Handelingen

Ruinerwold (Blijdenstein), Blijdenstein 3 - Bartholomeus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bartholomeüs
Genootschap: PKN Hervormde gemeente Ruinerwold
Provincie: Drenthe
Gemeente: De Wolden
Plaats: Ruinerwold
Adres: Blijdenstein 3
Postcode: 7961LH
Inventarisatienummer: 14167
Jaar ingebruikname: 15e
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 32983


opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok
opname 19-04-2008 © Leon Bok


Geschiedenis

Voormalige Abdijkerk, uitbreiding. Historische dorpskerk met toren.

Al in 1152 was er al sprake van een kerk op deze plaats. Die kerk was gewijd aan de heilige Maria Magdalena. Er zat ook een klooster van monniken der Benedictijner-orde aan vast. Dat was echter van geringe omvang en behoorde bij het klooster te Ruinen. In de eerste jaren van de 14de eeuw is dat klooster opgeheven en zijn de kloosterlingen vertrokken naar het klooster Dikninge. Aan het eind van de 15de of begin 16de eeuw is de Maria Magdalenakerk door brand verwoest. Hierna werd een nieuwe kerk gebouwd die destijds Sint Barteldskerk werd genoemd.

Omschrijving

Ned. Herv. Kerk. Oorspronkelijk romaanse kerk, verbouwd in de 15e eeuw en in de 16e eeuw met een noordbeuk uitgebreid. Inventaris: preekstoel en doophek XVII. Eenklaviersorgel, in 1872 gemaakt door P. van Oeckelen te Harendermolen. Door een piano/fortetrede wordt een tweede klavier gesuggereerd. In 1922 gerestaureerd en overgeplaatst van de koorzijde naar de westwand van de kerk.

Twee middeleeuwse smeedijzeren "duivelsroosters", gelegen in de toegang tot het kerkhof aan de westzijde en in de toegang over de grenssloot aan de noordzijde. Klokkenstoel, Van Bergen, eind 1800 met klok van G. van Wou, 1506, diam. 102 cm.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur