Handelingen

Veessen, Kerkstraat 19 - Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hervormde Kerk
Genootschap: PKN - Hervormde gemeente Veessen
Provincie: Gelderland
Gemeente: Heerde
Plaats: Veessen
Adres: Kerkstraat 19
Postcode: 8194LT
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1842
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 21149

Geschiedenis

Reeds in 1436 bestond te Veessen een kapel of filiaalkerk van Heerde, gewijd aan St Ewoldus. Merkwaardigerwijze wordt van deze kapel in de 15de eeuw enkele malen gezegd, dat deze zou liggen in het kerspel “Vorachten” (Vorchten).

Blijkens een visitatieverslag van de bisschop van Deventer was Gisbetus Joannis in 1571 pastoor in “capella Weesen”. Als de verklaring van de inwoners van Veessen gedaan ter buitengewone classicale vergadering van 25 juli 1649, gehouden te Veessen, juist is, zal deze Gisbertus Joannis identiek zijn met de door hen genoemde “heer Gijsbert”, welke dan de hervorming zou zijn toegedaan geweest, tenzij hij als zovele pastoors op de Veluwe uit die tijd ook overgegaan is naar de hervorming:

        “Dat sij alreede bij tijde der reformatie een predicant gehadt hebben,
        heer Gijsbert genaamt, waarvan de oudsten noch geheugenisse hebben, dien
        sij bij verloop in oorloge ende peryckel des IJsselstrooms, daar sij
        aanliggende sijn, eertijts zijn quijt geworden.”

De eerste vermelding van een vicarie in de kapel dateert van 1622. Collators waren de kerkmeesters. De opbrengst kwam ten goede aan “den kercken- en schooldienst tot Heerd en Veessen” I In 1842 is dit kerkje wegens bouwvalligheid en ruimtegebrek vervangen door het huidige kerkgebouw dat overigens op een andere plek verrees.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Ned. Hervormde KERK. Achthoekig bakstenen bouwwerk met rondboogvensters, lisenen op de hoeken en een boven deze lisenen verkropte kroonlijst. Met pannen gedekt tentdak, waarop een houten klokketorentje met spits. De kerk is gebouwd na afbraak van de oude dorpskerk in 1842. Het tegenwoordige tentdak en het torentje dateren uit 1881, het uitgebouwde portaal, welks deur een frontonbekroning heeft, uit 1870. Tot de inventaris behoren: een preekstoel en twee psalmbordjes met gebroken frontons, 1802; een zilveren avondmaalsstel in een mahoniehouten kist met koperen oren,1859; een haardplaat ca. 1700. In een neobarokke kas een eenklaviers orgel, in 1884 gemaakt door de Gebr. van Oeckelen. Mechanisch torenuurwerk, is buiten gebruik gesteld.

Externe links

Afbeeldingen