Na 6 jaar dreigt RELIWIKI op te houden. Voor de hosting en het onderhoud van deze site die gerund wordt door vrijwilligers is geld nodig. Ondersteun RELIWIKI met uw bijdrage op NL86 TRIO 0198 3859 94 (Triodos Bank), t.n.v. de stichting Reliwiki. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar. Doe het vandaag nog en houdt Reliwiki en al haar data toegankelijk voor iedereen!

Uit het nieuws:


Overleg:Hoofdpagina

Uit Reliwiki
Ga naar: navigatie, zoeken

Hierbij meld ik (JvN) dat m.b.t. enkele (kerk)genootschappen enige nadere uniformiteit op Reliwiki nuttig zou kunnen zijn:

- "Christian Science": altijd, in Nederland, heeft een kerkgebouw van dit kerkgenootschap de officiële naam "First Church of Christ, Scientist", b.v. in Amsterdam en Den Haag; in grotere buitenlandse steden, b.v. New York City, komt daarnaast ook een "Second, Third, enz., Church of Christ, Scientist" voor, doordat dit kerkgenootschap in zo'n stad meerdere kerkgebouwen in gebruik heeft.

- "Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen", c.q. "de Mormonen", een kerkgenootschap, dat onverminderd op Reliwiki thuishoort, met zeker 20 (meestal moderne, vaak op elkaar lijkende) kerkgebouwen, verspreid over Nederland.

- Vrijmetselaarsloges, in zeker 15 verschillende plaatsen in Nederland, meestal met een "eigennaam", namelijk de naam van "de loge", c.q. de locale Vrijmetselaarsvereniging. Alle loges van Vrijmetselaars horen, mede wegens de soms opvallende architectuur, en mooie, boeiende, symboliek, m.i. onverminderd thuis op Reliwiki.

Voor de volledigheid: de organisatie met de misleidende naam "Scientology Church" hoort m.i. absoluut NIET thuis op Reliwiki.

Persoonlijke instellingen
Naamruimten

Varianten
Handelingen
Navigatie
Hulpmiddelen