Handelingen

Moerkapelle, Raadhuisstraat 40 - Hersteld Hervormde Kerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Hersteld Hervormde Kerk
Genootschap: Hersteld Hervormde Kerk
Provincie: Zuid-Holland
Gemeente: Zuidplas
Plaats: Moerkapelle
Adres: Raadhuisstraat 40
Postcode: 2751AV
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 2004
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

In Dorpshuis Op Moer.

Achtergrond. Bron: hhgmoerkapelle.nl

Ontstaan

Een deel van de leden van de Hervormde Gemeente aan de Dorpsstraat is in 2004 niet meegegaan naar een nieuw kerkverband de Protestantse Gemeente Nederland met een andere grondslag dan de toenmalige bestaande Hervormde kerk.

De leden die niet van kerkgenootschap veranderden, bleven dus Hervormd (zoals voor 2004) maar konden helaas geen gebruik meer maken van de kerk aan de Dorpsstraat. Sinds 1 mei 2004 komt onze Hersteld Hervormde Gemeente dan ook bijeen in 'Dorpshuis Op Moer' aan de Raadhuisstraat 40 te Moerkapelle.

De gemeente komt tweemaal op de eerste dag van de week (zondag) samen in een dienst waarin de verkondiging van het Woord centraal staat. De aanvangstijden worden regulier vastgesteld om 09.30 uur en 18.30 uur.

Erediensten

De verkondiging (de uitleg en toepassing van de Bijbel) is het centrale deel van de eredienst.

Omdat in de eredienst sprake is van een ontmoeting tussen de Heere God in Zijn Zoon Jezus Christus en de gemeente dient de gemeente zich hierop zowel innerlijk (gebed) als uiterlijk (kleding) voor te bereiden.

Zo wordt van de vrouwen en meisjes gevraagd een hoed te dragen als zij de eredienst bijwonen. Dit in elk geval te doen als zij deelnemen aan de sacramenten (doop en Heilig Avondmaal) en wanneer zij openbare belijdenis doen. De bijbelse fundering hiervan wordt gevonden in 1 Kor. 11: 1-16.