Handelingen

Wijnbergen, Doetinchemseweg 9 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Doetinchem
Plaats: Wijnbergen
Adres: Doetinchemseweg 9
Postcode: 7048AE
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1910
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

De parochie is opgericht in 1705 en kerkte in het eerste begin op kasteel de “Kemenade” In 1728 ging dit kasteel over in andere handen. Dit was voor pastoor J.B.Plasman aanleiding zich te vestigen aan de uiterste grens van het katholieke graafschap Bergh, omdat een priester niet mocht wonen in de stad Doetinchem en katholieken mochten zich daar niet zonder toestemming van het stadsbestuur vestigen. Van oorsprong is de Martinuskerk de moederkerk van Doetinchem. De kerk staat pas sinds 1 januari 1984 op het grondgebied van de gemeente Doetinchem, door een grenswijziging tussen de gemeente Bergh en Doetinchem.

Sterk verbouwde ('10) voormalige schuurkerk.

  • 2020 - 20 September 2020 laatste kerkdienst

Monumentomschrijving

R.K. Kerk St. Martinus te Wijnbergen, vanwege een eenklaviersorgel met negen registers. In 1872 gemaakt door J.H. Derdack. Derdack is in de leer geweest bij de Groningse orgelmakers Lohman. Voor zover bekend is dit het enig bewaard gebleven instrument van deze orgelmaker.

In de media

  • Uit Omroepgelderland.nl, 7 febryari 2020

De Sint Martinuskerk in Wijnbergen wordt in september gesloten. Wat de toekomst van het gebouw en de naastgelegen pastorie wordt, is nog niet bekend. teruglopend kerkbezoek in de achterliggende jaren én toenemende druk die door een kleiner en ouder wordende groep vrijwilligers wordt ervaren mogen worden gezien als belangrijkste redenen voor dit besluit, zo laat de Maria Laetitia Parochie weten over de keuze. Ook staat het aantal kerkgebouwen volgens de organisatie niet in verhouding tot het aantal gelovigen en de inkomsten. Na sluiting van de kerk in Wijnbergen zijn er binnen de parochie nog zes kerken waar diensten worden gehouden: in Etten, Gaanderen, Gendringen, Dinxperlo, Ulft en Doetinchem. De laatste reguliere weekendviering in de kerk zal op 20 september plaatsvinden. Tot dat moment wordt door het pastoraal team en het parochiebestuur gesproken over de toekomst met de geloofsgemeenschap. 'Vooralsnog kunnen er nog wel uitvaartdiensten en andere vieringen plaatsvinden', zo laat de parochie weten. 'Daarnaast wordt ingezet op een intensievere samenwerking met de geloofsgemeenschap rond de Onze Lieve Vrouwenkerk.'


Externe links

Afbeeldingen