Handelingen

Nieuwegein (Vreeswijk), Koninginnenlaan 3 - Barbara

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Barbara
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Nieuwegein
Plaats: Nieuwegein
Adres: Koninginnenlaan 3
Postcode: 3433CT
Inventarisatienummer: 04201
Jaar ingebruikname: 1906
Architect: Kroes, H.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 526657


Geschiedenis

Gebouwd als R.K. kerk van het dorp Vreeswijk. Beeldbepalende late neogotische kerk met toren.

Monumentomschrijving Rijksdienst

De aan de Koninginnenlaan gelegen KERK op kruisvormige plattegrond in laat-neogotische stijl is opgetrokken in baksteen onder leien gedekte daken. Op de kruising bevindt zich een dakruiter, terwijl het dakvlak voorts wordt doorbroken door een aantal kleine dakkapellen. Het gebouw is noord-zuid georiënteerd. Aan de noordzijde bevindt zich de toren op vierkante plattegrond met een veelzijdige doopkapel in de oksel aan de oostzijde en een traptorentje aan de westzijde. De toren telt verticaal twee geledingen. In de eerste geleding bevindt zich de ingang bestaande uit een dubbele deur met bovenlicht. Daarboven bevindt zich een groot venster. De tweede geleding heeft een klein sinai venster met aan weerszijden een spaarveld en drie galmgaten daarboven. De omloop is voorzien van bakstenen balustrade. De zich verjongende steunberen eindigen ter hoogte van de balustrade in pinakels met spitsdaken. De ingesnoerde spits van de toren is voorzien van een wijzerplaat. Het schip heeft een geleding van drie traveeën, gescheiden door steunberen en voorzien van spitsboogvensters. In de transepten bevindt zich een groot venster en een aantal spaarvelden. De velden boven het venster zijn geplaatst in een klimmend motief. Het koor heeft een vijfzijdig sluiting. Links en rechts van het koor zijn, tegen de transepten, zijkapellen gezet. Deze bevatten aan elke zijde een venster. Aan de Oostgevel bevindt zich de sacristie, op rechthoekige plattegrond onder afgeplat schilddak. Tevens is aan deze zijde de doorgang naar de pastorie. Het interieur heeft stervormige gewelven, rustend op gebeeldhouwde consoles. De dragende delen zijn opgetrokken in rode baksteen, de gewelfvelden in gele baksteen. De vlakken tussen de vensters en de scheibogen zijn bepleisterd. Ter hoogte van de kruiswegstaties zijn de wanden versierd met banden van diverse kleuren baksteen en tegelmozaïek. De tussenliggende vlakken zijn roodbepleisterd en voorzien van een fleur-de-lis motief. Het hoofdaltaar is in 1920 vervaardigd naar een ontwerp van F.W. Mengelberg. Het drieluik is voorzien van schilderingen en beeldhouwwerk. De neogotische beelden op de zijaltaren zijn afkomstig uit de kerk uit 1806. De ronde preekstoel is in 1933 vervaardigd uit geelkoper en brons en rust op een deels marmeren voet. Het ontwerp is van J. Veerkamp. Het neogotische doopvont heeft een groen marmeren vont en een geelkoperen deksel met gepolychromeerde hefboom. De voormalige doopkapel (thans Mariakapel) heeft rondom een wand met mozaïektegels. De meeste gebrandschilderde vensters dateren van de restauratie na de Tweede Wereldoorlog. De kerk is voorzien van houten kerkbanken.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door B. Pels in 1949.

Waardering

Van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een kerkgebouw in laat-neogotische stijl alsmede vanwege de plaats in het oeuvre van architect H. Kroes. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de silhouetwerking van de toren als onderdeel van de kern Vreeswijk.

Pastorie

De in 1908 door architect H. Kroes ontworpen PASTORIE van de St. Barabarakerk staat links van de kerk op de hoek Koninginnenlaan/Dorpsstraat. Het pand is opgetrokken op een vierkante plattegrond en telt twee bouwlagen onder een met leien gedekt schilddak. Aan de west- en oostzijde doorbreken grote schoorstenen het dakvlak. Aan de westzijde is een tussenlid van een bouwlaag onder zadeldak gezet dat de hoofdingang bevat en de verbinding vormt met de kerk. De vensterindeling van het gebouw is regelmatig, met gekoppelde schuifvensters met glas-in-lood in de vaste bovenramen onder segmentboogvormige ontlastingsbogen. De voorgevel of noordgevel heeft rechts een risaliet met topgevel en steekkap. In elke bouwlaag zijn twee vensters aangebracht. De oostgevel bevat in de eerste bouwlaag twee vensters en in de tweede bouwlaag twee enkele vensters. Tegen de achtergevel (zuid) is een twee bouwlagen tellende uitbouw onder plat dak gezet. Het tussenlid bevat links de hoofdingang naar de pastorie. Rechts heeft de gevel twee tweelichts vensters en een deur, alle voorzien van een hardstenen latei aan de bovenzijde met daarboven spitsboogvensters met glas-in-lood. De indeling van het interieur is nagenoeg oorspronkelijk.

Waardering

De pastorie is van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een pastorie in laat-neogotische stijl van architect H. Kroes alsmede van ensemblewaarde in relatie tot de kerk.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur
Interieur