mail
Een overzicht van welke kerken (mogelijk) gaan sluiten of inmiddels gesloten zijn vindt U hier

ANBI-status

Reliwiki is een stichting met ANBI-status. Onze gegevens vindt U hier.

Met dank aan

BOEi Stichting BHRE
Rijksoverheid Restauratiefonds
Donatus Verzekeringen Prins Bernhard Cultuurfonds
Provincie Gelderland Provincie Noord-Brabant

Interessante links

Naast Reliwiki zijn er veel andere sites over religieuze objecten. Zie bijv. deze lijst

Overzichten

Contact

Contact maken met Reliwiki? Stuur een e-mail. We reageren zo spoedig mogelijk. Meer weten over het ontstaan en het doel van Reliwiki en over het Strategisch Plan voor het Religieus Erfgoed? Klik hier.

Facebook logo.png

Reliwiki op Facebook

Facebook logo.png

De groep Nederlands religieus erfgoed op facebook