Handelingen

Nijmegen, Graafseweg 276 - Boskapel

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object:
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Nijmegen
Plaats: Nijmegen
Adres: Graafseweg 276
Postcode: 6532ZV
Inventarisatienummer: 12006
Jaar ingebruikname: 1963
Architect: Grinten, G.J. van der
Huidige bestemming: Christelijke Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk (2009)
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis Kloosterkapel

Moderne kapel, links naast het vroegere kloostercomplex van de Paters Augustijnen, waar de kapel vroeger bij hoorde.

Belangrijk gebouw, dat er qua exterieur onopvallend uitziet, maar qua interieur veel groter en interessanter is, dan menigeen in eerste instantie zou denken.

Als R.K. kloosterkapel buiten gebruik gesteld in 2009. Sinds 2009 in gebruik als Christelijke Gereformeerde Kerken en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Eigenaar : de samenwerkingsgemeente van Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Nijmegen, afkorting "CGKV".

In 2009 in gebruik genomen voor erediensten van de twee, hierboven benoemde, samenwerkende kerkgenootschappen. Eerder, eind jaren 2000, is nog, kennelijk korstondig, sprake geweest van eventuele overname door deze twee kerkgenootschappen van de buiten gebruik gestelde, monumentale, R.K. St. Stephanuskerk aan de Berg en Dalseweg.

Beschrijving

De kapel is toegewijd aan de heilige Johannes a Sancto Facundo, een Augustijnse heilige. De Paters Augustijnen bouwden de kapel tussen 1960 en 1963 als vervanging van een houten noodkerk, naast het oorspronkelijke klooster op nummer 274, die vele jaren als kloosterkerk dienst deed. De architect G.J. van der Grinten uit Venlo bouwde haar naar moderne opvattingen als kerk van soberheid, ruimte en licht. De beslotenheid van ruimte en licht zijn dominant en werken verstillend op de bezoeker. Alle franje ontbreekt, waardoor het sobere karakter versterkt wordt. De kapel heeft geen toren, geen klokken en geen uurwerk omdat zij niet in hoofdzaak als parochiekerk was bestemd. Het bakstenen gebouw heeft een typische dakopbouw, waardoor optimaal met lichtinval is gewerkt zonder dat er een raam aan te pas komt. Het vloeroppervlak lijkt op een schouwburg door de aflopende vloer, die in gelijkvloers overgaat daar waar het liturgische deel en het voormalige koorgedeelte gelegen is. Het altaar op dit gelijkvloerse deel wordt zijdelings omsloten door stoelen links en rechts ervan waarop nog enkele jaren de paters en fraters hun officies baden en zongen. De gegolfde achterwand bestaat uit Redwood aan de achterkant waarvan tien nevenaltaren zijn gevestigd zodat meerdere paters tegelijk de H. Mis konden opdragen. Tegen de achterwand achter het hoofdaltaar staat een ambo. Aan de voorzijde bevinden zich twee grotere kapellen en de toegangsdeuren. Een hoog gelegen gang vormde de verbinding tussen het klooster en de kapel. Vanwege de ligging in het voormalige kloosterbos is de naam "Boskapel" ontstaan. Mgr. Johannes Bluyssen wijdde de kapel in september 1963 in.

Geschiedenis Boskapel van de Christelijke Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk

De Boskapel bevindt zich in het stadsdeel Nijmegen West, en staat aan de noordzijde van de Graafseweg temidden van een bosachtig perceel. De kapel is in 1961-1963 gebouwd in opdracht van de paters Augustijnen. Zij woonden sinds 1925 in het flankerende klooster. De Augustijnen verlieten in 1989 het klooster en betrokken een kleine nieuwbouw aan de achterzijde van de kapel. In 2009 heeft de Augustijner kloosterorde besloten om zich terug te trekken uit Nijmegen en zich te concentreren in het hoofdklooster in Eindhoven.

