Handelingen

Geesteren, Vriezenveenseweg 2 - Pancratius

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Pancratius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Overijssel
Gemeente: Tubbergen
Plaats: Geesteren
Adres: Vriezenveenseweg 2
Postcode: 7678VC
Inventarisatienummer:
Jaar ingebruikname: 1926
Architect: Stuyt, J. en Elsberg, Th.J. van
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen

Geschiedenis

De huidige kerk verving een kerkje uit de negentiende eeuw.

Driebeukige neogotische kruiskerk met toren aan de linkerzijde van het front. Achthoekige doopkapel aan de rechterzijde van het front. Overstekende daken rondom. Angelustorentje op de viering. De transepten zijn niet rechtgesloten maar hebben een vijfzijdige sluiting. Zeszijdig gesloten priesterkoor. Baksteen interieur. Orgel uit 1863 van G. Elberink, gebouwd voor de voorganger van deze kerk, in 1936 door B. Pels & Zoon (Alkmaar) omgebouwd.

Pastoor de Graaf liet in 1926 door architect Jan Stuyt in de tuin van de vroegere pastorie een nieuwe kerk in neogotische stijl bouwen, samen met een nieuwe pastorie. In 1978 werd van het parochiehuis een dagkapel met aula gemaakt. In 1990 werd op het nieuwe kerkplein een 18-klokkig carillon geplaatst dankzij de ondernemers, "de Marke” en de Gemeente. In 1994 is door de toenmalige pastoor Koos Smits op de 3e torenverdieping een kapelletje ingericht. In 2003 hebben het kerkgebouw en de pastorie een grote restauratie ondergaan. Op het kerkgebouw, de toren en pastorie zijn nieuwe leien gelegd en waar nodig is het hout en voegwerk vernieuwd. Dit alles heeft kunnen plaatsvinden zoals de gedenksteen onder in de toren aangeeft met: "hulp en financiële steun van de parochianen en weldoeners".

In de media

Uit Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant, 30 December 1863.

Geesteren, gem. Tubbergen. Den 22 dezer had alhier de langverwachte keuring en examinatie plaats van het schoone nieuw orgel in de kerk alhier, vervaardigd door den in deze buurschap geboren heer G. Elberink, orgelmaker, wonende te Oldenzaal, welke keuring werd gedaan door de heeren Th. J. Roothaan van Amsterdam en B.H. Kramer van Delden. Had men veel verwachting van het reeds met roem bekende werk, het uitgebragte verslag der heeren examinatoren heeft dit nog meer bevestigd, daar volgens hunne verklaring het werk voldoet aan alle eischen, welke, men billijk in onzen tijd doen moet. Het geheele werk van 23 stemmen, 2 klavieren en een vrij pedaal, toont dat de vervaardiger sedert zijn eerste werk, in 1858 te Rossum daargesteld, in de kunst is vooruitgegaan, daar alle materialen onberispelijk zijn, het pijpwerk buitengewoon zwaar van kaliber en schoon bewerkt en de mechaniek doelmatig en tot in de kleinste bijzonderheden uiterst hecht afgewerkt is. Een reservoir in plaats van gewone blaasbalken geeft aan het orgel gelijkmatigen en voldoenden wind, en de intonatie van alle stemmen getuigt van vooruitgang en mag teregt zeer goed genoemd worden, zoodat den maker een welverdiende lof toekomt. Jammer slechts dat dit prachtige orgel niet in eene grootere kerk prijkt.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur