Handelingen

Woudt 't, 't Woudt 23 - Woudtse Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap:
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Midden-Delfland
Plaats: 't Woudt
Adres: 't Woudt 23
Postcode: 2636HD
Inventarisatienummer: 03704
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: protestantse kerk
Monument status: Rijksmonument 33389Geschiedenis

't Woudt, Woudtse kerk

Historische kerk met toren.

Samen met De Rijstuin te Den Hoorn in gebruik bij Protestantse gemeente 't Woudt-Den Hoorn.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Van de laatmiddeleeuwse parochiekerk zijn bewaard gebleven: de toren (waarschijnlijk eerste helft 14de eeuw) en het eenbeukige schip (midden 16de eeuw) gedekt door een houten tongewelf. Restauratie 1958, waarbij doopkapel aan de noordzijde is herbouwd. Oud meubilair: kansel (eerste helft 17de eeuw), bank met toognissen (eerste helft 17de eeuw), drie gestoelten en doophek met lezenaar (18de eeuw). Tekstbord met eenvoudig lofwerk, 1599, eenvoudig tekstbord ca. 1600, epitaaf voor J. Dirckzn. Houwaert. Klokkenstoel met klok van H. de Borch, 1516, diam. 94 cm. Mechanisch torenuurwerk, L.W.F. Volcke, 1913, later voorzien van elektrische opwinding.

Orgel

Algemeen

Het orgel is in 1970 gebouwd door de firma J. de Koff & Zoon (Utrecht). Adviseur is Jan J. van den Berg (Delft).

Op initiatief van Albert Moerman, organist van de kerk, wordt in 1986-1987 de intonatie ingrijpend gewijzigd door Henk van Eeken (Leusden) en Gert van Buuren (Poortugaal). De winddruk wordt verlaagd van 76 mm. WK naar 55 mm. WK. Ook de dispositie wordt enigszins veranderd. De Prestant 8' krijgt een dubbele discant. Er wordt een nieuwe spaanbalg geplaatst. Het pijpwerk wordt in een gemodificeerde middentoonstemming naar ontwerp van Harald Vogel gestemd. Bovendien wordt het front in renaissancestijl opnieuw gemodelleerd en van luiken voorzien. Adviseur is Jacques van Oortmerssen.

Dispositie

  • Manuaal 1: Praestant 8' I-II (C-F# in Holpijp) - Holpijp 8' - Octaef 4' - Mixtuur 1⅓' 3-4 sterk.
  • Manuaal 2: Baertpijp 8' - Fluyt 4' - Gemshoorn 2' - Sesquialtera 2⅔' 2 sterk, vanaf f.
  • Pedaal: Bourdon 16'.
  • Koppelingen: manuaal 1 aan pedaal - manuaal 2 aan pedaal - manuaal 2 aan manuaal 1.

Mechanische sleepladen. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-f1. Temperatuur: 1/5 komma middentoon. Spaanbalg (1987). Winddruk: 55 mm. WK.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel