Handelingen

Breda, Haagweg 1 - Anna

Uit Reliwiki


Algemene gegevens
Genootschap : Rooms-Katholieke Kerk
Gemeente : Breda
Plaats : Breda
Adres : Haagweg 1
Provincie : Noord-Brabant
Jaar ingebruikname : 1905
Huidige bestemming : kantoor
Naam kerk : Anna
Architect : Cuypers, J.T.H. & Stuyt, J.
Monument-status : Rijksmonument
Inventarisatienummer: 07175


Geschiedenis

Buiten gebruik als kerk vanaf 1997, er zijn nu kantoren in gebouwd.

Uit Reformatorisch Dagblad, 10 februari 2010.

De Annakerk aan de Haagweg in Breda heet sinds 2002 Annastede. Sindsdien zijn in de voormalige rooms-katholieke kruisbasiliek kantoren gevestigd als INOS Stichting Katholiek Onderwijs Breda.

De Annakerk werd gebouwd in 1905 en werd in 1997 aan de eredienst onttrokken. Enkele religieuze elementen zoals de biechthokjes en de preekstoel bleven behouden. Monumentenfonds Brabant is de eigenaar.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Uit 1905 daterende, naar ontwerp van Jos.Cuypers en Jan Stuyt gebouwde, in schoon metselwerk met blokken natuursteen opgetrokken, niet georiënteerde, basilicale kruiskerk onder met leien gedekte zadel-, tent- en schild- en lessenaardaken; drie traveeen lang driebeukig schip, transept met zijbeuken, koor van twee traveeën, zevenzijdig gesloten absis met tegen de oostzijde en polygonaal traptorentje en aan weerszijden een driezijdig gesloten zijkapel, waarop aansluitend aan de oostzijde een polygonaal gesloten O.L. Vrouwekapel met afzonderlijk portaal onder tentdak. Tegen de oostzijde van de hoofdingang in de noordgevel een portaal op de plaats, waar een grote toren had moeten verrijzen; tegen de westgevel van de hoofdingang een polygonaal traptorentje en een polygonaal gesloten doopkapel; tegen de westzijde van het schip een kathechismuskamer en tegen de westgevel van het transept en de tweede zijkapel de sacristie; gevels geleed door eenmaal versneden steunberen; per travee een spitsboogvenster met natuurstenen tracering; hoge, polygonale dakruiter op viering. Inwendig: wanden van rode baksteen; kruisribgewelven en stergewelf boven viering in gele IJsselsteentjes; vieringpijlers (op zwart glazend basement) geboorten van scheibogen (rustend op gepolijst grijsgroen granieten kolommen op glazend zwart basement) en consoles uitgevoerd in natuursteen; preekstoel (1928), fraai hekwerk rond O.L.Vr.-kapel met massieve Lourdesgrot; gebrandschilderde glazen (ten dele) van Frits Geuer; prachtige wandkleden (1939) in het koor. Het uitgebreide inconografische programma werd op verzoek van de bouwpastoor A. Smits van Waesbergh ontworpen door J.Kalf. Ofschoon het ontwerp van de kerk voor de bouwtijd niet bijzonder vooruitstrevend is en het exterieur van de kerk, mede door het niet uitvoeren van de grote toren, niet erg sprekend is, moet de kerk vanwege de fraaie ruimtewerking van het interieur en de nog vrijwel gave, rijke aankleding daarvan van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde geacht worden. Klokkenstoel met gelui bestaande uit vier klokken van Petit en Fritsen, 1936, diam. 75 cm, 55 cm, 50 cm, 44 cm, en twee klokken van Petit en Fritsen uit 1934, diam. 100 cm en 84,5 cm, en een klok van J. Sithof uit 1628.

MIP omschrijving (MIP nummer: ZB019-001839)

Naam monument

St.Annakerk

Bouwstijl

Neo-Gotiek

Bouwperiode

Van: 1904 tot: 1905

Gevels en materialen

Rode baksteen. Toepassing lichtrode baksteen in decoratie geprofileerdewangen hoofd- en zijportaal en gele baksteen in decoratieve muizentandenlijsten die gevels zij- en middenbeuk afsluiten.

Vensters en deuren

Hoofd- en zijportaal met dubbele houten paneeldeuren. Vensters en deurpoortenspitsboogvormig. Alle vensters gevuld met glas in lood. In gevels transeptarm enhoge spitsboogvensters.

Dak en bedekking

Zadeldak midden schip en lessenaarsdaken op zijbeuken. Daken belegd met leien.

Constructie

Gemetselde pilaren.

Bijgebouwen

Pastorie: Groot herenhuis, rode baksteen, onregelmatig schilddak.

Bijzonderheden

Vrijstaand. 3-Beukig kerkgebouw met 8-kantige klokken toren (aan west-zijdefrontgevel) met houten top. Tens aan west-zijde 8-zijdige doopkappel. Op vieringdakruiter met spits belegd met leien. Architectuur eenvoudig.

Afbeeldingen