Handelingen

Enkhuizen, Westerstraat 138 - Wester- of Sint Gommaruskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Wester- of Sint Gommaruskerk
Genootschap: Ned. Hervormde kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Enkhuizen
Plaats: Enkhuizen
Adres: Westerstraat 138
Postcode: 1601AK
Inventarisatienummer: 05391
Jaar ingebruikname: 15e eeuw
Architect:
Huidige bestemming: cultureel centrum
Monument status: Rijksmonument 15211

Geschiedenis

Grote historische hallenkerk met houten toren. Buiten gebruik als kerk sinds 2000, nu cultureel centrum.

  • 2019 Kerk staat te koop. (exclusief toren)

Monumentomschrijving Rijksdienst

Westerkerk. Driebeukige hallenkerk met aanbouwen, t.w.: doopkapel aan zuidwesthoek, portaal en librije zuidgevel, portaal noordzijde, portaal oostzijde, portaal westzijde, kosterswoning oost- en noordzijde, kerkhofomheining met toegangshek tussen pijlers. Inwendig: preekstoel 1568 met trap XVIII, klankbord en achterschot, doopbanken, koperen doopboog en voorzangerslezenaar, koorhek 1542; orgelkas van Niehoff 1549; banken 2 x 3-zit, plm 1600 met kuifstukken op de deurtjes, XVII A; idem XVIII; predikantenbank 1808; eenvoudige 18de eeuwse banken; deuromlijsting noordzijde; deuromlijsting westzijde; veertien rouwborden en begraversbord; wijzerplaat in de koorsluiting. Librije met inhoud; latrine in beschilderde kast. Kerkvoogdenkamer met betimmering en goudleer. Klokkenstoel met gelui bestaande uit een klok van Antoni Wilkes, 1657, diam. 122,6 cm en een klok van een anonieme gieter, 15de/16de eeuw, diam. 55,6 cm. Mechanisch torenuurwerk, 1754.

Westertoren

De Westertoren. Foto: A. Roks

Deze met hout omklede Friese klokkenstoel is 20 meter hoog en dateert uit 1519. De toren is in 1609 verhoogd in verband met plaatsing van het uurwerk. De scheef staande toren is in 1877 door middel van een nieuwe buitenbetimmering visueel recht gezet. Van dit type staan er in Nederland nog drie waaronder één in Sneek. De laatste restauratie vond plaats in 1973. Het uit de Zuidertoren afkomstige en uit 1524 daterende uurwerk is tussen 1990 en 1992 gerestaureerd door de ‘’Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk’’.

In de media

Uit Reformatorisch Dagblad, 30 oktober 2007.

Het griezelevenement ”Temple of Doom”, dat vrijdag in de Westerkerk van Enkhuizen zou plaatsvinden, is afgelast. Het bestuur van stichting De Westerkerk en organisatiebureau Ajamko hebben dit besloten omdat christelijke Enkhuizers het griezelfestijn niet gepast vonden in de monumentale kerk.

Het griezelevenement was bedoeld om geld bijeen te brengen voor de restauratie van het kerkorgel. In de Westerkerk zou een griezelroute worden gemaakt, waarbij licht en geluid als schrikeffecten zouden worden gebruikt. Vanaf tien uur ’s avonds zou bovendien op een groot scherm in de kerk de occulte film ”Van Helsing” draaien.

Christelijke Enkhuizers maakten het bestuur van de Westerkerk en het organisatiebureau duidelijk dat zij dit niet passend vonden in de kerk. „Op straat zijn wij hierover door mensen aangesproken”, vertelt Richard Lijnsvelt van stichting De Westerkerk. Ook is de stichting erover benaderd door de fractievoorzitter van de ChristenUnie in Enkhuizen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur

Orgel


Zerken