Handelingen

Helmond, Margrietlaan 4a - Bernadette (1955 - 2000)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Bernadette
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Helmond
Plaats: Helmond
Adres: Margrietlaan 4a
Postcode: 5701ED
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1955
Architect: Magis, J.
Huidige bestemming: winkel
Monument status: geen

Geschiedenis

Belangrijke wederopbouwkerk, met omstreden herbestemming als supermarkt. Onverminderd als voormalige kerk herkenbaar.

Deze grote kerk kwam tot stand in de jaren 1950, in de toenmalige oostelijke uitbreiding van Helmond. Al begin 1949 had J. Magis een ontwerp gepresenteerd, dat veel traditioneler was: ± neoromaans, met toren naast voorgevel en rechthoekige vieringtoren op de kruising. Deze kerk mocht toen niet worden gebouwd, in verband met een ministeriële beperking van kerkbouw in 1949. Als noodoplossing werd volstaan met een parochiehuis, dat tevens als noodkerk kon dienen. Deze noodkerk, ook naar ontwerp van J. Magis, werd op 26 juni 1949 in gebruik genomen.

In 1954 begon men aan de bouw van de echte kerk, naar een t.o.v. 1949 in vele opzichten drastisch gewijzigd ontwerp van J. Magis. Eerste steenlegging op 11 april 1955. Ingebruikname kerk met kerstmis 1955, en plechtige inzegening op 16 april 1956.

Driebeukige kruiskerk op een zgn. christocentrische plattegrond: het priesterkoor bevindt zich op het snijpunt van schip en dwarsschip, hetgeen beantwoordt aan de r.-k. liturgische idealen van de jaren 1930. Tevens belangrijk voorbeeld van een wederopbouwkerk uit de jaren 1950, en qua vormgeving en materiaalgebruik (baksteen en beton) vooruitstrevend voor zijn tijd. Ook vele kleurrijke glas-in-betonramen. In de brede voorgevel is een betonskelet verwerkt, dat dienst doet als klokkentoren. Buiten gebruik in 1996, toen de kerk veel te groot was geworden voor het geslonken aantal kerkgangers. Enkele jaren bedreigd met sloop, en vervolgens (mede onder invloed van acties tegen een sloop) verbouwd tot supermarkt. Als zodanig in gebruik genomen in 2000, met als adres Azalealaan 64. Markant voorbeeld van een omstreden herbestemming, waarbij niettemin het exterieur grotendeels intact is gebleven.

Monumentomschrijving Cultuur Historische Waardekaart

  • Plattegrond: kruiskerk, lagere sacristie, 8-kantige doopkapel, losse kapellen
  • Dak: zadeldak met pannen
  • Toren: beton boven entree en vieringtorentje
  • Materiaalgebruik: baksteen met betonnen ramen/ traceringen, muizetanden, siermetselwerk
  • Interieur: nu een supermarkt, kruiskerk
  • Materiaalgebruik: baksteen
  • Bouwperiode: 1955
  • Bouwstijl: Traditionalisme
  • Bijzonderheden: doopkapel is wijnhandel, kapel als kinderhoekje, steunberen, twee treden voor de ingang.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur