Handelingen

Grootebroek, Zesstedenweg 160 - Johannes de Doper

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Johannes de Doper
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Stede Broec
Plaats: Grootebroek
Adres: Zesstedenweg 160
Postcode: 1613KA
Inventarisatienummer: 05433
Jaar ingebruikname: 1927
Architect: Sante, S.B. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Provinciaal monument


Geschiedenis

Grote interbellumkerk, met forse toren, en vele architectonisch interessante details. Op het kerkhof achter de kerk staat een Mariakapelletje, ao. 1998. Niet-georiënteerde kerk: de voorgevel staat op het zuiden, het koor in het noorden.

Ontworpen door de Zaanse architect S.B. van Sante, in navolging, c.q. in de stijl, van Dom. Paul Bellot, hetgeen aan zeer vele architectonische details goed is te zien. Voor zover bekend is dit het enige nog bestaande kerkgebouw naar ontwerp van deze architect.

Afkomstig uit de eerdere neogotische kerk zijn: de drie altaren in het koor: links Maria-altaar, rechts St. Jozefaltaar, in midden hoofdaltaar; de in het linker transept L-vormig opgestelde communiebank met doopvont, beide van marmer.

Eerder stond het doopvont in de kapel in de eerste travee links, die nu in gebruik is als Kapel van Maria, Moeder van Altijddurende Bijstand. Deze Mariakapel heeft een beschilderd koepelgewelf.

Het gewelf boven het koor is beschilderd met afbeeldingen van de symboliek van Het Lam Gods.

Het grote koepelvormige kruisingsgewelf van schip en transept bevat op de vier hoeken, onderaan, ook beschilderingen, met (vermoedelijk) de symbolen van de vier Evangelisten, alsmede bovenin een decoratieve beschildering.

De glas-in-loodramen dateren, op die in de voorgevel na, uit (kort na) de bouwtijd, en passen bij de architectuur.

In het koor bevinden zich drie smalle kleurrijke ramen, die van links naar rechts Hoop, Geloof en Liefde symboliseren, met de bijbehorende symbolen Anker, Christus en Roos.

In linker- en rechter transept bevinden zich grote raampartijen, grotendeels decoratief, maar met in kleine panelen aan elke zijde ook 6 symbolen.

De raampartij bovenin de voorgevel is in 1967 vernieuwd, in moderne abstracte vorm.

De overige beglazing, in en boven de zijbeuken, in de nissen aan weerszijden van het koor, en in het hoofdportaal, is decoratief, zonder voorstellingen. Wegens deze op zich mooie, kleurrijke beglazing is het interieur van deze kerk, als de zon niet naar binnen schijnt, zonder kunstverlichting wel tamelijk donker.

Interessante kansel met groot klankbord, op de linker kruising voorin van transept en koor.

Orgel, en bijbehorende galerij, op originele wijze ontworpen op de kruising van rechter zijbeuk en rechter transept.

Orgel

Het orgel is gebouwd door J. Hilboesen in 1898 voor de oude J. de Doperkerk. Het orgel is in 1928 overgeplaatst door B. Pels en oa voorzien van een nieuw front.

In de media

Uit Het Centrum, 21 December 1927.

Gisteren is de nieuwe, door architect S.L. van Sante van Zaandam gebouwde R.K. Kerk te Grootebroek, door den Hoogeerwaarden Heer M.W.A. Wiltenburg, Deken van Hoorn, ingezegend en in gebruik genomen. De Pastoor der parochie, de Zeereerw. heer J.Jos.M. Teule droeg, onder groote belangstelling van vele H.H. Geestelijken en geloovigen een plechtige H. Mis van dankbaarheid op. Het fraaie gebouw trok ieders bizondere aandacht en verdient dat ook ten volle. De innig-devote stemming, welke in deze kerk heerscht, maakte een diepe indruk op de aanwezigen. De vloer, de met electromotoren geventileerde, en met warme lucht verwarmde kerkruimte, de heerlijke lichtspeelingen van de mooie glas-in-lood ramen (van den fijngevoeligen kunstenaar Lou Asperslagh uit Den Haag), het onbelemmerde uitzicht vanaf bijna alle plaatsen, op de drie altaren.,de nieuwe kerkbanken, zijn alle zooveele factoren, waardoor de kerkbezoekers zich genoopt zullen gevoelen, lang en gaarne bij hun Heer in Zijn te vertoeven. Gedurende de gezongen diensten zal het nieuwe orgel hunne devotie verhogen. Pastoor Teule en zijn wakker Kerkbestuur hebben het bouwen van deze bezienswaardige kerk met breede blik opgezet en uitgevoerd en hebben daarmede "de Streek" met een statig monument van kerkelijke kunst verrukt.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Kruiswegstaties