Handelingen

Doorn, Dorpsstraat 15 - Martinus

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Martinus
Genootschap: Rooms Katholieke Kerk
Provincie: Utrecht
Gemeente: Utrechtse Heuvelrug
Plaats: Doorn
Adres: Dorpsstraat 15
Postcode: 3941JJ
Inventarisatienummer: 04013
Jaar ingebruikname: 1951
Architect: Starmans, P.
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Aardige wederopbouwkerk zonder toren. Pas in 1950 kreeg de relatief kleine rooms-katholieke bevolking van Doorn een eigen parochiekerk. Voorheen waren zij aangewezen op kerken in de omgeving, in Maarn, Driebergen, Cothen en Wijk bij Duurstede.

Reeds in de negende eeuw na Christus werd in de geschriften gewag gemaakt van een kapel in Doorn op het kruispunt van wegen van Noord naar Zuid en van West naar Oost. Rond 1180 werd hier een stenen kerk gebouwd, de Maartenskerk, nog steeds het centrum van Doorn. Bij de reformatie gingen in 1617 de pastoor en de kerkgangers over naar de nieuwe religie. De Maartenskerk werd aangepast aan het nieuwe geloof en de paar katholieken die overbleven zochten hun heil in de omgeving. Dit bleef zo tot ± 1942.

De Tweede Wereldoorlog veroorzaakte een instroom van inwoners in Doorn vanuit o.a. Rotterdam en de Betuwe. De Katholieke gemeenschap groeide en aan het einde van de oorlog kwam men al tezamen in een zaaltje van café “Ons Huis” op de Acacialaan, waarvan de familie Duivenvoorde de eigenaar was. Gelet op de groei van het aantal katholieken in Doorn, besloot de Aartsbisschop van Utrecht dat er in Doorn een eigen parochiegemeenschap met kerk, pastoor en uiteraard school moest ontstaan. Dat vond, na enig geharrewar met de gemeente plaats, die er weinig in zag dat er een RK kerk in Doorn zou komen. Via een stroman kon men het terrein aan de Dorpsstraat van de afgebrande villa “Kortenburg” aankopen. Als bouwpastoor werd de priester N.S. Van Dijk benoemd. De Nicolaas Daltonschool, naast de kerk, is naar hem vernoemd. Om de parochie een stevig fundament te geven werd het deel van Langbroek ten noorden van de Lagbroekerwetering afgescheiden van de parochie te Cothen en bij Doorn gevoegd. Inspraak was toen nog een onbekend begrip!

De Sint Martinuskerk- logische keuze voor deze naam gelet op de historie van Doorn- werd gebouwd in de jaren 1950-1951 naar een ontwerp van de Utrechtse architect J. Starmans. Kerk en pastorie zijn gebouwd in de stijl die teruggreep op de traditionele stijl van de basilica-vorm met eerlijke baksteen. Romaanse vorm dus. De bouwkosten voor de kerk bedroegen ongeveer f 105.000, - en voor de bijbehorende pastorie f 31.000,- In die tijd forse bedragen die door de nieuwe parochie moesten worden opgebracht.

Op 1 januari 2010 is de St. Martinusparochie gefuseerd met 7 parochies in de omgeving waaronder Zeist. De nieuwe parochie draagt de naam Sint Maarten.

De “oude” St.Martinusparochie blijft bestaan als geloofsgemeenschap met eigen verantwoordelijkheid voor onderhoud van het kerkgebouw en de inventaris en voor de lokale pastorale zorgverlening.

  • (Bron:Website kerkelijke gemeente)

Afbeeldingen