Handelingen

Schore, Nieuwe Kerkplein 4 - Hervormde Kerk (1915 - 1940)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ned. Hervormde Kerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Zeeland
Gemeente: Kapelle
Plaats: Schore
Adres: Kerkplein 4
Postcode: 4423AC
Inventarisatienummer: 06733
Jaar ingebruikname: 1915
Architect:
Huidige bestemming: door oorlogshandelingen verwoest
Monument status: geen


Geschiedenis

Verving een eerdere kerk. Neokerk, gebouwd tegen de oude toren. In 1940 door oorlogshandelingen verwoest.

Het orgel uit 1880 was in 1923 verloren gegaan, ook het orgel uit 1923 is in 1940 verloren gegaan.

In de media

Uit Het Vaderland, 12 Mei 1923.

Uit Schore meldt men ons: Onder groote belangstelling is het nieuwe kerkorgel in de Ned. Herv. Kerk alhier in gebruik genomen, waarbij ds. J.L. Klomp een gedocumenteerde rede hield. Vele kerkelijke colleges uit provincie en classis waren tegenwoordig. De president-kerkvoogd aanvaardde namens zijn college gaarne dit geschenk uit de handen der orgelcommissie. Ds. Kamsteeg van 's Heer Hendrikskinderen, 'n lid van het prov. kerkbestuur van Zeeland, wenschte namens de verschillende colleges leeraar en gemeente met dit kostelijk instrument geluk. Binnen tien jaar verrees hier een fraaie, nieuw[e] kerk, en nu is een daarbij passend orgel verkregen.

Externe links

Afbeeldingen