Handelingen

Enkhuizen, Van Bleiswijkstraat 4 - CGKV Levend Water

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Gereformeerde Gemeente
Genootschap: Geref. Gemeenten
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Enkhuizen
Plaats: Enkhuizen
Adres: Van Bleiswijkstraat
Postcode:
Inventarisatienummer: 05401
Jaar ingebruikname: 1962
Architect: Schipper, T.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: geen


Geschiedenis

Kleine kerkzaal zonder toren, in eenvoudige traditionalistische vormen. Gebouwd als nieuw kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente.

In 2012 overgenomen door de kerkelijke gemeente Levend Water van de CGKV West-Friesland (CGKV is de afkorting van "Christelijke Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt", een regionaal samenwerkingsverband van de genootschappen Christelijke Gereformeerde Kerk en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (CGK en GKV). Ook in enkele andere plaatsen komen zulke gemeenschappen CGKV voor.

Geschiedenis. Bron: cgkv-westfriesland.nl

Ons gebouw

Ons kerkgebouw is in 1962 gebouwd in opdracht van de Gereformeerde Gemeente in Enkhuizen. Het ontwerp van architect T. Schipper is in de robuuste stijl van de Delftse school gemaakt.

Ons kerkgebouw is een monument in de bouwstijl van de Delftse school, met wat moderne aanpassingen.

Wij hebben het in 2012 overgenomen en flink verbouwd. We wilden bijvoorbeeld gelegenheid om na te dienst te blijven ‘plakken’ met een kop koffie. Er is daarom een mooie keuken met balie achterin de kerkzaal geïnstalleerd. De kerkzaal moet, behalve voor kerkdiensten, ook voor andere dingen gebruikt kunnen worden. De kerkbanken zijn dus vervangen door losse stoelen, die makkelijk aan de kant te schuiven zijn. Zelfs de traditionele preekstoel is weggehaald. Die doet nu dienst als speelhuisje in de zondagsschool. Kom maar eens binnen kijken. Door de ramen naast de hoofdingang gluren mag ook, we hebben ze er speciaal voor laten maken.

Op de plek waar nu de kerk staat, stond ooit een echte Enkhuizer bierbrouwerij. De brouwerij was van Simon Volkertz Canunnick en wordt al in 1585 vermeld, volgens de Vereniging Oud Enkhuizen. De laatst bekende vermelding is in 1674. In die tijd heette dat deel van de Van Bleiswijkstraat nog Oude Rietdijk.

Tussen het sluiten van de brouwerij en het openen van de kerk hebben er op deze grond woningen gestaan.

Het orgel

Het orgel is gebouwd door W.N. de Jongh in 1974.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 februari 2009.

De gereformeerde gemeenten te Enkhuizen en Andijk hebben een gezamenlijke commissie in het leven geroepen die „de mogelijkheden en onmogelijkheden” van een eventueel samengaan van beide gemeenten „gaat inventariseren en analyseren.” De commissie, onder voorzitterschap van ouderling S. Kooiman uit Enkhuizen, bestaat uit vertegenwoordigers van beide gemeenten en zal rapporteren aan beide kerkenraden. Na ontvangst van de rapportage zullen de kerkenraden zich nader beraden, waarna ook beide gemeenten verder zullen worden geïnformeerd.

De gereformeerde gemeente te Andijk telt volgens het Jaarboek 2008 van de Gereformeerde Gemeenten 37 leden en 33 doopleden. De gereformeerde gemeente te Enkhuizen heeft 131 leden en 88 doopleden. Enkhuizen heeft een eigen predikant: ds. G. Heijkamp.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 19 januari 2010.

De gereformeerde gemeenten van Enkhuizen (230 leden) en Andijk (70 leden) in Noord-Holland gaan samen. Leden van beide gemeenten besloten in november en december „met zeer ruime meerderheid voor samengaan.” Deze maand beraden de kerkenraden zich op praktische vervolgstappen.

Er bestonden al langere tijd goede contacten tussen beide gemeenten. Op bid- en dankdagen en op tweede feestdagen hielden de gemeenten gezamenlijke diensten in de gereformeerde Ontmoetingskerk te Enkhuizen. Vorig jaar zijn gemeenteavonden belegd, waarna op de ledenvergaderingen werd gestemd voor samengaan.

Bijna alle verenigingen zijn al eerder samengegaan. Met name de jongeren van beide gemeenten kunnen het goed met elkaar vinden, aldus scriba G.J. van Pijkeren van de gemeente in Enkhuizen.

De gemeenten blijven voorlopig in hun eigen gebouw kerken, met gezamenlijke dienst op bijzondere dagen, zoals al gebeurt. Het kerkgebouw in Enkhuizen is namelijk te klein om de extra kerkgangers op te vangen en ook bestaat de mogelijkheid van uitbreiding op de bestaande locatie niet. Een commissie, benoemd door de beide kerkenraden, bekijkt de mogelijkheden van nieuwbouw of de aankoop van een bestaand pand in de nabijheid van de gemeente Enkhuizen. „Het ligt in de lijn der verwachting dat de oude kerkgebouwen dan verkocht zullen worden”, verklaart Van Pijkeren.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 17 augustus 2011.

De christelijke gereformeerde kerk vrijgemaakt (cgkv) in Enkhuizen –een samenwerkingsgemeente van de christelijke gereformeerde kerk en de gereformeerde kerk vrijgemaakt– heeft het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente (gg) in Enkhuizen gekocht.

De cgkv Levend Water heeft al „jarenlang” de wens om in een eigen gebouw te kerken. Nu de kerk van de gg in het centrum van Enkhuizen vrijkomt, is dat een mooie kans. De cgkv kan het bedehuis voor „een zeer redelijke prijs verkrijgen”, meldt de gemeente. Om het gebouw gebruiksklaar te maken, is een stevige verbouwing nodig – die circa 175.000 kost.

Scriba G.J. van Pijkeren van de gg in Enkhuizen wilde vanmorgen nog geen mededelingen doen over de nieuwe locatie waar zijn gemeente gaat samenkomen. De gereformeerde gemeenten te Enkhuizen (230 leden) en Andijk (70 leden) besloten eind 2009 samen te gaan. De kerk in Enkhuizen is echter te klein om de leden van beide gemeenten gezamenlijk diensten te laten houden. Een commissie, benoemd door de twee kerkenraden, bekijkt de mogelijkheden van nieuwbouw of de aankoop van een bestaand pand in of nabij Enkhuizen.

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur