Handelingen

Doesburg, Ooipoortstraat 52 - Ooipoortkerk

Uit Reliwiki


Bezig met het laden van de kaart...
Algemene gegevens
Naam kerk: Ooipoortkerk
Genootschap: Christelijke Gereformeerde Kerk
Provincie: Gelderland
Gemeente: Doesburg
Plaats: Doesburg
Adres: Ooipoortstraat 52
Postcode: 6981DV
Inventarisatienummer: 11236 11241
Jaar ingebruikname: 1897
Architect:
Huidige bestemming: kerk
Monument status: Gemeentelijk monument

Geschiedenis

Voormalige Gereformeerde kerk (1813-1897). Als zodanig buiten gebruik. Nu Christelijk Gereformeerd (vanaf 1897).

Sinds 2015 is de Ooipoortkerk in gebruik als "CGKV", een samenwerking tussen de Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV).

Geschiedenis CGK Doesburg en Kerkgebouw. Bron: ooipoortkerk.nl

Geschiedenis Christelijke Gereformeerde kerk

Het eerste verslag van de stichting der gemeente te Doesborgh is van 21 december 1857, waarin staat vermeld, dat er ouderlingen en diakenen worden benoemd. Het kerkgebouw stond in de Ooipoortstraat, waar nu de panden 28 en 30 zijn gevestigd. Er waren 125 zitplaatsen. De kerk werd erkend bij koninklijk besluit getekend in Wiesbaden op 7 augustus 1858. De eerste predikant was ds.de Moen, die naar Doesburg gekomen was omdat hij het wat rustiger aan wilde doen.

Op 25 november 1877 werd het huis aan de Heerenstraat gekocht voor f 4.000,00. De eerste gelden waren afkomstig van een oude broeder Cornelis Rusink, die een boekje over zijn bekeringsgeschiedenis had geschreven en de opbrengst hiervan schonk aan de kerk. Er waren ondanks alles niet genoeg financiën om de kerk te kopen en heeft ds. Moen het restant bedrag voorgeschoten. Broeder Breukink heeft dit beschreven met een timmermanspotlood op een plank met als titel “Ebenhaezer”. Deze plank was verstopt achter een paneel van de voordeur. Hij is bij de restauratie van 1948 terug gevonden en bevindt zich nu in het stadsarchief van de gemeente Doesburg. De kerk kreeg toen ook gaslicht. De financiële nood werd nijpend en de dominee, koster en organist konden niet meer worden betaald. De penningmeester moest hiervoor f 22,50 uit de armenkas lenen. De doleantie liet hier toen ook zijn sporen achter.

In 1901 werden de voeten van de kerkgangers in de winter nog verwarmd met stoven vol gloeiende kolen. Begin 1900 kwam er een rooster van aftreden voor de kerkenraad. De kerkenraad was het hier niet mee eens en de ouderlingen kwamen dan ook niet opdagen op de eerstvolgende vergadering. De eerste wereldoorlog trekt voorbij. Alles gaat weer zijn gewone gang. Het huis naast de kerk komt leeg en wordt gekocht voor f4.500,00. In februari van dat jaar overlijden veel mensen aan de Spaanse griep.

Vanaf 1935 werd de jonge dochters vereniging “Dorcas” opgericht en de jongelingsvereniging “Prediker”. In 1938 werd de christelijke zangvereniging “de Lofstem” opgericht. Tijdens de tweede wereldoorlog kwam er een brief van B en W dat mensen die dienst weigerden in Duitsland, geen steun van de diaconie mochten ontvangen.

In 1972 werd de kerk in de Herenstraat te klein en moest er door het grote aantal leden, worden verhuisd naar Ooipoortstaat 52. De leden in 1972 kwamen uit de gehele regio, ook veel leden kwamen uit Doetinchem. Hier is later een eigen gemeente ontstaan, die zijn wortels in Doesburg had liggen. Ook veel verontruste leden uit andere kerken werden bij ons lid in die tijd. De gemeente Doesburg was een bloeiende gemeente met een levendig kinderwerk, zondagsschool, nevendienst, clubs voor kinderen vanaf 12 jaar en de jeugdverenging, vrouwenvereniging. De mannenvereniging heeft maar kort bestaan. De gemeente was actief in evangelisatie werk in de gemeente Doesburg. Kinderclubs werden gehouden voor buitenkerkelijke kinderen, momenteel wordt een stand op de braderie en de kerstmarkt in Doesburg nog bemand. Iedere maand wordt er na de dienst gezamenlijk koffie gedronken om zo de onderlinge band te verstevigen. Jaarlijks wordt er met de PCOB (christelijke ouderenbond) en de ouderen van de Gereformeerde kerk vrijgemaakt en van de Christelijke gereformeerde kerk een jaarlijks uitstapje georganiseerd. Regelmatig worden er etentjes georganiseerd voor de alleenstaanden en ouderen van de gemeente. Kerstvieringen zijn er voor de kinderen en ouderen.

Uiteraard hebben we iedere zondag twee diensten in het gebouw aan de Ooipoortstraat. Liederen tot eer van God worden uit alle zangbundels gezongen. Helaas is het ledenaantal door allerlei omstandigheden teruggelopen.

De ware kerk des Heren, in Hem alleen gegrond, geschapen Hem ter ere, De bruid van Zijn verbond, Dankt aan Zijn dood het leven. Hij is haar bruidgom. Want God, zo staat geschreven, zag naar zijn dienstmaagd om.

Gebouw

Het kerkgebouw uit 1897 bestaat uit een kerkzaal op een rechthoekige plattegrond met aan de achterzijde een lage aanbouw onder een lessenaarsdak. Hieraan is in 1954 een tweede aanbouw met plat dak toegevoegd. In deze achterbouwen zijn de consistorie en andere nevenruimten ondergebracht.

De feitelijke kerkzaal heeft een hoog oprijzend schilddak. De voorgevel is uitgevoerd in een sobere neo-renaissancestijl en heeft een verdeling in drie vlakken. De vooruitspringende middenpartij krijgt de meeste nadruk door de toevoeging van een topgevel en door de begrenzing van een brede bakstenen pilaster aan weerszijden. Boven de hoofdingang zitten drie rondboogvensters, waarvan de middelste iets hoger is. De vensters hebben ramen met tweedelige gietijzeren traceringen. Aan weerzijden van de middenpartij bevinden zich eveneens rondboogvensters met een gietijzeren raam. Wellicht zijn de twee pinakels er later nog bovenop gezet.

De zijgevels hebben drie rondboogvensters met fraai uitgevoerde glas in loodramen. Inwendig telt de kerkzaal drie traveeën en een travee voor de orgelgalerij, direct achter de voorgevel.

Vóór 2016 waren kapconstructie en houten gewelf achter een verlaagd zachtboardplafond verstopt. Bij de restauratie in 2015/2016 is de kapconstructie met gewelf weer in het zicht gekomen en geheel hersteld. Toen is er ook weer een orgel op de orgelgalerij geplaatst. Het orgel is een eiken pijporgel dat rond 1960 is gebouwd door fa. Verschueren. De kerk is een gemeentelijk monument.

De nieuw ontworpen meubels (tafels, spreekstoel en poefjes) zijn gemaakt van de voormalige houten kerkbanken. Op de voorzijde van de spreekstoel is een wissellijst aangebracht t.b.v. de antependia.

Bij de Ooipoortkerk zijn dat glaspanelen met christelijke symbolen in de kleuren van het kerkelijk jaar. Op de tafel - die tevens als knielbank fungeert - staat een gemêleerd glazen doopschaal.

In de media

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 4 december 2007.

De christelijke gereformeerde kerk in Doesburg bestaat op 21 december 150 jaar. Ter gelegenheid daarvan wordt er op zondag 16 december een dankdienst gehouden, waarin ds. J. Breman en ds. C. de Jong zullen voorgaan. Het jubileum wordt ook gevierd met een „feestelijk samenzijn” op zaterdag 12 januari.

  • Uit Reformatorisch Dagblad, 24 september 2015

De Ooipoortkerk in Doesburg ondergaat een renovatie. Het gebouw aan de Ooipoortstraat is in gebruik bij een samenwerkingsgemeente: de christelijke gereformeerde kerk (cgk) en de gereformeerde kerk vrijgemaakt (gkv) in Doesburg. Het was oorspronkelijk het bedehuis van de cgk. De gemeente kerkt momenteel in haar kerkgebouw aan de Heerenstraat, dat binnenkort wordt verkocht. De Ooipoortkerk wordt aangemerkt als monument. Het pand uit 1896 is gebouwd in de neorenaissance­stijl. Tijdens de renovatie worden er onderhoudswerkzaamheden verricht aan de muren, de dakbedekking, de glas-in-loodramen en het schilderwerk. Verder wordt het historische houten spiegel­gewelf weer van achter het zachtboard plafond tevoorschijn gehaald. Ook komt er vloerverwarming onder de nieuwe vloeren en krijgt het bedehuis een betere isolatie. In de hal komen garderobes en toiletten en ook krijgt de kerk geheel nieuw meubilair. De totale renovatie is begroot op zo’n 500.000 euro. In de kerk kunnen straks maximaal 125 kerkgangers plaatsnemen. Het project is naar verwachting in januari 2016 voltooid, aldus restauratie­leider Gerrit Bouwhuis.

Afbeeldingen