Handelingen

Enkhuizen, Snouck van Loosenpark - Snouck van Loosenkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Snouck van Loosenkerk
Genootschap: Ned. Hervormde Kerk
Provincie: Noord-Holland
Gemeente: Enkhuizen
Plaats: Enkhuizen
Adres: Snouck van Loosenpark
Postcode:
Inventarisatienummer: 05393
Jaar ingebruikname: 1897
Architect: Posthumus Meyjes, C.B. en Copijn, H.
Huidige bestemming: verenigingsgebouw
Monument status: Rijksmonument 359693 (hele complex)


Geschiedenis. Bron: RCE

Complexnummer: 359693 Complexnaam: Snouck van Loosenpark

Complexomschrijving

In 1895-97 naar ontwerp van C.B. Posthumus Meyjes en H.Copijn ter plaatse van een hiertoe gedempte haven tot stand gekomen TUINDORP, genaamd SNOUCK VAN LOOSENPARK - naar de erflaatster M.M. Snouck van Loosen - en gesitueerd op een langgerekt, aan de zuidwestzijde eenmaal geknikt, rechthoekig terrein omsloten door Kuipersdijk, Parklaan, Snouckstraat en Stationsweg. Het geheel bestaat uit een opzichterswoning en vijftig eengezinswoningen, die zijn uitgevoerd op basis van zes typen in een versoberde eclectisch-renaissancistische trant en met individuele tuintjes zijn gesitueerd in een deels geometrisch, deels landschappelijk aangelegd park met bijbehorende onderdelen als padenstelsel, groenvoorziening, waterpartij, brug,hekwerken, watervogelhuis, lantaarns en vlaggemast.

Alle - door Posthumus Meyjes ontworpen - huizen in dit tuindorp zijn onderkelderd en hebben boven de beganegrondlaag een hoge kapverdieping, alsmede door overstekende daken overhuifde topgevels. De symmetrisch opgezette woningblokken, hetzij vrijstaand, hetzij gegroepeerd in eenheden van twee, vier of acht woningen, zijn opgetrokken in rode baksteen op een in donkergrijze baksteen uitgevoerde plint met smalle hardstenen lijst en met gebruik van gele siersteen voor band-, ruit- en blokmotieven, onder een samenstel van met rode kruispannen gedekte zadel-, wolf- en schilddaken, alle met overstek, voorzien van gootlijsten op klossen, geprofileerde boeiborden, alsook van rijkgedetailleerde dakkapellen, schoorstenen met gele band en muizetandlijsten en op de hoeken een bol- en puntvormige of gestileerde pijnappelvormige bekroning van zink. De ingangen zijn alle voorzien van een lage stoep, afgedekt door een hardstenen plaat, voorts van paneeldeuren met vier smalle, door ijzeren siersmeedwerk afgeschermde glasruiten en een hardstenen drempel. Alle vensters - afwisselend met schuif- en draairamen en enkelvoudig dan - stenen onderdorpels, terwijl het merendeel wordt bekroond door een boognis met siermetselwerk in ruit- en blokverband, waarboven een strek met drie in gele steen uitgevoerde blokmotieven; afwisselend in de bovenlichten of in de ongedeelde vensters is door middel van dunne houten profielen een eigentijdse onderverdeling aangebracht met vierkanten bij de hoeken en smalle banen rondom een groot rechthoekig middenveld. De houten dakkapellen zijn voorzien van vierruitsvensters waarboven gesneden, staand beschot, en worden afgesloten door met roodkleurige leien gedekte wolfdaken met overstek en bol- en puntvormige zinken bekroning.

Het geheel van woningen, parkaanleg en bijbehorende onderdelen is als vroege realisatie van de tuindorpgedachte in Nederland van algemeen belang uit stedebouwkundig, architectuur- en sociaalhistorisch oogpunt van belang alsook uit oogpunt van ontwikkeling van de volkshuisvesting.

N.B. De onlangs - omstreeks 1983 - bijgeplaatste, blokvormige houten bergingen vallen buiten de bescherming, evenals de stenen garage bij de opzichterswoning.

ZIE VOOR DE COMPLEXONDERDELEN DE MONUMENTNUMMERS 359699,359704,359709,359714,359719,359725,359730,359735,359740,359745,359750,359755,359760,359765,359770,359775,359780,359785,359796,359795,359800,359805,359810,359815 en 359820.