De Augustijnen boden De Boskapel, een begrip in Nijmegen en wijde omgeving, met het achterliggende convent te koop aan onder een aantal voorwaarden. Zo moesten de vieringen van de Boskapelgemeenschap, een katholieke geloofsgemeenschap volgens de Augustijnse spiritualiteit, gecontinueerd kunnen worden. Verder was een voorwaarde dat het uiteindelijke gebruik een ideëel karakter zou hebben. De woningcorporatie Standvast Wonen kocht in 2009 het gehele complex, dus zowel de Boskapel als ook het convent. In hetzelfde jaar werd het kapelgedeelte met de bijgebouwen doorverkocht aan de samenwerkingsgemeente CGKV. Deze gemeente is ontstaan per 1 januari 2010 door een samenwerking van twee Nijmeegse gereformeerde kerken, namelijk de Christelijke gereformeerde kerk en de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt). Door het samengaan waren de beide eigen kerkgebouwen aan de Bijleveldsingel en De Gildekamp te klein. Daarom was de CGKV al jaren op zoek naar een geschikt gebouw voor haar zondagse vieringen en doordeweekse activiteiten. Dat werd uiteindelijk gevonden in de Boskapel.

De kloosterkapel is nooit verbonden geweest aan een territoriale parochie maar bood als openbaar kerkgebouw wel nadrukkelijk plaats aan gelovigen uit de wijde omgeving. Met de CGKV Nijmegen als nieuwe eigenaar en de Boskapelgemeenschap als gebruiker zal dit gebruik in de toekomst verder worden gecontinueerd. Iedere zondag worden er drie vieringen gehouden in de Boskapel. Om 9.30 uur is er een ochtenddienst van de CGKV, gevolgd door een dienst om 11.15 uur van de Boskapelgemeenschap. 's Middags is er om 16.45 uur een middagviering van de CGKV.

Door het nieuwe gebruik van de Boskapel zal er in 2011 een grondige verbouwing plaatsvinden van de Boskapel en de bijruimten. Hierbij wordt de CGKV professioneel ondersteund door het Nijmeegse architectenburo Arch I.D. en liturgisch vormgever Pim van Dijk uit Zutphen. Het is een boeiend en intensief proces waarbij met respect voor het verleden de Boskapel weer klaar wordt gemaakt voor de toekomst.

In de media

Uit Nederlands Dagblad, 12 december 2009.

In Nijmegen vormen de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) vanaf 1 januari één gemeente. De nieuwe zogeheten CGKV-gemeente heeft al een nieuw kerkgebouw gekocht, de in 1960 gebouwde Boskapel. Die behoorde tot voor kort bij het inmiddels opgeheven augustijnerklooster.

In een verklaring stellen beide kerken dat de samenvoeging "niet uit nood geboren is. Geen van beide gemeenten had te kampen met terugval in het ledental. Er was eerder sprake van groei." De nieuwe gemeente telt meer dan vijfhonderd leden. De vrijgemaakte predikant ds. K. Harmannij wordt de enige predikant van de samenwerkingsgemeente.

Uit Reformatorisch Dagblad, 22 december 2009.

De christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt van Nijmegen vormen per 1 januari één gemeente: cgkv-gemeente Nijmegen. Beide gemeenten geven aan steeds meer eenheid te ervaren in het geloof. Ze hopen door een kerkelijke eenheid sterker het Evangelie in de stad te kunnen uitdragen. De kerken hebben geen last van teruglopende ledentallen.

Beide gemeenten hebben een gebouw aangekocht: de Boskapel aan de Graafseweg. De kapel is in 1960 gebouwd voor een augustijnenklooster. Het klooster is onlangs opgeheven, al maakt de achtergebleven geloofsgemeenschap nog wel gebruik van het gebouw. Vanaf 1 januari zullen de samengevoegde diensten van beide kerken in de Boskapel worden gehouden.

Afbeeldingen Boskapel

Exterieur

Interieur