Handelingen

Huizen, Oostermeent - De Bron

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: De Bron (noodkerk)
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Huizen
Plaats: Huizen
Adres: Hinde
Postcode:
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1977
Architect:
Huidige bestemming: gesloopt
Monument status: geen

Geschiedenis

Noodgebouw. Eind 1984 vervangen door de Meentkerk.

In 1972 kreeg de Hervormde gemeente van Huizen haar 6e predikantsplaats. Een jaar later was de zesde wijkgemeente een feit. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de wijkgemeenten 5 en 6 zich samen zouden concentreren rondom de Zenderkerk. Toen het nieuwbouwplan 'Oostermeent' echter veel groter ging uitpakken dan aanvankelijk bedoeld was, werd de Zenderkerk voor twee wijkgemeenten te klein. Voor wijkgemeente 6 brak een periode van pionieren aan, waarbij ook beoogd werd om kerkdiensten in de nieuwbouwwijk te gaan beleggen. Uiteindelijk werd een voormalig houten noodgebouw van een bank aangekocht en - met enkele elementen uitgebreid - midden in het toenmalige nieuwbouwgebied geplaatst, aanvankelijk nog tussen de zandhopen. Omdat het gebouw aan de Hinde stond en de straten in de omgeving eveneens dierennamen hadden kreeg het de naam 'De Bron'. Er was ruimte voor ca. 200 kerkgangers. Daarnaast vonden er door de week ook nevenactiviteiten plaats. De eerste dienst vond plaats in november 1977. Het gebouw was te laag en te bedompt voor een orgel en er moest met een electronicum worden gewerkt. Akoestiek was er niet en het kon met een maximale bezetting behoorlijk bedompt en benauwd worden. De laatste dienst vond plaats in december 1984, waarna de wijkgemeente verhuisde naar de nieuwgebouwde Meentkerk. Na de sluiting is het gebouw weggehaald en heeft het daarna nog enige tijd gediend als opslagruimte bij de haven.