Handelingen

Eindhoven, Heezerweg 339 - Jozef (Tivolikerk)

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms Katholieke Kerk
Gemeente : Eindhoven
Plaats : Eindhoven
Adres : Heezerweg 337 en 339 pastorie
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1941
Huidige bestemming: buiten gebruik
Naam kerk : St. Jozef ("Tivolikerk")
Architect : Beer, F.C. de, Tilburg
Monument-status:

Geschiedenis (Tivolikerk) Buiten gebruik 2005; later leeggehaald, plan sloop kerk, behoud toren. Eind 2008 is er brand gesticht. Desondanks lijkt behoud van de toren (waaruit de 3 klokken in 2008 zijn verwijderd) nog steeds de bedoeling.

Monumentomschrijving; Cultuur Historische Waardekaart, --Monumentenhuis Brabant 16 okt 2008 10:09 (UTC)

Nr 337 kerk

Bouwperiode: 1940-1941

Architect: Beer, F.C. de

Gevels en Materialen: Baksteen, vierkante toren, galmgaten. Grote steunberen, lage zijbeuken. Doopkapel vooraan tegen zijgevel.

Vensters en Deuren: Rondboogramen met glas-in-lood.

Dak en Bedekking: Zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen. Spits en tentdak, lei.

Bijzonderheden: Driebeukig schip, lager voorportaal.


Nr 339 Pastorie

Bouwperiode: 1940

Gevels en Materialen: Tweelaags baksteen, in plint afgewisseld met lagen zwarte baksteen.

Vensters en Deuren: Ramen met roedenverdeling, smalle raampjes in zijgevel. Rondboogdeur in portiek.

Dak en Bedekking: Zadeldak met opnieuw verbeterde Hollandse pannen.

Bijgebouwen: Hek, bakstenen peilers en ijzeren buizen.

Groen: Tuin, ligusterhaag.

Bijzonderheden: Door middel van muur en garage met kerk verbonden. Onderdeel complex St. Jozefkerk.Gebouwomschrijving SKKN

De wijk Tivoli werd omstreeks 1929 gebouwd in het grensgebied van Eindhoven en Geldrop. In eerste instantie wilde men ca. 1200 woningen bouwen, maar door de crisisjaren werd nog niet de helft van dat aantal woningen voltooid. In hetzelfde jaar werd in de wijk een rektoraat gesticht door de paters Missionarissen van het H. Hart van Jezus (M.S.C.). Het rektoraat lag in Zes Gehuchten en ten dele in Stratum en behoorde tot de Brigida parochie te Zes Gehuchten. In eerste instantie maakten de paters gebruik van een huiskapelletje in een woonhuis (Leeuwenstraat 5). Op 30 maart 1930 werd een noodkerkje geopend. Het lag op het terrein dat later het Arnaudinaplein genoemd zou worden. Op 1 december vestigden de Zusters Dochters van Onze Lieve Vrouw van 't heilig Hart zich te Tivoli. Zij wijdden zich aan het onderwijs voor meisjes. In januari 1931 werd het kerkhof ingezegend. In 1933 was de noodkerk te klein geworden en met steun van de familie Smits-van Oyen kon een terrein aan de Heezerweg worden aangekocht voor de bouw van een nieuwe kerk. Pas 7 jaar later, hoofdzakelijk wegens geldgebrek, kon op 14 april 1940 de eerste steen worden gelegd. De kerk werd gebouwd naar ontwerp van de Tilburgse architect F.C. de Beer. De kerk werd voltooid in 1941 en op 19 mei 1943 plechtig geconsacreerd door Bisschop Mutsaerts. De naam rectorale hulpkerk werd in 1946 gewijzigd in Rectoraat van den Heiligen Joseph - Tivoli- Eindhoven. In 1978 werd de kerk officieel verheven tot parochie. Binnenkort wordt het gebouw aan de eredienst onttrokken.