Handelingen

Duiven, Remigiusplein 4 - Sint Remigiuskerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Remigius
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Duiven
Plaats: Duiven
Adres: Remigiusplein 4
Postcode: 6921BL
Inventarisatienummer: 11316
Jaar ingebruikname: 12e eeuw
Architect: Cuypers, J.Th.J.; Stuyt, J. (uitbreiding)
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Rijksmonument 14175

Geschiedenis

Van oorsprong twaalfde-eeuws; romaanse toren. Eén der oudste kerken van de Liemers. Uitbreiding in neogotische stijl 1910-'11 door J.Th.J. Cuypers en J. Stuyt.

De H. Remigiuskerk staat in het centrum van het dorp aan het Remigiusplein. In 838 wordt in een ruilakte voor het eerst de kerk in Duiven genoemd. In 1131 wordt de kerk tot een zelfstandige parochiekerk verheven; daarvóór behoorden de parochianen tot de parochie in Groessen. Omstreeks het midden van de 15de eeuw is de nog Romaanse kerk uitgebreid met een koor en circa 50 jaar later is er een gotisch middenschip tussen toren en koor gebouwd: hierbij is de toren ook een geleding hoger opgetrokken.

In 1910 kreeg de kerk zijn huidige vorm door een verbouwing, die een jaar heeft geduurd, terwijl de toren en het oude schip in 1919 zijn gerestaureerd. In 1973 is het interieur van de kerk aangepast en vernieuwd. In de jaren ’90 is de kerk aan een grondige restauratie toe. Uiteindelijk is de eerste fase daarvan uitgevoerd in 1999 en 2000, waarbij het accent op het geheel water- en winddicht maken van de kerk is gelegen. Ook is een groot deel van de glas-in-loodramen gerestaureerd.

In de jaren 2003 en 2004 is een omvangrijk herinrichtingsplan uitgevoerd. Tevens zijn de resterende glas-in-loodramen, de kruiswegstaties, de beelden en alle aanwezige muur- en plafondschilderingen gerestaureerd. De meest opvallende zaken bij deze herinrichting zijn de uitbreiding van het liturgisch centrum, het aanbrengen van een nieuwe midden-entree, het voorzien in een devotiekapel, verder het vernieuwen van het totale binnenschilderwerk en het vernieuwen van de gehele elektrische installatie

Monumentomschrijving Rijksdienst

Omschrijving

R.K. Kerk (H. Remigius). Laatgotische dorpskerk, waarvan in de oude toestand bewaard de 12e eeuwse toren met in romaniserende vormen ca. 1500 uitgevoerde klokkenverdieping en hoge spits, alsmede het in Nederrijns-laatgotische trant opgetrokken pseudobasilicale schip. Natuurstenen zuilen, kruisribgewelven op fraai gebeeldhouwde kraagstenen. Het koor is in 1910 door een groter neogotisch presbyterium vervangen. Mechanisch torenuurwerk, later voorzien van electrische opwinding.

In de media

Uit Het Centrum, 3 December 1929.

Woensdagavond is het nieuwe orgel te Duiven in gebruik genomen. Nadat de WelEerw. heer Braam, oud-kapelaan, in een treffende predikatie het orgel verwelkomd, als de trouwe gezel bjj de vervulling van ’s menschen levenstaak, de verheerlijking van den Schepper, is het door den HoogEerw. heer Deken Reuvekamp, van Didam, gewijd, waarna het zijn eerste tonen in dienst van God en de Kerk mocht doen hooren, tijdens een Lof met assistentie, gecelebreerd door den HoogEerw. Deken.

Na het Lof werd het orgel afwisselend bespeeld door den organist den heer Bakker (laureaat van de Utrechtsche school) en kapelaan Bach van Zevenaar, die in een reeks werken van oude en nieuwere meesters, zeer lofwaardig vertolkt, de schitterende kwaliteiten en registratiemogelijkheden demonstreerden.

Het orgel is pneumatisch en aldus gedisponeerd: Manuaal I: Bourdon 16, Praestant 8, Salicionaal [8], Bourdon 8. Oktaaf 4, Mixtuur, Echo-trompet [8]. Manuaal II: Vioolpraestant [8], Gamba [8], Voix céleste [8], Dolce [8], Fluit 4, Woudfluit [2], Basson hobo [8] (in zwelkast, met tremolo). Pedaal (vrij): Subbas 16 en Fluitbas [8]. Koppelingen: P-I, P-II, I-II, I-II 16, II-II 16. De moderne gemakken zijn aanwezig in den vorm van: electrische windmachine, vaste.kombinaties (pp, p, mf, f, A), twee vrije kombinaties, generaal-crescendo (evenals de zwelkast met de hand èn de voet te bedienen), tongwerken uitschakelaar, automatische pedaalomschakelaar (waarbij in 't pedaal één toegevoegd register) en transpositeur.

De orgelbouwer, de heer J.J. Elbertse, te Soestdijk, heeft hierbij wéér een werk geleverd dat in alle opzichten aan zijn bestemming beantwoordt. Hij werd terecht apart bedankt in het slotwoord, dat pastoor van Schaik aan het eind van de bespeling sprak. Ook dit monument is een waardige reden van voldoening voor pastoor van Schaik, die reeds zoovele werken van eerste-rangs-kunstenaar in zijn kerk deed plaatsen, geholpen door den godvruchtigen offerzin ven Duivens parochianen.

Externe links

Afbeeldingen

Exterieur

Interieur