Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Etten, Dorpsstraat 23 - Maartenskerk

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

laat alleen artikel objecten zien
laat overige objecten op deze kaart zien


Algemene gegevens
Naam kerk: Sint Maarten
Genootschap: PKN Hervormd
Provincie: Gelderland
Gemeente: Oude IJsselstreek
Plaats: Etten
Adres: Dorpsstraat 23
Postcode: 7075AC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1442
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument
Monumentenbordje 2014.jpg
16068

Inhoud

Geschiedenis

Toren romaans, door brand beschadigd 1945, hersteld. Op 4 oktober 2003 is de restauratie afgerond. Wie de open dag bezocht kon het resultaat zien. Het meest opvallend was de vervanging van de banken door knopstoelen. (51-04)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Herv. Kerk (St. Maarten). Met kruisribgewelven overkluisde, eenbeukige dorpskerk met iets smaller, langwerpig en driezijdig gesloten koor (XV) en romaanse tufstenen toren met gotische klokkengeleding. Restauratie na oorlogsschade 1948-1956.

Inventaris: eikenhouten preekstoel (1628). Sacramentshuisje van trachiet en tuf in het koor. In neobarokke kas een eenklaviers orgel (Rijksmonument), in 1843 gemaakt door C.F.A. Naber. In 2010 gerestaureerd door Elbertse Orgelmakers (Soest).

Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan een van een anonieme gieter, 1393?, diam. 98 cm. en een van een anonieme gieter, 1403, diam. 103 cm.

In de media

Uit Nederlandsche Staatscourant, 26 April 1841.

Men schrijft uit Etten in Gelderland, van den 21sten dezer: » Heden had hier een droevig ongeluk plaats. Ten ruim half drie ure na den middag ontstond er in het huis van eenen stroodekker brand, die zich, met onbegrijpelijke snelheid, door nog al sterken noord-oosten wind gedreven, aan nabij staande huizen mededeelde. Binnen weinige minuten stonden vijf huizen in de vlammen, en nam de brand dermate de overhand, dat binnen een uur tijds acht huizen en het oostelijk gedeelte der kerk van de Hervormden waren aangetast. Zeven huizen en eene bierbrouwerij zijn in de asch gelegd, een huis grootelijks beschadigd, gelijk ook het geval is met de kerk, wier dak aanmerkelijk heeft geleden; de gebouwen zijn allen voor brandschade verzekerd geweest, edoch met de meubelen is zulks niet het geval.» De ingezetenen van Etten zijn grootelijks dank schuldig aan de directie en manschap van de uit het naburige Terborg en Zilvolde ter hulp toegesnelde brandspuiten; want zonder de spoedige, krachtige en doelmatig aangebragte hulp dezer spuiten, had men de kerk en de toren niet kunnen behouden; en ware de brand tot in den toren gekomen, zoo zouden ontwijfelbaar zeker de twee nabijstaande huizen en daarna een derde met de Roomsche kerk en pastorie, mede eene prooi der vlammen geworden zijn."

Externe links

Afbeeldingen

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen