Handelingen

Workum, It Noard 175 - Werenfridus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Werenfridus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Friesland
Gemeente: Súdwest Fryslân
Plaats: Workum
Adres: It Noard 175
Postcode: 8711AE
Inventarisatienummer: 09766
Jaar ingebruikname: 1876
Architect: Alfred Tepe (1840 - 1920)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 39479


Geschiedenis

Gaaf bewaarde neogotische kerk met toren.

Tussen 1988 en 2003 is de kerk gerestaureerd. Zondag 23 november 2003 vond de heringebruikname plaats. De kerk is in 1877 in gebruik genomen en gebouwd naar een ontwerp van Alfred Tepe. Het orgel is gerestaureerd door Adema’s Orgelbouw. (51-04)

opname in 2003 tijdens de restauratie

Monumentomschrijving Rijksdienst

Kerk

St.Werenfridus, 1876-1877, W.V.A. Tepe. Neogotische PSEUDOBASILIEK met uitspringend transept.Steunbeerloze toren van drie geledingen met bakstenen traceringen in de nissen. Gaaf voorbeeld van een Bernulphusgilde-interieur, beschildering in 1970 wat te hard gerestaureerd. Orgel met Hoofdwerk, Positief en vrij Pedaal. In 1884 door P.J. Adema gebouwd.

Complex

Het complex van de rooms-katholieke St. Werenfriduskerk uit 1876-1877 bestaat uit de R.K. KERK ST. WERENFRIDUS, de PASTORIE met HEKWERK, de BEGRAAFPLAATS met CALVARIEBERG met priestergraven en een NEOGOTISCH GRAFMONUMENT.

Het complex, aangelegd tussen 1876 en 1883, bevindt zich aan de noordzijde van het beschermd stadsgezicht van Workum, aan het begin van het Noard, de eeuwenoude hoofdas van de stad die in noord-zuidwestelijke richting loopt. Het complex is naar het oosten-zuidoosten gericht en beslaat een min of meer rechthoekig oppervlak dat aan de oostzijde begrensd wordt door het Noard, aan de zuidzijde door de achtertuinen van de aangrenzende panden, aan de noordzijde door een bejaardenhuis en de Jiske Boerenvaart en aan de westzijde door landerijen. De kerk ligt teruggerooid ten opzichte van de hoofdweg, aan een rechthoekig plein van kleine afmetingen; de voorgevel van de pastorie ligt in de rooilijn van de overige bebouwing; de begraafplaats ligt achter de kerk en is bereikbaar via een lang recht pad dat vanaf de noordgevel van de kerk in westelijke richting loopt, tot aan de ingang van de begraafplaats. De kerk en de pastorie zijn door architect A. Tepe (1840-1920) ontworpen in de stijl van het Neo-Gotiek.

Waardering

Het complex van de rooms-katholieke kerk St. Werenfridus te Workum uit 1876-1883, bestaande uit de kerk (mon.nr 39397), de pastorie met hekwerk en de begraafplaats met Calvarieberg en neogotisch grafmonument, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling; - voor de geschiedenis van de architectuur; - vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp; - vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; - vanwege de situering, verbonden met de ontwikkeling van de stad; - voor het aanzien van de stad; - vanwege de architectonische gaafheid van de samenstellende onderdelen en de hoogwaardige kwaliteit ervan; - in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur