Handelingen

Leeuwarden, Goudenregenstraat 77 - De Fontein

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Open Hof
Genootschap: Protestantse wijkgemeente Leeuwarden
Provincie: Friesland
Gemeente: Leeuwarden
Plaats: Leeuwarden
Adres: Goudenregenstraat 77
Postcode: 8922CN
Jaar ingebruikname: 1968
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis De Open Hof

Gebouwd als Ned. Hervormde kerk. Rechthoekige moderne zaalkerk, met losstaande metalen klokkentoren/-stoel, waarin één klok.

Het plan tot sluiting, in 2009, temidden van andere kerksluitingen, is niet doorgegaan. In 2013-2014 is de kerk verbouwd en gerenoveerd. Sindsdien heet het kerkgebouw De Fontein.

Geschiedenis De Fontein

De verbouwing van De Open Hof werd in 2010 geraamd op 8,5 ton, plus 1,5 ton voor achterstallig onderhoud. Uiteindelijk kwam de begroting uit op een kleine 1,3 miljoen. ,,Mede door het programma van eisen - opgesteld door het College voor Kerkrentmeesters en een klankbordgroep - dat extra aanvullingen vroeg op het gebied van transparantie, akoestiek, ontmoeting en multifunctioneel gebruik”, verklaart voorzitter Jetze Nieuwenhuis van de Commissie Verbouw Open Hof. ,,We zijn ruimschoots binnen deze begroting gebleven.”

Orgel

Het orgel is in 1979 gebouwd door de firma Bakker & Timmenga (Leeuwarden) met gebruikmaking van een windlade en pijpwerk uit ca. 1700. Er is een transpositieklavier, zodat het mogelijk is het een halve toon lager dan normaal te laten klinken. Adviseur is Jan Jongepier (Leeuwarden).

Dispositie
  • Manuaal: Prestant 8' discant - Holpijp 8' bas/discant - Prestant 4' - Fluit d'amour 4' bas/discant - Quintfluit 3' - Octaaf 2'.
  • Pedaal: aangehangen.

Mechanische sleeplade. Manuaalomvang: C-f3. Pedaalomvang: C-d1.

In 2013-2014 is het grote Flentrop-orgel uit 1954 overgeplaatst uit de (toen gesloten) kerk Fenix naar De Fontein.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad d.d. 4 juni 2013

In de Open Hof, een kerk van de protestantse gemeente (in wording) in Leeuwarden werd 26 mei 2013 voorlopig voor het laatst gekerkt. Het bedehuis gaat dicht voor een grote verbouwing, als onderdeel van het kerksluitingsproces in de Friese hoofdstad.

Voorwaarde voor het afstoten van vier protestantse kerken (de Adelaarkerk, de Fenix, de Koepelkerk en de Pelikaankerk) was dat de Open Hof zou worden verbouwd ten behoeve van De Fontein, het samenwerkingsverband van de wijkgemeenten rond de Pelikaankerk, de Koepelkerk en de Open Hof. Onder meer de kerkzaal, zalen, ontmoetingsruimte en keuken worden gerenoveerd. Het Flentroporgel (1954) uit de Fenix gaat naar de Open Hof. Voor het orgel is dit overigens de tweede verhuizing. Het werd in 2003 overgeplaatst vanuit de Hervormde Goede Herderkerk, die werd afgebroken.

Uit Friesch Dagblad 8 mei 2014

Na een jaar van verbouwen wordt zaterdag de vernieuwde Open Hof in Leeuwarden geopend. Of beter gezegd: De Fontein wordt in gebruik genomen. Want dat wordt de nieuwe naam van het kerkgebouw uit 1969. In dat jaar - op 17 mei - werd de Open Hof geopend als zevende kerk van de Hervormde Gemeente Leeuwarden. Inmiddels is de kerk een van de drie PKN-kerken die openblijven in Leeuwarden. De verbouwing van de Open Hof was onderdeel van het gebouwenbesluit in Leeuwarden. Voorwaarde voor het afstoten van vier PKN-kerken (Adelaarkerk, Fenix, Koepelkerk en Pelikaankerk) was dat de Open Hof zou worden verbouwd ten behoeve van het toenmalige samenwerkingsverband De Fontein.

Afbeeldingen