Handelingen

Huizen, Kortenaerstraat 5 - Trefpunt / Ichthuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Ichthuskerk
Genootschap: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Huizen
Plaats: Huizen
Adres: Kortenaerstraat 5
Postcode: 1271SP
Inventarisatienummer: 05775 05774
Jaar ingebruikname:
Architect:
Huidige bestemming: Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (1993)
Monument status: geenGeschiedenis

Gebouwd als Christelijke Gereformeerde Kerk, voor wie het gebouw te klein werd.

Zaalkerk met dakruiter.

In 1993 in gebruik genomen als Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, die het gebouw de naam Ichthuskerk gaf.

Vanaf 2008 tot 2010 ook in gebruik geweest door een afgesplitste groep van de Hersteld Hervormde Gemeente.

Ingrijpend verbouwd 2009-2010.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 21 oktober 2008.

De groep gemeenteleden van de hersteld hervormde gemeente van Huizen die sinds maart dit jaar eigen kerkdiensten belegt in de vrijgemaakte Ichtuskerk, heeft vorige week bij de classis Midden van de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) het verzoek ingediend om in Huizen een tweede hersteld hervormde gemeente te mogen oprichten. Dat wordt gemeld in het eerste nummer van een eigen nieuwsbrief van de Ichtuskerkgroep.

In april besloot een aantal leden van de hersteld hervormde gemeente van Huizen, die samenkomt in kerkelijk centrum ’t Visnet in Huizen, eigen diensten te gaan beleggen. Ze deden dat uit onvrede met het besluit van de classis Midden om de predikant van de gemeente, ds. A. Kot, begin februari voor een periode van dertig dagen verlof te verlenen. Het besluit werd door de classis genomen naar aanleiding van een rapport van de regionale visitatiecommissie dat concludeerde dat er „onrust” in de gemeente was. Het verlof van ds. Kot werd vervolgens tot nu toe steeds verlengd.

Inmiddels gaat de predikant weer voor in zondagse bijeenkomsten van de Ichtuskerkgroep. De diensten hebben het karakter van Bijbellezingen, omdat ds. Kot in de eigen gemeente geen erediensten mag leiden.

De Ichtuskerkgroep schrijft in de nieuwsbrief dat „in de huidige omstandigheden” het samengaan van beide delen van de gemeente niet mogelijk is. Vandaar het voorstel om te komen tot twee hersteld hervormde gemeenten. „Daarbij gaan we ervan uit dat onze predikant aan ons verbonden zal blijven. Zelfs als hij, wat we ongewenst achten, losgemaakt zou worden van het deel van de gemeente dat samenkomt in ’t Visnet.”

De Ichtuskerkgroep schrijft nog steeds te hopen op een kerkelijke oplossing. Anders vreest de groep gemeenteleden dat er straks „noodgedwongen een vrije hervormde gemeente in Huizen zal ontstaan.”

In de nieuwsbrief wordt ook het winterwerk aangekondigd. Zo worden er (belijdenis)catechisaties gegeven en zijn er een Bijbelkring en een jeugdvereniging. Ook is er een eigen zondagsschool opgericht.

Uit De Gooi- en Eemlander, 22 maart 2010.

De Ichthuskerk in Huizen heeft een ingrijpende opknapbeurt gehad. Het gehele interieur van de kerk is nu in lichte tinten uitgevoerd. De vloer is vervangen, er staan nieuwe stoelen voor de kerkgangers, de zitrichting is omgedraaid waardoor nu de preekstoel aan de andere kant staat. Ook de ruimte tussen de kerk en het naastgelegen Trefpunt, de plek waar uiteenlopende activiteiten plaatsvinden, is aanzienlijk groter geworden. De kerk, die ook leden uit omliggende plaatsen heeft, heeft de renovatie bekostigd uit de verkoop van een pand in Bussum en giften van leden. Zaterdag is de heropening

Uit Reformatorisch Dagblad, 11 mei 2010.

De begeleidingscommissie die vanuit de Hersteld Hervormde Kerk is benoemd om de breuk in de hersteld hervormde gemeente te Huizen te helen, heeft haar besprekingen afgebroken. Dat meldt de commissie in een brief die vorige week bezorgd is bij alle leden van de hersteld hervormde gemeente die op de zondagen niet meer kerken in ’t Visnet, maar bijeenkomsten bijwonen in de Ichthuskerk in Huizen. In de Ichthuskerk gaat de predikant van de hersteld hervormde gemeente ds. A. Kot regelmatig voor. De commissie heeft de gesprekken met ds. Kot afgebroken omdat hij pastoraal werk doet onder de groep gemeenteleden die de diensten in de Ichthuskerk bezoekt. Volgens de commissie voegt de predikant zich daarmee niet naar de opgelegde maatregel van ongevraagd verlof.

In de brief spreekt de commissie de vrees uit dat de breuk in Huizen definitief wordt. De mogelijkheid dat er in Huizen een tweede hersteld hervormde gemeente gevormd wordt is, volgens de commissie, „op voorhand door de kerk uitgesloten.” „Dat betekent dus dat niet teruggaan naar de gemeente in ’t Visnet voor u uiteindelijk tot gevolg zal hebben dat u zich afscheidt van de Hersteld Hervormde Kerk”, concludeert de commissie.

De brief, die ondertekend is door ouderling W. de Kloe, wijst de Ichthuskerkgroep erop dat ook hij een verantwoordelijkheid heeft voor de „zware financiële lasten” waarvoor de gemeente in Huizen staat. Gemeenteleden die dat willen, worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek.

Uit Reformatorisch Dagblad, 1 juni 2010.

In de jongste nieuwsbrief van de zogenoemde Ichthuskerkgroep van de hersteld hervormde gemeente in Huizen, de groep rond ds. A. Kot, worden eerdere uitlatingen van een door de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) ingestelde commissie weersproken. Deze commissie, die moest zoeken naar een oplossing tussen de beide delen van de hersteld hervormde gemeente, meldde onlangs dat de gesprekken waren afgebroken.

De groep rond ds. Kot schrijft nu dat herstel van de eenheid niet mogelijk zal zijn zonder dat er eerst over de problemen wordt gesproken. „Bij eerlijke gesprekken over wat de werkelijke oorzaken zijn van de huidige situatie zal ook over de bepaald niet fraaie rol van de kerk in het geheel niet gezwegen behoeven te worden”, aldus de brief. In de nieuwsbrief wordt verder gesteld dat het onverantwoord is als ds. Kot, vanwege het hem opgelegde verlof, geen pastoraal werk zou mogen doen.

De Ichthuskerkgroep schrijft dat een hereniging van de gemeente niet op voorhand wordt uitgesloten. Maar op korte termijn lijkt daarvoor, volgens de nieuwsbrief, geen ruimte. „Dan komt de vraag naar een tweede gemeente alsnog nadrukkelijk naar voren.” De door de kerk ingestelde commissie maakte eerder duidelijk dat de HHK geen tweede gemeente of buitengewone wijkgemeente wil institueren in Huizen. Volgens de Ichthuskerkgroep behoort dit echter wel tot de kerkordelijke mogelijkheden. De groep vreest dat hij door alle ontwikkelingen gedwongen wordt tot een afscheiding „die noch door onze predikant noch door ons begeerd wordt.”

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur