Handelingen

Steenwijkerwold, Oldemarktseweg 94 - Andreaskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Andreasker
Genootschap: PKN Protestantse gemeente Steenwijkerwold
Provincie: Overijssel
Gemeente: Steenwijkerland
Plaats: Steenwijkerwold
Adres: Oldemarktseweg 72
Postcode: 8341SG
Inventarisatienummer: 10608
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 34606

Geschiedenis

opname 1991 © AvD.
opname 1991 © AvD.

Historische kerk met torentje.

De dorpskerk in Steenwijkerwold kwam omstreeks 1400 gereed. Het eenbeukige schip van deze laat-gotische kerk is iets jonger dan het smalle koor. In 1592 werd de eerste protestantse eredienst gehouden, nadat eerder de reformatie in Steenwijkerwold was doorgedrongen. De kansel werd voor 1592 gebouwd. Zij is gemaakt van Slavonisch eikenhout. De preekstoel is versierd met houtsnijwerk. De oude statenbijbel werd in 2001 gestolen. Deze was in 1988 nog door kloosterlingen gerestaureerd. Men kreeg - na het bekend worden van de diefstal - het aanbod om de oude bijbel uit de kerk in Peperga te gebruiken. Het is een statenbijbel uit 1710, gedrukt in Dordrecht bij Jacob en Pieter Keur en 't Amsterdam bij Pieter Rotterdam in companie. Op zondag 30 juni 2002 werd deze bijbel officieel op de kansel gelegd.

De mensen uit de 'kolonie', gesticht door koning Willem III om arme gezinnen uit het westen des lands een betere toekomst te bieden, kwamen ook naar deze kerk. Daarom vroeg de kerkenraad Zijne Koninklijke Hoogheid Willem III in 1846 een bijdrage voor de uitbreiding van het aantal zitplaatsen en de bouw van een orgel. De koning gaf een gift. De toren is gebouwd op de westgevel van de kerk. In de toren hangt een kleine klok uit 1715. De grote klok ging tijdens de tweede wereldoorlog verloren. In 1976 werd een andere klok in de toren gehangen. Deze klok werd in 1949 gegoten door Jacobuys van Bergen te Midwolda ten behoeve van de hervormde kerk te Tutrijp. Deze gemeente verkocht de klok aan de hervormde gemeente te Steenwijkerwold. In de periode 1958 - 1959 had een grote restauratie plaats. De pleisterlaag aan de buitenzijde van de kerk werd verwijderd, waardoor het oorspronkelijke aanzien werd hersteld.

Monumentomschrijving Rijksdienst

Laatgotisch, éénbeukig gebouw met iets smaller koor en houten torentje op de westgevel. Het koor met stenen overwelving is het oudste gedeelte. De kerk bezit een bijzonder rijk gesneden preekstoel uit omstreeks 1700. Klokkenstoel met gelui van twee klokken, waarvan één van C. Noorden en J.A. de Grave, 1715, diam. 80 cm. en een moderne klok. Mechanisch torenuurwerk B. Eijsbouts, Asten, 1925, later voorzien van elektrische opwinding.

Klok

De door van Bergen te Heiligerlee in 1949 gegoten klok van de gesloopte NH Nieuwe Kerk te Hilversum is nu, samen met een Zimmerklok uit 1949 uit Amsterdam, terug te vinden in de nieuwe klokkenstoel van Steenwijkerwold (Ov.) (47-02)

Orgel

Het orgel is in 1858 gebouwd door S. Westerhof, met gebruikmaking van het front van het vorige orgel uit 1846. In 1948 restaureert de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) het orgel en vernieuwt o.a. de frontpijpen. In 1980 restaureren zij de windlade en intoneren het pijpwerk opnieuw. In 1996 is de orgelkas opnieuw geschilderd.

Dispositie
  • Manuaal: Bourdon 16' - Prestant 8' (1948) - Holpijp 8' - Viola 8' (C-H in Holpijp) - Salicionaal 4' - Fluit 4' - Quint 3' (1948) - Octaaf 2' - Cornet 4' 3 sterk discant - Mixtuur 1 1/3' 3-4 sterk - Tremulant.
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur