Handelingen

Lemmer, Riensingel 4 - Eben Haëzer

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Eben Haëzer
Genootschap: PKN Hervormde wijkgemeente van bijzondere aard op Gereformeerde Grondslag
Provincie: Friesland
Gemeente: De Friese Meren
Plaats: Lemmer
Adres: Riensingel
Postcode:
Inventarisatienummer: 09275
Jaar ingebruikname: 1996
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

De gymnastiekzaal aan de Zeedijk/Riemsingel is in 1996 verbouwd tot Eben Haëzerkerk voor de Gereformeerde-bonds streekgemeente.

Op 13 februari 2002 werd het gebouw door brand ernstig beschadigd. Er is hard gewerkt. En op 22 en 23 november 2002 is de Eben Haëzerkerk weer in gebruik genomen. (47-02/49-03)

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2005.

De hervormde evangelisatie in Lemmer heeft toestemming gekregen van het breed moderamen van de classis Heerenveen om in het gebouw waar ze samenkomt voortaan doopdiensten te houden. Op zondagmorgen 31 juli wordt de eerste doopdienst gehouden.

Uit Reformatorisch Dagblad, 5 december 2006.

Het bestuur van de hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag Eben-Haëzer te Lemmer meldt dat de classis Heerenveen in haar vergadering van 15 november heeft besloten over te gaan tot het vormen van een gemeente van bijzondere aard voor de leden van de evangelisatie in Lemmer. De classis zal hiervoor toestemming vragen aan de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Het bestuur spreekt de wens uit dat de vorming van een gemeente tot opbouw van de gemeente en bovenal tot eer van God mag zijn. „Dat dankbaarheid aan God en vreugde de boventoon mag voeren en de gemeente samenbinden.”

Uit Reformatorisch Dagblad, 27 oktober 2009.

De hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag te Lemmer wordt per 1 november een protestantse gemeente van bijzondere aard op gereformeerde grondslag. De classis Heerenveen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft op 16 september de vorming ervan goedgekeurd.

Al sinds 1992 worden er door de evangelisatie diensten belegd, meldt scriba W. de Jong. Eerst was dat in het dorpshuis en sinds 1996 in gebouw Eben-Haëzer aan de Riensingel 4.

De voorzitter van de classis, ds. J. van de Veen, zal zondagmiddag de kerkenraad van de gemeente bevestigen. Het gaat dan in totaal om zes kerkenraadsleden: een ouderling, twee ouderling-kerkrentmeesters en drie diakenen. Van de mannen die zondag bevestigd worden, zaten er drie al in het bestuur van de evangelisatie. Ds. A. van Herk uit Hasselt, mentor van de evangelisatie in Lemmer, zal de prediking verzorgen. De evangelisatie telt op dit moment zo’n zeventig leden.

Een evangelisatie of (wijk)gemeente van bijzondere aard kan, als de classis daarmee akkoord gaat, gevormd worden als een gemeente een voorziening wil treffen voor leden van een bepaalde richting of modaliteit in de Protestantse Kerk. Zo zijn er verdeeld over het land verschillende gemeenten van bijzondere aard die zich rekenen tot de richting van de Gereformeerde Bond. In de Nederlandse Hervormde Kerk werden deze gemeenten buitengewone wijk­gemeenten genoemd.

Afbeeldingen