Handelingen

Weesp, Nieuwstraat 31 - Grote of Laurenskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Grote of Laurenskerk
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Weesp En Driemond
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Weesp
Plaats: Weesp
Adres: Nieuwstraat 31
Postcode: 1381BB
Inventarisatienummer: 06166
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 38550

Geschiedenis

Grote historische stadskerk.

In de jaren 1000 tot 1200 werd een kleinere kerk gebouwd op de plaats van de tegenwoordige kerk. De eerste drie geledingen van de romaanse toren zijn nog van die tijd. Met de bouw van een eenbeukige, gotische kruiskerk met dwarsschip en koor werd in 1429 begonnen. Omdat de kerk hoger werd, moest de toren met twee geledingen worden verhoogd. De eenbeukige kerk kreeg door het langsschip met dwarsschip en koor een basilicale plattegrond. Later werd aan weerszijden van het bestaande langsschip een zijbeuk gebouwd, waarin tevens het dwarsschip werd opgenomen. Hierdoor verdwenen de muren van het langsschip en twee rijen pilaren kwamen hiervoor in de plaats. Deze zuilen en pilaren zijn beeldbepalend voor de kerk. Het huidige orgel heeft twee voorgangers gehad. De eerste heeft voor de Reformatie tot 1592 dienst gedaan. In hetzelfde jaar bouwde Pieter Janszoon de Swart uit Utrecht een nieuw orgel, dat tot 1822 de gemeentezang begeleidde. Maar toen was het ook versleten. De kerkmeesters namen het besluit om de gebroeders Bätz, eveneens uit Utrecht, op te dragen een nieuw orgel te bouwen. Het instrument werd geleverd voor een bedrag van ruim 19.000 gulden. In de loop der jaren zijn meer of minder ingrijpende herstelwerkzaamheden en restauraties aan het orgel uitgevoerd. Tijdens de laatste ingrijpende restauratie van het kerkgebouw in de periode 1969 tot 1978 werd het orgel onder handen genomen door de firma Blank te Herwijnen.

In 2012 was er uitgebreide aandacht voor het 550-jarig bestaan van dit belangrijke kerkgebouw.

Tevens kliederkerk

Monumentomschrijving Rijksdienst

Hervormde kerk. Laatgotisch basilikaal schip, koor zelfde hoogte middenbeuk, romaanse toren, koorhek omstreeks 1530, klankbord gotisch bekroond. Klokkenspel, waarvan dertien klokken werden gegoten door P.Hemony 1671, één door J. Moer 1562, één door C. Noorden en J.A. de Grave 1711 en 25 moderne klokken. Trommelspeelwerk van Roelof Ottensz, 1676. Uurklok G. van Wou 1506. Luidklokken: H. Wegewaert 1614, P. Hemony 1674. a. Hoofdorgel: Orgel met Hoofdwerk en Rugwerk, in 1823 gemaakt door de Gebr. Bätz. b. Kabinetorgel gemaakt ca. 1800.

In de media

Uit Het Vaderland, 23 Mei 1941.

De werkzaamheden aan de restauratie der Ned. Herv kerk te Weesp zijn zoo goed als gereed, daar van de 6 kerkramen aan de zijde van het Waagplein, er 5 klaar zijn en het laatste slechts wacht op de afwerking met glas. Ter rechterzijde van dit raam is nog een blind raam: het voornemen is om ook hiervan een glasraam te maken, waardoor meer licht in het interieur verkregen zal worden en waarmede men ook op het orgel gediend zou zijn. De houten traceeringen der ramen zijn vervangen door een gemetselde glasomlijsting van dezelfde oude steensoort welke voor de restauratie van de St Laurenskerk te Alkmaar wordt gebruikt. Tijdens de werkzaamheden bleek, dat een steunbeer geheel afgeweken was. Hij is reeds gesloopt om door een andere vervangen te worden. De muur van het kerkgebouw rondom de ramen is opnieuw geheel gevoegd en de versieringen rondom de ramen zijn geheel vernieuwd.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur