Handelingen

Utrecht, Oranje Nassaulaan 2 - H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: H. Johannes de Doper - H. Bernarduskerk
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrecht
Plaats: Utrecht
Adres: Oranje Nassaulaan 2
Postcode: 3523VR
Inventarisatienummer: 00549
Jaar ingebruikname: 1992
Architect: Snelder
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

Nieuwe parochiekerk met 320 zitplaatsen, ingewijd in 1992, vlakbij een groot wooncomplex voor senioren van enkele jaren later. Deze kerk verving de beide voormalige parochiekerken in de wijk Hoograven, de St. Johannes de Doper en de St. Bernardus uit de jaren 1950, welke begin jaren 1990 zijn gesloopt. Interessant modern kerkgebouw met vele voorwerpen (o.a. moderne glas-in-loodramen) uit de 2 gesloopte kerken. Deze kerk met metalen klokkenstoel, waarin vier klokken, staat wat achteraf, onopvallend, vlak achter, maar los van, het grote wooncomplex, dat is gebouwd op de locatie van de gesloopte St. Johannes de Doperkerk, pastorie en andere gebouwen uit de jaren 1950.

In deze moderne kerk vinden nu (2018) alleen nog reguliere R.K. vieringen plaats op zaterdagavond. Op zondagochtend worden vieringen gehouden volgens de Byzantijnse ritus.

Geloofsgemeenschap H. Johannes de Doper – H. Bernardus (van Clairvaux) voor de wijken: Hoograven (noord en zuid), Tolsteeg (inclusief Bokkenbuurt) en Lunetten (HTL).

Geschiedenis vervolg

Sinds 1941 katholieke kerk in Hoograven:

  • Noodkerk H. Johannes den Dooper, Detmoldstraat (1941 -1953)
  • H. Johannes de Doper, Plettenburgplantsoen (1953 -1990)
  • H. Bernardus (van Clairvaux), Camminghaplantsoen (1963 – 1991)
  • H. Johannes de Doper – H. Bernardus, Oranje Nassaulaan (1991 – nu)
  • In de wijk Lunetten is geen kerk meer gebouwd, maar werden de vieringen gehouden in de toenmalige MAVO/LEAO-school, Kampereiland 6. Dit is opgeheven toen de nieuwe kerk aan de Oranje Nassaulaan klaar was.

Tevens is men, samen met de Marcusgemeente gestart met een Oecumenisch Inloophuis aan de Zevenwouden. Dit zit nu in de Musketon.

Recente geschiedenis

De Nederlandse byzantijnse gemeenschappen zijn na de Tweede Wereldoorlog ontstaan als opvang van vooral Oost-Europese vrouwen die met Nederlandse mannen uit Duitse werkkampen naar ons land waren gekomen. De paters Capucijnen hebben dit zogenaamde ‘oosters werk’ ter hand genomen vanuit hun klooster in Voorburg.

In 1951 startte Pater Micheas van Sas in Utrecht met byzantijnse vieringen, eerst in de kapel van de zusters “van de eeuwigdurende aanbidding” aan de Catharijnesingel, daarna in de Raadskelder onder het stadhuis. Hier liggen dus de wortels van onze gemeenschap Wladimirskaja. Dit werk werd voortgezet vooral onder leiding van pater Gabriel Munninckhof in de kapel van de fraters in de Herenstraat. Toen de paters Capucijnen door ouderdom en overlijden niet meer in staat waren de byzantijnse diensten te verzorgen moesten er andere priesters komen. Vader Harry Sterenberg, woonachtig in Nunhem (Limburg), is in ons land speciaal tot priester voor de byzantijnse liturgie gewijd en aangesteld. Daarnaast zijn er katholieke priesters geschoold die met toestemming van de Congregatie voor de oosterse kerken in Rome de byzantijnse liturgie celebreren. Vanaf 2006 is dit in Utrecht vooral vader Paul Brenninkmeijer, emeritus priester van het aartsbisdom en woonachtig in Nieuwegein. Ook zijn er in Nederland enkele diakens voor de byzantijnse liturgie.

Vanaf 2004 zijn onze vieringen gehouden in de kapel van het zorgcentrum Lombok aan de Kanaalstraat. Tussen de zomer van 2013 en 2016 hielden wij onze vieringen in de Sint Antoniuskerk, eveneens in de Kanaalstraat. In augustus 2016 zijn we hartelijk welkom geheten door de gemeenschap van de H. Johannes-Bernarduskerk in Hoograven (Oranje-Nassaulaan 2); het is een mooie plek om nu onze maandelijkse vieringen te houden.

Het eigen koor van onze gemeenschap Wladimirskaja zingt bij elke Goddeliijke Liturgie. Nu zijn er in de stad Utrecht en directe omgeving ook andere byzantijnse koren, die ook wel bij een liturgie zingen, zoals bijvoorbeeld het Byzantijns Koor Utrecht of het Lysenko koor. Anders dan ons koor, zijn deze echter niet verbonden aan een vaste geloofsgemeenschap of kerk. Zij verzorgen ook concerten, met zowel wereldse als geestelijke muziek; ons koor ziet dat niet als zijn taak.

In de loop der jaren zijn steeds meer gewone Nederlandse katholieken, en ook van huis uit protestanten, lid de byzantijnse gemeenschappen gaan uitmaken. Sinds 1996 is er de Landelijke Instelling Pokrof om het onderlinge beleid van de byzantijnse gemeenschappen te organiseren en de gemeenschappelijke problemen aan te pakken. Vanaf 2008 bestaat hiernaast het Byzantijns Netwerk Nederland. Vertegenwoordigers van de Pokrof gemeenschappen, van byzantijnse koren en van de Johannes van Damascusgemeenschap in Den Bosch komen regelmatig bijeen. Hun doel is de continuïteit van de byzantijnse ritus in ons land te waarborgen. Samenwerking en wederzijdse inspiratie zijn daartoe belangrijke instrumenten. Dit leidde onder meer tot de publicatie van de brochure Byzantijnse liturgie in de Rooms-katholieke kerk van Nederland (te verkrijgen tijdens onze vieringen bij de ingang van de kerk) en tot een uniforme uitgave van de uitvaartliturgie.

  • (Bron: byzantijnsekapelutrecht.nl)

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur