Handelingen

Eindhoven, Mimosaplein - Don Bosco (1953 - 2006)

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam object: Don Bosco
Genootschap:
Provincie: Noord-Brabant
Gemeente: Eindhoven
Plaats: Eindhoven
Adres: Mimosaplein 2
Postcode: 5643CJ
Inventarisatienummer: 07414 19681
Jaar ingebruikname:
Architect: Bever, C.H. de
Huidige bestemming: buiten gebruik
Monument status: Gemeentelijk monumentGeschiedenis

Qua exterieur redelijk gaaf bewaarde kerk met verhoogde kruisingspartij en, links van de voorgevel, hoge ronde toren.

Don Bosco = Johannes Bosco = Giovanni Bosco, een in 1934 heilig verklaarde Italiaanse priester.

Nieuwe parochiekerk in Eindhoven-Stratum, opgericht jaren 1950 vanwege toename R.K. bevolking aldaar. Zeer belangrijke, monumentale kerk, in traditionalistische vormen, gebouwd onder invloed van de vroegchristelijke kerkbouw in Italië uit de zesde eeuw (o.a. Ravenna, San Appolinare in Classe).

Christocentrische plattegrond en indeling: priesterkoor bevindt zich in de viering (kruising van schip en dwarsschip), waardoor de traditionele koorpartij hier ontbreekt (zie onderstaande foto's).

Forse, semi-vrijstaande, ronde toren links naast voorgevel en imposante vieringpartij.

Belangrijk werk uit het oeuvre van architect C.H. de Bever.

Begin jaren 1970 was de binnenruimte, voor gebruik als R.K. kerk, al gereduceerd tot alleen het schip. In de viering en het transept vond toen inbouw plaats voor diverse buurtvoorzieningen.

De R.K. Don Boscokerk (1953, C. H. de Bever) is in 2006 gesloten en verkocht aan een vastgoedbedrijf.

Buiten gebruik als R.K. Kerk 2006 (slotviering zo. 19 maart 2006).

Vanaf 2007 tijdelijk in gebruik door de Antilliaanse Pinkstergemeente "Team Ministries", die een sponsoractie voerde om deze kerk te kunnen kopen. Deze actie heeft kennelijk niet voldoende resultaat gehad; "Team Ministries" is inmiddels verhuisd naar een voormalige fabriekshal, ook in Eindhoven-Stratum.

Het historische orgel is in 2008 overgeplaatst naar het koor van de, relatief nabij gelegen, St. Gerardus Majellakerk in Eindhoven-Stratum.

De Don Boscokerk is begin jaren 2010 voor een groot deel verbouwd tot appartementen. Daarbij is het exterieur grotendeels intact gebleven.

Overname van het kerkgebouw door Team Ministries is niet doorgegaan. Vanaf 4 april 2010 vinden vieringen van Team Ministries plaats op adres Voorterweg 128 in Eindhoven; dit is een voormalige fabriekshal uit ongeveer jaren 1950 (van dit gebouw t.z.t. een apart object aan te maken). Situatie voorjaar 2010 lijkt te zijn: verbouwing tot, c.q. inbouw van, appartementen.

In mei 2011 is in het schip van de kerk een kinderdagverblijf op antroposofische basis geopend, Kinderopvang "De Schatkamer".

Cultuur Historische Waardekaart

  • Bouwperiode: 1955-1960
  • Architect: Bever, C.H. de
  • Gevels en Materialen: Baksteen. Driebeukige kerk met dwarsschip, kantelen boven viering, lijst rond topgevels. Ronde toren en doopkapel. Portiek tegen voorgevel met natuurstenen zuilen.
  • Vensters en Deuren: Rondboogramen met glas-in-lood.
  • Dak en Bedekking: Samengesteld zadeldak met verbeterde Hollandse pannen, lei en koper.

Omschrijving

Rooms-katholieke kerk.

  • Plattegrond: kruisbasiliek zonder absis, kerk is niet georienteerd, met ronde campanile en ronde doopkapel
  • Dak: zadeldak met gemetseld fronton; doopkapel, toren en wenteltrap met leien
  • Materiaalgebruik: baksteen, geboucheerde betonnen zuilen met natuurstenen basement

Interieur

  • Plattegrond: basiliek met zijbeuken, doopkapel (niet verdiept) ingericht als sacristie, dagkapel onder de toren (voorheen sacristie), gebedskapel naast de ingang (nu opslag), dichtgezette viering, onder de vieringtoren een sportzaal met toegangen aan beide zijden, bankelplan is axiaal, twee biechtstoelen, vernieuwd presbeterium met het doopvont
  • Materiaal: geschilderd baksteen en kloostermoppen, houten zadeldak, vloer van gepolijst asfalt. Toren met koppenverband.

Externe links

Afbeeldingen

R.K. Kerk

Na 2007